• Cover Image

Çağdaş Cam Sanatında Renk Işık Doku

By: by Ms. Fatma Çiftçi

Avrupa'da 1950 sonrası Camın çağdaşlaşma süreci ve bugünü hakkında detaylı bilgiler. Çek Cumhuriyeti, İtalya, İskandinavya ve Nordik Ülkelerde Camcılık Geleneği hakkında akademik araştırma. Türkiye'de camın çağdaşlaşma süreci ve bugünü. 1950 Sonrası Uzak kıtalarda Cam konusunda araştırma. Renk, Işık, Doku Bağlamında camın çağdaş kullanımları ve sanatçı örnekleri.

Dünyadaki çağdaş cam sanatının kısa tarihine bir ışık tutan bu çalışma, aynı zamanda renk, ışık ve dokunun camda kullanımına değinmektedir. Cam malzemesinin plastik olanakları hakkında bilgi veren; renk, ışık ve dokunun camda nasıl ele alındığını araştıran ve anlatım ilişkisi bağlamında biçime yüklediği anlamsal çözümlemelere değinen bir akademik araştırmadır. Bir sergi örneği ile araştırma zenginleştirilmiş, uygulamayla ilgili detaylar eklenmiş ve sözlükçe kısmıyla tekn...

Read More