Search Results (143 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.28 seconds

 
Smarandache, Florentin (X) World Public Library (X)

       
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 41 - 60 of 143 - Pages: 
 • Cover Image

Dragă Domnule Rotaru

By: Florentin Smarandache

This book is of Romanian culture books. Biblical Romanian literature is the most comprehensive, voluminous, and the most representative of the culture....

Prefaţa:Un mare cărturar şi om de suflet, ION ROTARU........4 (anti)Scrisori către Ion Rotaru 9 1. Craiova, 13 ianuarie 1987 ......................................... 10 2. Scrisoarea a III-a, Craiova, 27 ianuarie - 02 februarie 1988 18 3. Scrisoarea a IV-a, Craiova, 20 februarie 1988 .......... 33 4. Scrisoarea a V-a, Craiova, 27 martie 1988. ............... 36 5. Craiova, 02 iunie1988 ................................................ 41 6. Scrisoarea a XIII-a, Craiova,13 iunie 1988.. .............. 55 7. Scrisoarea a XX-a, Craiova, 22 iunie - 22 iulie1988 .. 62 8. Phoenix, 20 aprilie 1990 ............................................. 78 9. Phoenix, 07 august 1990 ............................................. 79 10. Phoenix, 31 mai 1990 ................................................ 84 11. Phoenix, 26 septembrie 1990 ..................................... 86 12. Phoenix, 07 octombrie 1990 ...................................... 87 13. Phoenix, 17 octombrie 1990 ...................................... 90 14. Phoenix, 10 decembrie 1990 ...................................... 91 15. Phoenix, 29 decembrie 1990 ...............

Read More
 • Cover Image

Culegere De Exercitii Poetice

By: Florentin Smarandache

A collection of short poems in Romanian.

Desfac o sticlă plină de doruri posomorâte şi vinul picură-n pahare amintiri. De obediente gânduri eu atârn senin (în aer spânzurat) şi-o fIacără-de-cântec izbucneşte-n gât. I open a bottle full of longing dull and wine glasses dripping-in memory. I thought hang clear of obedience (in air hung) and the-song neck breaks....

Cifrele au început să vibreze ............................................................... 5 A scrie scriere .................................................................................... 6 i'v1iorita ................................................................................................. 7 Marele zid românesc ........................................................................... 8 Mama latină şi tata cel dac ................................................................. 9 Am trăi fiecare tablou ....................................................................... 10 Femeie care plângi în versul meu ..................................................... II Eminescieni lci În palidc hemoragii .................................................. 12 Susur de ape ..................................................................................... 13 Naştere ............................................................................................. 14 Noi făntâni săpăm pentru lumină ...................................................... 15 Alergare in noapte ..........................................

Read More
 • Cover Image

Frate Cu Meridianele Si Paralelele : Volume 6

By: Florentin Smarandache

...În perioada 24-25 aprilie 2010 s-a desfăşurat A Şasea Conferinţă Internaţională în Teoria Numerelor şi Noţiuni Smarandache la Universitatea Normală din Tianshui, China. Organizatorii conferinţei au fost prof. univ. dr. Zhang Wenpeng de la Universitatea Nordvest din Xi’an şi prof. univ. dr. Wangsheng He de la Universitatea Normală din ...

În loc de prefaţă – de Ion Pătraşcu .................................... 8 I. Pe aripile... zborului, în Dayton – Ohio! ........................ 11 . „Înaripare” spre Dayton ............................................. 12 . DWF – marele „nod aerian” ...................................... 13 . Conferinţă de... 1 Mai! ............................................... 16 . La Muzeul Naţional al Aviaţiei Militare .................... 19 . Paradoxurile Fraţilor Wright ...................................... 28 . Totuşi, cine a zburat primul? ..................................... 26 . „Nebuni” contra curentului ........................................ 28 . „Aripile de liliac” ....................................................... 30 . Bimotorul mamut ....................................................... 32 . Cu avionul priponit pe... gheaţă! ................................ 33 . Motorul cu... aer comprimat! ..................................... 34 . De la motorul cu aburi, la cel cu kerosen ................... 35 . Un inventator ciudat ................................................... 37 . Prototipul avionului uşor ........

Read More
 • Cover Image

Frate Cu Meridianele Si Paralelele : Volume 5

By: Florentin Smarandache

...Florentin Smarandache's account on his visit to Atlanta to participate in the International Conference on Granular Computing, organized by the famous international association of electricity and electronics engineers, on beha...

Merg cu maşina din Gallup, statul New Mexico, SUA, oraşul meu de reşedinţă, la Albuquerque, de unde voi lua avionul pentru Atlanta, capitala statului Georgia, pentru a participa la Conferinţa Internaţională de Calcul Granular (IEEE – GrC 2006), organizată de celebra asociaţie mondială a inginerilor din domeniile electricităţii şi electronicii, pe numele ei oficial Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc, care se scrie prescurtat IEEE (în folclorul savanţilor americani)....

Conferinţa internaţională de calcul granular . Un drum cu... teroare! .................................................. 6 . Ghidaj urban după hartă ............................................... 8 . Suprema onoare – sunt citat de Zadeh ....................... 12 . Asiaticii – 70 % din participanţi! ............................... 13 . În „bucătăria” calculului granular .............................. 14 . Cine-i mai inteligent: omul sau maşina? .................... 16 . În cel mai mare acvariu din lume ............................... 17 . În Atlanta, Pe aripile vântului ................................... 20 . Afacere sau for ştiinţific?! ......................................... 23 . Plimbare cu chinezi prin Atlanta ................................ 25 . Cambei! la restaurantul chinezesc ............................. 27 . Sponsorizarea salvatoare ............................................ 29 . „Exilat” la... clasa I! ................................................... 29 Manneken-Pis! Pregătiri de drum pentru Bruxelles ............................ 31 . Un „Boeing” scuturat! ...........................................

Read More
 • Cover Image

Proceedings of the Introduction to Neutrosophic Physics : Unmatter & Unparticle

By: Florentin Smarandache, Editor

Neutrosophic Physics. Let be a physical entity (i.e. concept, notion, object, space, field, idea, law, property, state, attribute, theorem, theory, etc.), be the opposite of , and be their neutral (i.e. neither nor but in between). Neutrosophic Physics is a mixture of two or three of these entities , , and that hold together. Therefore, we can have neutrosophic fields, and neutrosophic objects, neutrosophic states, etc. Neutrosophic Physics is an extension of Paradoxist Physics, since Paradoxist Physics is a combination of physical contradictories and only that hold together, without referring to their neutrality . Paradoxist Physics describes collections of objects or states that are individually characterized by contradictory properties, or are characterized neither by a property nor by the opposite of that property, or are composed of contradictory sub-elements. Such objects or states are called paradoxist entities. ...

2. The Gist of the Present Epistemology: The Surjective Qualon “Mere eruditic logic often turns – as has been generically said – philosophy into folly, science into superstition, and art into pedantry. How far away from creation and solitude, from play and imagination, from day and night, from noon and silhouette it is! How Genius is precisely everything other than being merely situational, alone as the Universe.” Herein we present a four-fold asymmetric theory of Reality whose essence – especially when properly, spontaneously understood – goes beyond the internal constitutions and extensive limitations of continental and analytic philosophies, including classical philosophy in its entirety (most notably: Platonism, neo-Platonism, atomism, dualism, and peripatetic traditions), monism (Spinoza-like and others), sophistic relativism and solipsism (which, as we know, has nothing to do with the actuality of the Einsteinian physical theory of relativity), dogmatic empiricism and materialism, Kantianism and neo-Kantianism, Hegelianism and non-Hegelian dialectics (existentialism), Gestalt psychologism, symbolic logic, hermeneutics, an...

...d Generalization of Reflexive Monism, by Indranu Suhendro … 29 A New Possible Form of Matter, Unmatter – Formed by Particles and Anti-Particles, by Florentin Smarandache … 58 Verifying Unmatter by Experiments, More Types of Unmatter, and A Quantum Chromodynamics Formula, by Florentin Smarandache … 63 Causality in Kaon Oscillations and Decay, by Thomas R. Love … 72 Exa...

Read More
 • Cover Image

În Doi Timpi Si Trei Miscari : Afurisisme

By: Florentin Smarandache

Spontaneous notations, old books reprinted from 20 years ago, we started to shy love poem to a woman inaccessible. Phrases, quips, annotations, locuþiuni (nouns, verbs, adjective, etc..) Clichés idiomatic, construction, regional, archaic ideas / thoughts rãzleþe, Thoughts short templates language, zicãturi, afurisenii - mostly taken from folklore, others extracted from various readings. Order: no order!...

Profund profundã. Legalizarea mãsurilor nelegale. Medile eu le fac ochiometric. Ai împãtrat-o cubic! Nu se potrivesc ele cinci degete la o mânã. Legislaþie antilegislatorialã. Bãtrâneþea e o boalã. Sãptãmâna oarbã. Deeply profound. Legalizing illegal measures. I do ochiometric Media. Do you have a cubic fourfold! Do they fit five fingers on a hand. Legislation antilegislatorialã. Old age is a disease. Week blind....

Read More
 • Cover Image

The Creation of the New Man : A Fanciful Tragedy of Four Scenes

By: Florentin Smarandache

This is a cerebral play that underlines the pettiness of a person lost among things (of an unnatural size), and much more: lost among ordinary people.

SCENE I A laboratory equipped with all the advantages of modern medicine. It appears to be a waiting room in a sanitarium, with four doors - one to either side of the stage and two against the back. The doors are marked in order, "0", "Ward 1", "Ward 2", and "Ward 3." The interior is dark. Stuffed people. A "New Man" is kept frozen in a trunk made of glass. He is a specimen of new technology, and above him are pinned up revelatory advertisements and newspaper clippings. Doctors and Assistants are dressed in black smocks, their faces cold and inhuman, and their eyes glassy. The patients are dressed in the striped overalls of the infirm. Both the patients and useless medical staff limp, though more so the former. The Doctor, enveloped in frosty mist, is seated in an elaborate chair with his back towards the audience. Only the nape of his neck shows during the play, though his chair is stirring from time to time. He seems to turn himself towards the audience sometimes, but he gives up. Neither in the intervals, nor at the end of the play this actor does not show up for cheers. His voice is unearthly... synthesized....

Read More
 • Cover Image

The Country of the Animals : A Mute Play in Four Scenes of Desperation

By: Florentin Smarandache

A silent play.

SCENE 6 A plate is lowered: "THE PARADE" Scenery: Many mirrors on the stage multiply the number of participants, but they are supposed to distort and exaggerate the reality -- which is already gloomy enough. An official sheltered review stand on which there are many Instructors looking at the parading people. The procession is following the direction indicated on a plate: "Towards the Twang-oism" The people are parading! The stage may have the shape of a stadium. The Instructor General is continuously fluttering his hands, waving to the participants....

Read More
 • Cover Image

An Upside-Down World

By: Florentin Smarandache

This play does not represent time in suspension or a snapshot cartoon, but rather a living entity in never ending motion. As with two people reading the same book but not imagining the same things, the actors and producers will be the true creators of new models and ideas due to the existing framework. Consider the theater as a painting with ideas made out of a malleable material. Time stamps its features upon it and producers remodel its structure. Actors, as factors from the literary system, influence the "personality" of the characters through their own personalities. ...

In some places, some speeches may be adapted or the actors may improvise for a better connection between the moduli and the integrity of the play. In order to test the reaction of the audience, to measure the flair of the critics for the illogicality of the play, and to determine the force of electricity in the thinking and power of adaptability to the environment to the unpropitious conditions of living (Darwin's theory) of the spectators in a hostile and constraining world, the producer may create other variants to break the above conditions to realize totally illogical plays. I hope there will be an exact distinction between "the absurd" and "the illogical." The "absurd" has its absurd logical while the "illogical" has none. We can afford this illogicality because the world depicted in this play is an illogical one. It is an upside-down DRAMA. So the variants: IBAF H CG ED HGB DIF ACE GCE B AHI DF, are distinct illogical plays, even with the permutations done into the moduli G or G. Let's be serious even in... the unreliableness. ...

Read More
 • Cover Image

Multirelativitate Interviuri

By: Florentin Smarandache

Noi pledăm pentru un proces cogniscibil care să nu aibă îngrădiri de nici o formă. Din această cauză, hermeneutica se presupune a fi cât mai diversificată. Interviurile următoare împletesc cultura, ştiinţa, tehnica şi viaţa într-un multi-eu. De aceea volumul se numeşte multirelavititate: adică idei şi metodologii privite din unghiuri cât. We advocate for a process that does not have restrictions of any form. Therefore, hermeneutics is assumed to be more diversified. Next interviews intertwined culture, science, technology and life in a multi-I. Therefore the volume is called multirelavititate: that ideas and methodologies as viewed from angles....

...Scriitorul şi omul de ştiinţă Florentin Smarandache, cunoştiinţă deosebită, specială, de aproape 20 de ani, este permanent pe drumuri, cu carneţelul de însemnări în buzunar. Este un ambasador autentic al inteligenţei şi talentului românilor, în aceeaşi mă...

...- Prefaţă, Florentin Smarandache ................................ 5 - Paradoxismul - o reacţie contra totalitarismului *Interviu cu Florentin Smarandache, conducătorul „Mişcării literare paradoxiste”*Valeria Tănase - Informaţia zilei...

Read More
 • Cover Image

Lyriphotons : At Mind's Infinite Speed

By: Florentin Smarandache

A lyriphoton nuclear reaction occurs when the high-energy lyriphotons collide with an atomic literary nucleus and disintegrate it (lyriphotofission) into words [lyrics] and images [photo(n)s]. See below....

- Go big or go home - Oh, what minute minute! - I come in the afternoon or after afternoon - This abstract has no dimensions. That's the long and the short of it!...

Read More
 • Cover Image

Elementary Fuzzy Matrix Theory and Fuzzy Models for Social Scientists

By: Florentin Smarandache

This book aims to assist social scientists to analyze their problems using fuzzy models. The basic and essential fuzzy matrix theory is given. The book does not promise to give the complete properties of basic fuzzy theory or basic fuzzy matrices. Instead, the authors have only tried to give those essential basically needed to develop the fuzzy model. The authors do not present elaborate mathematical theories to work with fuzzy matrices; instead they have given only the needed properties by way of examples. The authors feel that the book should mainly help social scientists who are interested in finding out ways to emancipate the society. Everything is kept at the simplest level and even difficult definitions have been omitted. Another main feature of this book is the description of each fuzzy model using examples from real-world problems. Further, this book gives lots of references so that the interested reader can make use of them. This book has two chapters. In Chapter One, basic concepts about fuzzy matrices are introduced. Basic notions of matrices are given in section one in order to make the book self contained. Section two g...

Preface 4 Dedication 6 Chapter One BASIC MATRIX THEORY AND FUZZY MATRIX THEORY 7 1.1 Basic Matrix Theory 7 1.2 Basic Concepts on Fuzzy Matrices 33 1.3 Basic Concepts on Graphs 47 Chapter Two DESCRIPTION OF SIMPLE FUZZY MODELS AND THEIR APPLICATIONS TO REAL WORLD PROBLEMS 71 2.1 Description of Simple Fuzzy Matrix Model 72 2.2 Definition of Fuzzy Cognitive Maps with real world model representation 146 2.3 Definition and Illustration of Fuzzy Relational Maps 205 2.4 Introduction to Bidirectional Associative Memories (BAM) Model and their Application 238 2.5 Description of Fuzzy Associative Memories (FAM) model and their illustrations 264 2.6 Fuzzy Relational Equations (FRE) and their application 277 REFERENCE 317 INDEX 345 ABOUT THE AUTHORS 352...

Read More
 • Cover Image

Defeated Tree

By: Florentin Smarandache

A collection of short stories, children's stories, short theatre, and verses.

“Come on, Craiova; come on, students!” “Come on and score!” (They had failed to score.) The score was still close. The blue flags waved in the grandstands. The spectators made caps out of the newspapers – which they hadn’t bothered to read. (The papers, after all, had been specially printed for the match.) “Get your roasted sunflower seeds!” “Get your peanuts!” At the central stadium the places were occupied three to four hours before the beginning of the game. The chief of the gallery, Ostrovski, set the tone: “Go, go, Ştiin-ţa [Science]!” (To a spectator next to him): “Cheeky boy. Why don’t you yell? If you’re not going to show your support, then get out of here!” Some spectators wore blue- and white-striped caps with “University” emblazoned on the peaks. The students screamed at an ear-splitting volume. The stand was like an erupting volcano. “Go, Dynamo!” one screamed, as a bottle smashed over his head. It was an unequal duel between the galleries. On the turf, the crowd boiled over with excitement. “Huuuuu!”...

SHORT STORIES - 4 1-0 (?) - 5 Gioni - 10 The Green Suite Case - 16 When I lived in my Country - 31 CHILDREN’S BEDTIME STORIES - 35 The Smallest Youngest Pig - 36 License -- 38 The Lady Neighbours - 40 Gitch the Little Bitch, Cig the Little Pig, and Dat the Cat - 42 SHORT THEATRE - 44 No Exit! - 45 Destiny - 46 Conversation - 47 Love Adventures - 51 Antique Tragedy - 57 The Blood of Country Earth - 64 Unknown Cause - 70 VERSES - 75 Experimental Poetry - 76 Paradoxist Distiches - 77 Tautological Distiches - 79 Pit of Words - 81 Fate Irony - 81 Defeated Tree - 81 The History of the Romanian Language - 82 Ewe Lamb - 82 Poem - 83 The Figures Began to Vibrate - 83 The Poetry Died! Hurrah! Hurrah! - 84 Going On - 84 Spirit Saving - 85 Eminescian Lindens in Pale Cascade - 85 The Latin Mother and the Dacian Father - 86 The Great Romanian Wall - 86 Unknowns - 86 Epitaph for a Poet - 87 Because - 87 The Proposed Problem - 87 I Was Crushed by the Sky - 88...

Read More
 • Cover Image

Unfolding the Labyrinth : Open Problems in Physics, Mathematics, Astrophysics, and Other Areas of Science

By: Florentin Smarandache

Progress and development in our knowledge of the structure, form and function of the Universe, in the true sense of the word, its beauty and power, and its timeless presence and mystery, before which even the greatest intellect is awed and humbled, can spring forth only from an unshackled mind combined with a willingness to imagine beyond the boundaries imposed by that ossified authority by which science inevitably becomes, as history teaches us, barren and decrepit. Revealing the secrets of Nature, so that we truly see ‘the sunlit plains extended, and at night the wondrous glory of the everlasting stars’*, requires far more than mere technical ability and mechanical dexterity learnt from books and consensus. The dustbin of scientific history is replete with discredited consensus and the grand reputations of erudite reactionaries. Only by boldly asking questions, fearlessly, despite opposition, and searching for answers where most have not looked for want of courage and independence of thought, can one hope to discover for one’s self. From nothing else can creativity blossom and grow, and without which the garden of science can o...

After the experiments were completed, the life span of such “atoms” was calculated theoretically in Chapiro’s works [61,62,63]. His main idea was that nuclear forces, acting between nucleon and anti-nucleon, can keep them far away from each other, hindering their annihilation. For instance, a proton and anti-proton are located at the opposite side of the same orbit and move around the orbit’s centre. If the diameter of their orbit is much larger than the diameter of the “annihilation area”, they can be kept from annihilation (see fig. 3). But because the orbit, according to Quantum Mechanics, is an actual cloud spreading far around the average radius, at any radius between the proton and the anti-proton there is a probability that they can meet one another at the annihilation distance. Therefore the nucleon---anti-nucleon system annihilates in any case, as this system is unstable by definition having a life span no more than 10-20 sec....

...me 26 2.7. Magic square problem 27 2.8. Palindromic number and iteration 27 2.9. Non-Euclidean geometry by giving up its fifth postulate 28 2.10. Smarandache Geometry and Degree of Negation in Geometries 28 2.11. Non-Archimedean triangle theorem 33 2.12. The cubic Diophantine equation 33 2.13. Multispaces and applications in physics 34 3 Unsolved Problems in Astrop...

Read More
 • Cover Image

Multispace & Multistructure Neutrosophic Transdisciplinary : 100 Collected Papers of Sciences : Volume 4

By: Florentin Smarandache

The fourth volume, in my book series of “Collected Papers”, includes 100 published and unpublished articles, notes, (preliminary) drafts containing just ideas to be further investigated, scientific souvenirs, scientific blogs, project proposals, small experiments, solved and unsolved problems and conjectures, updated or alternative versions of previous papers, short or long humanistic essays, letters to the editors...

This short technical paper advocates a bootstrapping algorithm from which we can form a statistically reliable opinion based on limited clinically observed data, regarding whether an osteo-hyperplasia could actually be a case of Ewing’s osteosarcoma. The basic premise underlying our methodology is that a primary bone tumour, if it is indeed Ewing’s osteosarcoma, cannot increase in volume beyond some critical limit without showing metastasis. We propose a statistical method to extrapolate such critical limit to primary tumour volume. Our model does not involve any physiological variables but rather is entirely based on time series observations of increase in primary tumour volume from the point of initial detection to the actual detection of metastases....

.......................................6 ASTRONOMY..................................14 1. First Lunar Space Base, project proposal, by V. Christianto, Florentin Smarandache..15 2. On Recent Discovery of New Planetoids in the Solar System and Quantization of Celestial System, by V. Christianto, F. Smarandache..................28 3. Open and Solved Elementary Questions in A...

Read More
 • Cover Image

The Art of Anti-War

By: Florentin Smarandache

The antiwar of our entire nation is defined as being the army-impeded forces, skirmishing shoulder to shoulder with the civilian population, with the purpose of defeating all non-aggressors, for securing our country’s slavery and dependency. The defeat in this battle is assured through a moral inferiority of our population - the right cause of this antiwar -, the lack of heroism of our state’s citizens, by applying an adequate blundering, using our geographical disadvantages, and the international public humiliation. ...

The battle and its non-goal. The battle is an ensemble of skirmishes of the subunits and units, which take place in a disorganized manner using armament and fighting techniques, for the expressed desire to enforce the enemy. The battle cannot take place on the ground, in the air, or on the water, in an open paradoxist cooperation with all-military denominations, and using their armament’s procedures with the goal of empowering the non-aggressor enemy. The battle is not the only way for obtaining the miscarriage. The battle’s goal is not the destruction or the capture of enemy’s groups, or the capture and holding on of critical portions of terrain. While in anti-defense, the defeat with fewer forces of the enemy’s superior forces would be done with our old-fashioned technique: ...

Instruction Notebooks...............................3 Table of Contents .................................4 1 The Non-Tactical Instruction...........................10 Non-Assignment 1. ...............................10 The battle and its non-goal. ...........................12 The principles of non-organizing the battle’s actions. .................13 Non-Assignment 2...............................13 The disorganization principle of the subunits of unpatriotic guards. ............15 The subunits of the other branches of the military, their non-role, and their non-missions. ....15 The non-role and non-missions unsustainable by the other branches of the military. ......16 Not understanding the modern military ......................17 General principles disregarding the non-actions conducted by the subunits of a non-modern military in the inoffensive battles............................18 The anti-defense forms............................20 The non-roles and the non-missions of the fight units. .................20 The non-insurance for battle...........................20 The content of the battle’s non-insurance, its goal...

Read More
 • Cover Image

Maximus in Minimis : Aphlorisms in Unistiches

By: Florentin Smarandache

Etymologically, aphorism + floral = aph(L)orism, which is a short reflection written on a floral design, or a short poetry accompanied by an artistic background. They are colorful contemplations. Maximus in minimis (Lat.) means very much in very little [max in min], or condensed thought, or ideating essence. They are actually maxims, adages, sayings mostly in one line (uni-stich) with a title, as a metaphoric statement, a breathing momentum that oils our soul....

Nonchalantly : The wind with its mantle steps lightly. Skin Condition : The Sun has spots too. At what time? When it rains, God cries. Atmosphere : Blue, as the sky dirtied by clouds. Bright : A balcony full of Sun. Natural disaster : The swans look drunk on the fetid lake. Surprisingly : The crow is a beautiful black. Elegant woman : A bird high on her legs. Most powerful chess piece : You are a queen but only in the dark. Medicinal plant : You’re a flower but amongst weeds. Force that attracts food : The stomach’s gravitation pulls me to food....

Passion.......................................................................23 Worthless.....................................................................23 Tired of you....................................................................23 Tittle-tattle....................................................................23 Talk is cheep...................................................................24 Give the man what he doesn’t have.................................................24 Novel for (non) writers...........................................................24 Desolate......................................................................24 Did I have the pleasure...........................................................24 Sloppy work....................................................................25 Despicable.....................................................................25 Wanted.......................................................................25 Talking in vain..................................................................25 Use caplets.....................................................

Read More
 • Cover Image

Absolute Theory of Relativity and Parameterized Special Theory of Relativity and Noninertial Multirelativity

By: Florentin Smarandache

In the first chapter of this book we discuss Einstein’s thought experiment with atomic clocks.

Preface (Many Relativities ) In the first chapter of this book we discuss Einstein’s thought experiment with atomic clocks: A rocket travels at a constant speed v with respect to the earth. In the rocket, a light pulse is emitted by a source from A to a mirror B that reflects it back to A where it is detected. The rocket’s movement and the light pulse’s movement are orthogonal. There is an observer in the rocket (the astronaut) and an observer on the earth. The trajectory of light pulse (and implicitly the distance traveled by the light pulse), the elapsed time it needs to travel this distance, and the speed of the light pulse at which is travels are perceived differently by the two observers {depending on the theories used in this book}....

C O N T E N T S Preface (Many Relativities): 7 Chapter 1. On Einstein’s Thought Experiment with the Light Clocks: 19 1.1. Einstein’s Thought Experiment with the Light Clocks: 20 1.2. Relativistic Addition of Velocities: 23 1.3. Counter-Intuitive Results of the Relativistic Addition of Velocities: 23 1.4. Contradictory Results of the Relativistic Addition of Velocities: 24 1.5. Relativistic Addition of Superluminal Velocities: 26 1.6. Extension of Relativistic Formula for the Addition of Many Subluminal Velocities: 27 1.7. Generalization of Einstein’s Thought Experiment with the Light Clocks for Arbitrary Ultimate Velocity K: 35 1.8. Generalization of the Relativistic Addition Formula for Arbitrary Ultimate Velocity K: 37 1.9. Generalized Lorentz Factor: 39 1.10. Generalized Minkowski Norm: 39 1.11. Generalized Time Dilation: 39 1.12. Generalized Length Contraction: 40 1.13. Generalized Relativistic Momentum: 40 1.14. Generalized Energy: 40 1.15. The Generalized Total Energy: 40 1.16. Generalized Kinetic Energy: 41 Chapter 2. A Hypothesis: There is No Speed Barrier in the Universe and One Can Construct Arbitrary ...

Read More
 • Cover Image

Totul Este Posibil, Chiar Si Imposibilul : Interviuri, Scurte Eseuri, Traduceri, Versuri

By: Florentin Smarandache

Creaţia este un risc Prefaţă Cei care construiesc şi cei care se căsătoresc nu sunt niciodată în siguranţă, sună un proverb suedez. Deci creaţia, care este o c-o-n-s-t-r-u-c-ţ-i-e, presupune un risc, atrăgând prieteni dar şi duşmani, şi lăsând o a treia categorie de oameni indiferenţi (ca-n logica neutrosofică). În a doua jumătate a vieţii producţia-mi literară s-a redus în cantitate, eu fiind absorbit în (şi sponsorizat pentru) creaţia ştiinţifică aplicată (matematică folosită în inginerie, robotică, medicină, aeronautică, sau încercări sporadice de fizică teoretică). În afara unor autotraduceri, şi-acelea înaintând greu din lipsă de timp, iar în domeniul plastic al ‘artei electronice’ (pe computer), mai scriu ca “literatură” doar memoriile despre diversele conferinţe ştiinţifice internaţionale la care sunt invitat să prezint lucrări de cercetare ori seminarii. Memorii care, de fapt, sunt nişte reportaje, îmbinate cu expunerea de idei şi teorii ştiinţifice, documentarii istorice, geografice, filozofice, antropologice, religioase, artistice, etc. de la diversele muzee, galerii de artă, monumente şi locuri culturale ...

Cifrele au început să vibreze mi-am încărcat buzunarele cu cifre şi pătrate şi am vâslit hoinar pe drumuri la fiecare colţ al liniei curbe a vieţii aruncam cu cercuri şi triunghiuri în mulţime şi ele rezonau cu cifre am pavat şoseaua iar sub paşii mei au început să vibreze când mi-am umplut plămânii de ele s-au convertit în litere şi am descins pe drumul poeziei...

...Prefaţă: Creaţia este un risc: 5 INTERVIURI: 6 Legătura dintre paradoxism şi Teoria Dezert-Smarandache (Interviu cu Flavia Teoc): 7 Exil sau diasporă? (Interviu cu Silvia Constantinescu): 11 God does play dice! (Interview with Ovidiu Bufnilă): 21 “Totul este posibil, chiar şi imposibilul!” (Interviu cu Tudor Neg...

Read More
 • Cover Image

Caution : I Drive Like You Do! (Collection of American Paradoxist Folklore)

By: Florentin Smarandache

I have collected this beautiful American Folklore - under the form of aphorisms - from car plates, from various anonymous postings, from expressions heard in my discussions, from e-mails received, etc. Computer jokes, life taken upside-down, job related reflections, family connections, inside-out clichés of language, and so on. They are in a paradoxist style, or close, and full of humor… Some of them are cascading Murphy’s Laws (pessimistically), others are opposite - like Peter’s Laws (optimistically). Their sweetness smiles in the face of adversity, full of irony and auto-irony. I hope readers will enjoy them....

See a few nice examples from the book text: “I think, therefore I’m single”, “Life is short, break some rules”, or “Black Holes are Where God Divided by Zero”!...

Read More
       
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 41 - 60 of 143 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.