Add to Book Shelf
Flag as Inappropriate
Email this Book

Çağdaş Cam Sanatında Renk Işık Doku

By Çiftçi, Fatma, Ms.

Click here to view

Book Id: WPLBN0100302514
Format Type: PDF eBook:
File Size: 105.29 MB
Reproduction Date: 15/08/2020

Title: Çağdaş Cam Sanatında Renk Işık Doku  
Author: Çiftçi, Fatma, Ms.
Volume:
Language: Turkish
Subject: Non Fiction, Fine Arts, Contemporary Art Glass
Collections: Authors Community, Art
Historic
Publication Date:
2020
Publisher: Fatma Çiftçi
Member Page: Fatma Ciftci

Citation

APA MLA Chicago

Fatma Çiftçi, B. M. (2020). Çağdaş Cam Sanatında Renk Işık Doku. Retrieved from http://www.gutenberg.us/


Description
Avrupa'da 1950 sonrası Camın çağdaşlaşma süreci ve bugünü hakkında detaylı bilgiler. Çek Cumhuriyeti, İtalya, İskandinavya ve Nordik Ülkelerde Camcılık Geleneği hakkında akademik araştırma. Türkiye'de camın çağdaşlaşma süreci ve bugünü. 1950 Sonrası Uzak kıtalarda Cam konusunda araştırma. Renk, Işık, Doku Bağlamında camın çağdaş kullanımları ve sanatçı örnekleri.

Summary
Camın sanatsal boyutta etkilerinin görülmeye başlandığı ve plastik sanatlar içinde konumlandırıldığı dönem olarak 1950 sonrası gelişmeler önemli bir yer tutar. Camın plastik ifade olanaklarına ilişkin renk, ışık ve dokunun çağdaş cam sanatındaki kullanımları ve özellikle 1950 sonrası Çağdaş Cam Sanatı konusunda Türkçe kaynak yetersizliğinin giderilmesi amacıyla bu çalışma gerçekleştirildi. 1950 sonrası cam sanatında görülen hareketlilik; açılan fuarlar, yapılan sempozyumlar, ilk konseyler, örgütlenmeler, cam galerileri ve bunların katalogları gibi kaynakların, daha çok uluslararası alanda olup ulusal ölçekte sınırlı sayıda kaynakta yer almasından ötürü, araştırmanın kapsamı uluslararası ölçeğe yayılacak biçimde genişletildi. Ulaşılabilen kaynaklarda, özellikle çağdaş cam sanatı hakkında basılan kaynakların şirketler, müze katalogları ve müze yayınları olması nedeniyle estetiği belirleyen bu kurumların araştırmadaki baskınlıkları hissedilebilir. Orijinal dilinde okunamayan kaynaklardan ve estetiği belirleyen kurumların basılı kaynaklarındaki olası taraflı tutumlarından ötürü araştırmanın küresel sistemin konjonktürlerinin baskınlığı altında yapıldığı düşünülebilir. Ulaşılabilir kütüphane ve veri tabanı kaynakları ile 1950 sonrası konuyla ilgili süreli yayınlar, sergi ve sempozyum katalogları, kurum ve müze yayınları taranarak elde edilen bilgiler ışığında; araştırma yapıldı. Bir ülke ile ilgili okunan kaynakların o ülkenin dilinde olmaması sonucu bazı manipüle edilmiş bilgilere ulaşılması tehlikesi elbette mevcut. Edinilen bilgilerde taranılan kaynakların çoğunlukla İngilizce olması örneğin Japonya Camcılığı gibi konularda ulaşılan bilgilerin belki “batı” taraflı olup olmadığı sorusunu akıllara getirebilir. Bu nedenle seçilen kaynaklarda yazarların yazdıkları kültüre hâkim olup olmadıkları hakkında bir ön araştırma yapılarak bu taraflılık sorunu en aza indirgendi.

Excerpt
Dünyadaki çağdaş cam sanatının kısa tarihine bir ışık tutan bu çalışma, aynı zamanda renk, ışık ve dokunun camda kullanımına değinmektedir. Cam malzemesinin plastik olanakları hakkında bilgi veren; renk, ışık ve dokunun camda nasıl ele alındığını araştıran ve anlatım ilişkisi bağlamında biçime yüklediği anlamsal çözümlemelere değinen bir akademik araştırmadır. Bir sergi örneği ile araştırma zenginleştirilmiş, uygulamayla ilgili detaylar eklenmiş ve sözlükçe kısmıyla teknik anlamda cam biçimlendirme konusunda bilgi verilmiştir.

Table of Contents
Önsöz | Mustafa Ağatekin ........................................................................................................ i Kitabın Öyküsü | Fatma Çiftçi ....................................................................................... iii GİRİŞ .......................................................................................................................................... 21 ÇAĞDAŞ CAM SANATI 9 Camın Sanatsal Bağlamda Çağdaşlaşma Süreci .......................................................................... 25 1950 Sonrasından Günümüze Çağdaş Cam Sanatı .......................................................................... 30 9 Avrupa'da 1950 Sonrası Cam .................................................................................................... 31 9 Çek Cumhuriyeti Camcılık Geleneği ....................................................................................... 35 9 İskandinavya ve Nordik Ülkelerde Camcılık Geleneği ............................................................. 41 9 İtalya Camcılık Geleneği ................................................................................................................ 48 9 Türkiye'de Camın Çağdaşlaşma Süreci ve Bugünü .......................................................................... 51 1950 Sonrası Uzak Kıtalarda Cam ................................................................................................... 60 9 Amerika stüdyo cam hareketi ve bugünü ....................................................................................... 61 9 Avustralya camcılığı ve bugünü ................................................................................................... 72 9 Japonya camcılığı ve bugünü ................................................................................................... 84 İçindekiler RENK IŞIK DOKU BAĞLAMINDA CAM Renk ....................................................................................................................................................... 94 9 Tarihsel süreçte Rengin Diyalog Biçimi ..................................................................................... 103 9 Biçime Yüklediği Anlamsal Çözümlemeler ..................................................................................... 112 9 Teknik açıdan Camda renk olanakları ..................................................................................... 117 9 Camda rengin ele alınışı ............................................................................................................... 121 Işık ..................................................................................................................................................... 126 9 Tarihsel Süreçte Işığın Diyalog Biçimi ..................................................................................... 130 9 Işığın Biçime Yüklediği Anlamsal Çözümlemeler ........................................................................ 136 9 Camda Işığın Ele Alınışı ............................................................................................................... 146 9 Camda Işık ve Anlatım İlişkisi .................................................................................................. 151 Doku ..................................................................................................................................................... 155 9 Dokunun Diyalog Biçimi .............................................................................................................. 158 9 Teknik Açıdan Camda Doku Üretme Olanakları ........................................................................ 161 9 Camda Doku ve Anlatım İlişkisi .................................................................................................. 168 RENK IŞIK DOKU BAĞLAMINDA BİR SERGİ Renk ..................................................................................................................................................... 172 Işık ..................................................................................................................................................... 173 Doku ..................................................................................................................................................... 174 Konsept ve Eserler ............................................................................................................................ 175 9 İtaat ........................................................................................................................... 176 9 Mücadele ........................................................................................................................... 181 9 Statü ........................................................................................................................... 184 9 Madde 46 ........................................................................................................................... 187 9 Birine Sor ........................................................................................................................... 190 9 Geçiş ........................................................................................................................... 193 9 Çatışma ........................................................................................................................... 195 9 Dalga ........................................................................................................................... 197 9 Sınırlar ........................................................................................................................... 199 9 Hallederiz ............................................................................................................................ 201 SÖZLÜKÇE 9 Camın Plastik Olanakları ............................................................................................................... 204 9 Alevde Cam Biçimlendirme Tekniği ..................................................................................... 205 9 Neon, Argon, Krispton, Ksenon .................................................................................................. 205 9 Cam Koparma Tekniği ............................................................................................................... 205 9 Battuto Tekniği ............................................................................................................................ 205 9 Finisaj ........................................................................................................................................ 206 9 Frit de Verre ............................................................................................................................ 206 9 Füzyon Tekniği ............................................................................................................................ 206 9 Kalıpla Cam Biçimlendirme Tekniği ..................................................................................... 207 9 Kuma Cam Döküm Tekniği .................................................................................................. 208 9 Kumlama Tekniği ........................................................................................................................... 208 9 Tiffany Vitray Tekniği ............................................................................................................... 208 KAYNAKÇA ............................................................................................................................ 209 GÖRSELLER DİZİNİ .............................................................................................................. 226 YAZAR HAKKINDA .............................................................................................................. 239

 
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.