Search Results (27 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.22 seconds

 
Florentin Smarandache (X) Moldovan (X) Most Popular Books in China (X)

       
1
|
2
Records: 1 - 20 of 27 - Pages: 
 • Cover Image

Intamplari Cu Pacala

By: Florentin Smarandache

(Peisaj de iama un drum inzapezit intr-un sat; ninge Pe toata durata acestui tablou ca ~i in tabloul III se vor impra$tia de sus (dilllr-IIII loe lIevi=ihil pllhhclIllli) confetti albe sau vata (lIatlirald. artificiald) etc. pentru a da copiilor senzalia de fulgi de nea. care Ie plac alaI de mult')...

Read More
 • Cover Image

Colpotul Tacerii

By: Florentin Smarandache

...Semhatarul acestor randuri se ana confruntat cu doua asertiuni. Prima. Cine este Florentin Smarandache? A doua Poetul nu are biografie; poezia este biografia sa Dar a doua asertiune vrea sa 0 elimine pe prima Nemaifiind doua nu se pune problema optiunii. Cand l-ar interesa t~i pe cititor viata unui poet?...

Time opens; the window of a moment; and watches me.

Read More
 • Cover Image

Cantece de Mahala

By: Florentin Smarandache

This book is a collection of poems compiled together by Florentin Smarandache. Book translates in Romanian---

Read More
 • Cover Image

Fat Frumox Din Lacrima de Paradox”

By: Florentin Smarandache

...JANET NIC Ă „F ĂT – FRUMOX DIN LACRIM Ă DE PARADOX” - FLORENTIN SMARANDACHE DEGUSTAT, ÎN UNSPREZECE ESEURI, DE JANET NIC Ă - ... ...IC Ă „F ĂT – FRUMOX DIN LACRIM Ă DE PARADOX” - FLORENTIN SMARANDACHE DEGUSTAT, ÎN UNSPREZECE ESEURI, DE JANET NIC Ă - ... ...INTELIGENT T ăioas ă, ca o r ăzbunare de critic literar, poezia lui Florentin Smarandache te ţine încordat la maxim gorki. Pe tavanul mahalale... ... T ăioas ă, ca o r ăzbunare de critic literar, poezia lui Florentin Smarandache te ţine încordat la maxim gorki. Pe tavanul mahalalei – închip... ... ă, untul pe felia doxei de la orice col ţ de strad ă – cine altul decât Florentin, ăl mai Smarandache dintre Smarandachi. Meseria ş ilustru pân ... ... doxei de la orice col ţ de strad ă – cine altul decât Florentin, ăl mai Smarandache dintre Smarandachi. Meseria ş ilustru pân ă la lustru, corig... ...z ă un paradis responsabil, r ăspunz ător de parascoveniile paradoxului. Florentin Smarandache, nagâ ţ de trotuar, grade-n budoar şi-n vocabular, ... ...adis responsabil, r ăspunz ător de parascoveniile paradoxului. Florentin Smarandache, nagâ ţ de trotuar, grade-n budoar şi-n vocabular, ţambalagiu ... ...leomangri cu pic ăţele care curge ca o piftie din naiul-buhaiul-raiul lui Florentin Smarandache, dând la iveal ă me şcheria poetului. Buliba şă de...

...Pâna în 1984, când publica a doua editie a volumului „Le sens du non-sens”, în limba franceza, la Fés, în Maroc (prima tot în Maroc, 1983), Florentin Smarandache îsi cioplise deja câteva pietre pentru templul sau: „L’heure de la planète”, 1980, Craiova, „Formules pour l’esprit”, 1981, Bucuresti, „Problèmes avec et sans …problèmes”, 1983, Fés, Maroc (în limba fran...

Read More
 • Cover Image

Paradoksisticki Dvostihovi

By: Florentin Smarandache

Paradoksisticki Dvostih je saCinjen od dva suprotstavljena stiha koji se sjedinjuju u celinu, definisuci (iii cineci vezu) sa naslovom Po pravilu, drugi stih negira prvi sadrzavajuci pojam sintagmu), suprotnu ideju (antinomsku, antagonisticku)...

iii recnik antonima i recnik sinonima, pa pravite egzibicije po pojmovima (sintagmama) protivrecnim izrazima, homogenizujuci heterogene elemente; birajte odgovarajuce naslove i udite u paradoksizam....

Read More
 • Cover Image

Margele Risipite

By: Florentin Smarandache

...IEREA CIP A BIBLIOTECII NA ŢIONALE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari ÕI MICI / Smarandache Florentin / R >mnicu V >lcea: Offsercolor, 2002 129 p.; 20 c... ...BIBLIOTECII NA ŢIONALE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari ÕI MICI / Smarandache Florentin / R >mnicu V >lcea: Offsercolor, 2002 129 p.; 20 cm. Bibliogr... ... Tehnoredactare computerizat ă: Ion CIOBANU şi Bogdan COSCARU 3 Florentin SMARANDACHE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MIC... ...noredactare computerizat ă: Ion CIOBANU şi Bogdan COSCARU 3 Florentin SMARANDACHE ULTRAPOLEMICI cu LiTeRe mari şi MICI ... ... - ca un protest anti- totalitar - de scriitorul disident şi matematicianul Florentin Smarandache prin anii 1980, (ulterior, exilat în America), şi b... ...rotest anti- totalitar - de scriitorul disident şi matematicianul Florentin Smarandache prin anii 1980, (ulterior, exilat în America), şi bazat ă pe ... ...rrier/paradoxisme.html; - în spaniol ă la: http://gallup.unm.edu/~smarandache/paradoxismo.htm O carte electronic ă despre “Paradoxism & Pos... ...înfiin ţat în România în anii 1980, de c ătre scriitorul şi matematicianul Florentin Smarandache, care dorea “l ărgirea sferei artistice prin elemen... ...e, cuprinzând circa 300 scriitori de pe glob, cu texte în diverse limbi”. (Florentin Smarandache). ...

În mai 1997 treceam prima data Nistrul, mergând în vizita la Odesa. Eram curios Õi atent la vorbirea basarabenilor, în trenul care ma purta de la ChiÕinau, iar în jurnal îmi notam expresii tipice, din partea locului. Lilia îmi traducea din rusa - când era cazul. Mai târziu, în vara anului 2000, aveam sa cunosc Tighina Õi câteva localitaÛi din jurul Corotnei. Domnul Pavel m-a plimbat cu maÕina prin Nezavertailovka, Krasnoe, oraÕelul Dnestrovsk, Õi centrul raional Slobozia. Am târguit în Tiraspol, unde Andreica - fratele Liliei - era student la Facultatea de Geografie, în grupa moldoveneasca. Corotna este un sat moldovenesc, înconjurat de aÕezari ucraineÕti Õi ruseÕti, iar Turunciucul, un braÛ al Nistrului, trece pe la marginea satului. Oamenii locului pastreaza dulcea limba româneasca Õi aici, în Transnistria. Am selectat Õi prelucrat o parte dintre aceste poezii melancolice, de jale, de parasire, bucolice de la Svetlana Garabaji, profesoara - Õi ea - de matematica (!) la Ôcoala Româneasca din Corotna. M-am gândit atunci sa public aceste giuvaieruri de versuri idilice, folclorice: fabule moralizatoare, imnuri, cântece, poezii pentru ...

Read More
 • Cover Image

Hermeneutica Paradoxismului, Vol. 1

By: Florentin Smarandache

...sau mai bine am ziee un neoavangardismODineolo de feluritele teribilisme si joeuri de artifieii (mai bine zis: spre a fi in tonul pe care si-I vrea), Florentin Smarandaehe este un seriitor mai eurfuld gravOFlorentin Smarandaehe serie ea mai toata lumea, eand are intr-adevar eeva de spusOeand serie non-teatru, teatru "meta-istorie", Florentin Smarandaehe este un autor demn ...

Read More
 • Cover Image

Metode de Calcul in Analiza Matematica

By: Florentin Smarandache

Ne bucuram exprimAnd mult-umirile noast.re f'at-a de t.ot-i acei.cunescut- i sau mai put-in cunoscut-i.care de-a Iungul aniler ne-au ajut.at. sa ajungem la aceast.a cart.e.Sunt. mult-i.sunt. f'oart.e mult-i cei care ne-au ajut.at. ... Unii ne-au dat. sugest.ii.alsii ne-au oferit. idei. uneori ne-am st.raduit. impreunA sa descif'ram un amanunt. nelamurit.. alleori Invst-am din Int.rebarile mest.esugit.e sau poale chiar naive ale inlerloculorilor nost.rii:...

Read More
 • Cover Image

Dincolo Si Dincoace de Paradoxism

By: Florentin Smarandache

...Mi-a sosit, de curand, cu po~ta aeriana, 0 carte din Amcrica. Era expcdiata de Florentin Smarandache, din Phoenix. Arizona. un valcean de-al nostru din Balce~ti, fugit Inainte de revolutic prin Turcia ~i "aclimatizat" In Statele Unite. Cinc e Florentin Smarandache: profesor de matematica, aut or a pe...

Read More
 • Cover Image

India Magica

By: Florentin Smarandache

...0 250 732522 CUPRINS Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN India magic ă (note de c ăl ătorie) / Florentin ... ... CUPRINS Descrierea CIP a Bibliotecii Na ţionale a României SMARANDACHE, FLORENTIN India magic ă (note de c ăl ătorie) / Florentin Smarandache ... ...ia la Bond University, folosind şi logica neutrosofic ă plus Teoria Dezert-Smarandache în teza sa de doctorat. Acum alma mater a sa ne invit ă s ă ... ...am ţinut o comunicare de-o or ă despre logica neutrosfic ă şi Teoria Dezert-Smarandache, iar Sukanto Bhattacharya a prezentat aplica ţiile lor în bu... ...i- am dorit de mult s-o v ăd...” şi asta a pl ăcut studen ţilor, am Florentin Smarandache într-o conferin ţă 21 sim ţit dup ă murmurul lo... ...it de mult s-o v ăd...” şi asta a pl ăcut studen ţilor, am Florentin Smarandache într-o conferin ţă 21 sim ţit dup ă murmurul lor. Între... ... ă în Chennay. 350 de limbi, 300 de triburi, 2.000 de dialecte! „Florentin Smarandache” în bengalez ă: şi în hindi: ... ...oni, lung ă pân ă la genunchi, ca un sac tras pe cap). Florentin Smarandache – hindusul 25 Târguim în complexul Swabhumi... ... a şa”, á propòs de Calcutta („C ălcata” pe engleze şte): „C ălcat-a Florentin, c ă-l duse ruta, Taman în India, chiar în Calcutta, ...

– 19. decembrie 2004 – Hai în India! Lilia topaie de bucurie. Drumul pâna la aeroport e strangulat, lânga Los Lunas, de un accident... un truck are cabina turtita, vreo 4-5 masini de politie cu becurile semnalând, un elicopter învârtindu-se pe deasupra... Masini puzderie, camioane pe 2-3 mile oprite... Începem sa ne agitam... Pierdem avionul... De când cu teroristii si controalele astea nebune, trebuie sa fii cu doua ore înainte de plecare. Ne descalta,...

Read More
 • Cover Image

Algebra-Romanian

By: Florentin Smarandache

...Ion GOlAN Ralsa GRIGOR Vasile MARIN Aorentm SMARANDACHE P I . f • • 1 Algebra In exerc;lii 1; probleme pentru lic... ...ca • ~ " '21. 1 { ,.f.- II J ;.\ Ion GOlAN Raisa GRIGOR Vasile MARIN Florentin SMARANDACHE Algebra in exerciJii Ii probleme pentru liceu Mul... ... '21. 1 { ,.f.- II J ;.\ Ion GOlAN Raisa GRIGOR Vasile MARIN Florentin SMARANDACHE Algebra in exerciJii Ii probleme pentru liceu Mulfimi, oper... ...lemente de combinatorica.) Autori: Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin Smarandache. Coperta: Vitalie Coroban Prepress: Centrul de Mate... ... combinatorica.) Autori: Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin Smarandache. Coperta: Vitalie Coroban Prepress: Centrul de Matematica Apl... ...tematica Aplicata ~i Informatica © Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin Smarandache, 2000, pentru prezenta editie. Aceasta editie a apa... ...plicata ~i Informatica © Ion Goian, Raisa Grigor, Vasile Marin, Florentin Smarandache, 2000, pentru prezenta editie. Aceasta editie a apamt in 2000...

Prezenta lucrare contine exercitii §i probleme de algebra, grupate pe capitole, pentru clasele superioare de licee §i §coli medii de cultura generala. Scopul ei este pregatirea matematica a elevilor din liceele de toate categoriile §i va fi utila in lucrul de sine statator. De asemenea, lucrarea poate fi folosita pentru lucrul extra§colar, deoarece cititorul va gasi in ea teoreme §i for mule importante, notiuni §i definitii de baza care nu intotdeauna sunt incluse in manualele §colare....

Teoria axiomatica a multimilor este foarte dificila pentru a fi expusa la un nivel elementar, de aceea, intuitiv, prin multime vom in1elege o colec1ie de obiecte pe care Ie vom numi elemente sau puncte ale acestei mul1imi. 0 mul1ime este definita daca sunt date elementele sale sau daca se da 0 proprietate pe care 0 au toate elementele sale, proprietate care Ie deosebe§te de elementele altei mul1imi. Ulteror mul1imile Ie vom nota cu majuscule: A, B, C, .. . , X, Y, Z, iar elementele lor cu minuscule: a, b, c, ... , x, y, z etc....

Read More
 • Cover Image

In Seven Languages

By: Florentin Smarandache

In the course of the last decade of second millenium I began an intensive correspondence with poets, writers, and translators from around the world. ]\0 restrictions by any political system were imposed to me and no fear. It was like a lyrical fiesta that I enjoyed, .. This poetry volume, in seven languages, is a result of my "aggressive" cooperation and thousands of letters I sent (and received) between 1990-2000 since I exiled to and lived in America. In February 1991 I was invited to give a speech and read some of my literary creation at the Moorhead State University in Minnesota. With that occasion. the students in French and Spanish classes translated several of my poems: Chris Raymond, Marcia Melrose, Shannon Dyrud, and Carmen Kinnischtcke. Even more, Teresinka Pereira, President of International Writers and Artists Association, published my first Spanish booklet, . .Inventario del general malo", 1991, and my first Portuguese booklet. ,.Fanatico", 1989. I have randomly contributed to various international journals and anthologies of v•erse. Whatever address fell in my hands. I sent it poems. Thus, Virginia Rhodas from Buenos A...

Read More
 • Cover Image

Cine Râde la Urmă e Mai încet la Minte : Folclor Umoristic Internetist (II), Cules, Selectat şi Prelucrat

By: Florentin Smarandache

Short stories and parables and matching images strewn together in a book.

-Nu fi de neînlocuit. Dacă nu poţi fi înlocuit, atunci nu o să fii niciodată promovat. -Cine crede în telekinezie, să îmi ridice mâna. -Nu sunt vegetarian pentru că iubesc animalele. Sunt vegetarian pentru că urăsc plantele. -Cum îţi dai seama când rămâi fără cerneală invizibilă? -Care este viteza întunericului? -De ce abreviere este un cuvânt atât de lung? -Intenţionez să trăiesc veşnic. Până acum sunt în grafic....

Ridere humanum, perseverare divinum ................................. 7 Greutăţile vieţii ..................................................................... 25 Basme repovestite adulţilor .................................................. 37 Vampiriada ............................................................................ 57 Homo tare sapiens ................................................................ 65 Pastile de râs ......................................................................... 79 Femeia, explicată ................................................................ 101 Homofilii .............................................................................. 116 Raporturi caznice ................................................................ 139 Neveste disperate ............................................................... 172 Bătrâni şi neliniştiţi ............................................................. 187 Munca şi consecinţele ei ..................................................... 215 Viaţa la ţară ......................................................................... 227 Român,...

Read More
 • Cover Image

Cântece de Mahala

By: Florentin Smarandache

A collection of poems.

IMNUL OLTEAt"lULUI AMERICAN M-a facut mama oltean Port blue jeans de-american. Cu pălărie sombrero Şi fumez ţigări Marlboro. Mănânc praz şi beau din ţoi. În Craiova-s cowboy. Măi,Leano! Cin' se ia cu mine bine Îi aduc "whiskey" de prune. Cin' se ia cu mine rău Îl înjur de Dumnezeu În română-amestecată Cu engleza mea de baltă Că-s gangster de vin la trap Şi îi bag un glonte-n cap. Măi,Leano!...

CUPRINS MAlAGAMBE Tambala(ba)giu'..................................................................................7 Bagaboanţa...........................................................................................8 Ciorovăiala...........................................................................................9 Marghioliţa....................................................................................10 Moaca dracu !....................................................................................11 Mocofane..........................................................................................12 Orăcăiala........................................................................................13 "Bleomangri cu picăţele"....................................................................14 Tovarăşe Popă...................................................................................15 La o bârfotecă....................................................................................16 Puşlamaua.......................................................................................17 Nea Mărin şi Taţa Ve...

Read More
 • Cover Image

Aventuri Chineze : Fotojurnal Instantaneu (China Adventures : Photo Journal Snapshot)

By: Florentin Smarandache

Un vizitator de-a pururea prefaţă Continui seria fotojurnalelor instantanee cu episoadele turneelor ştiinţifice din Taiwan şi China. „Aventuri chineze” este o carte despre o conferinţă de calcul granular din Taiwan (în oraşul sudic Kaohsiung), între 4-11 noiembrie 2011, plus un tur ştiinţific desfăşurat în perioada 11 decembrie 2011 – 6 ianuarie 2012 în patru oraşe din China: Beijing, Xi’an, Shanghai, şi Hangzhou. A visitor for ever foreword Continuing instant fotojurnalelor series episodes scientific tournaments in Taiwan and China. "Chinese Adventure" is a book about granular computing conference in Taiwan (in the southern city of Kaohsiung), 4-11 November 2011, plus a scientific tour ran from December 11, 2011 - January 6, 2012 in four cities in China: Beijing , Xi'an, Shanghai, and Hangzhou....

CHINA (fotojurnal instantaneu) 19.12.2011 Din nou la drum, la drum, la drum. În China. Nu mă mai satur de excursii. Simt că trece timpul. Nu știu cum să-l umplu mai bine. Pe freeway, până la aeroport, mă cicăle Lilia la cap. Ba merg prea repede, ba prea încet. E ceaţă, ploaie, lapoviţă. Vizibilitate redusă. Cică-i e frică. 18 zile „chineze”. O nouă lansare în necunoscut. Viaţă la viteză infinită... (scriu în aeroportul din LA unde avem de aşteptat şapte ore... pînă la miezul nopţii...) ABQ – LA – Tokyo – Beijing. CHINA (fotojurnal instantly) 19.12.2011 On the road again on the road, on the road. In China. Never get tired of sightseeing. I feel that time passes. I do not know how to fill it better. On the freeway, to the airport, I Lilia CICA head. You are going too fast, too slow ba. It's fog, rain, sleet. Visibility. They say I'm afraid. 18 days "Chinese". A new launch into the unknown. Life at infinite speed ... (write in the LA airport where we waited seven hours ago ... until midnight ...) ABQ - LA - Tokyo - Beijing....

Un vizitator de-a pururea (prefaţă) - 4 TAIWAN - 6 CHINA - 35 A visitor for ever (preface) - 4 TAIWAN - 6 CHINA - 35

Read More
 • Cover Image

În Exerciţiul Funcţiunii : Haz de Necaz (In the Discharge of One's Duties : Grin and bear)

By: Florentin Smarandache

A collection of poems organized over a period of thirteen days.

Fac jocul femeii „De - ţi vine ţie pe chelie Să mă trimiţi pe mine-n vie”, Să sap, să leg, să copilesc … Nu vezi cum fug ca să iubesc?! I play women "De - and comes to you on baldness Send me on my live-in " To dig to tie to child ... I do not see how they run to love!...

Cuvânt înainte........................... 3 Biografie (F.S.).......................... 4 Biografie (M.P.).......................... 7 Cobiliţa şi oltenii (Prefaţă).................9 Ziua zero Fac jocul femeii.......................... 12 Coborâtul e mai uşor...................... 12 Drama cuplurilor de azi.................... 12 Împrumutul prietenilor..................... 12 Droguri la înaintare....................... 13 Cina din carne de lebădă!................... 13 Cei şapte ani de acasă...................... 13 Ziua întâi şi ......................... 15 Coada ursului păcălit...................... 15 Unei cucoane cu perucă.................... 15 Unei cucoane cu fund...................... 15 (după) prăzi.................... 16 Cine se-aseamănă se-adună................. 16 Un petic de hârtie......................... 16 Cotidiană................................ 16 Pipa păcii la olteni......................... 17 Vânzătorul de ziare........................ 17 Îmbrăţişare solară.......................... 17 Unui absolvent de facultate.................. 19 Unui ins al Dracului!....................... 19 Une...

Read More
 • Cover Image

Fugit : Jurnal de Lagar (12/07/1989-9/09/1991) : Volume 2

By: Florentin Smarandache

Florentin Smarandache records his account of his emigration from Romania to America in this journal.

06.07.'91 Patriotic Pops Concert la Amfiteatrul in aer liber din Scottsdale. Gratuit.. dar cu donatii in favoarea Orchestrei Simfonice din oraş. Dirijor: Irving Fleming. Spectatorii stăteau pe iarbă, mincind şi bind, muzicienii la capelă. -Hip, Hip! Hip, Hip! Hip, Hip! Din program: (God Bless America (se cinta la unison), Imnul National (de Smith/Buck): toată lumea se ridicase-n picioare, eu stăteam ca nesimtitul jos, sfidin National Emblem March (de Bagley), Fredom's Fundameobll! (de Davis), Semper Fidelis (de Sousa), incheind cu Uvertura 1812 (de Ceaikovsky) şi bubuituri de tun (războiul franco-rus). l-am obosil pe-ai mei cu distractiile zilnice! 06.07. '91 Patriotic Pops Concert at the outdoor amphitheater in Scottsdale. Free .. but donations to the City Symphony Orchestra. Conductor: Irving Fleming. Spectators sat on the grass, eating and drinking, musicians to the chapel. Hip, Hip! Hip, Hip! Hip, Hip! From the program: (God Bless America (he sings in unison) National Anthem (Smith / Buck) everyone raised toe, I sat that jerk down sfidin National Emblem March (the Bagley) Fredom's Fundameobll! (Davis), Semper Fidelis (...

Read More
 • Cover Image

Pura Vida

By: Florentin Smarandache

De ce fotojurnal? Fiindcă suprafaţa pozelor se-ntinde aproape la jumătate sau mai mult din întreg volumul! Răsfoitorii acestei cărţi măcar vor privi ilustraţiile colorate din CentroAmerica, iar pe lȃngă imagini vor citi cel puţin cȃteva rȃnduri edificatoare... Fiindcă nimeni astăzi nu mai are timp! De ce instantaneu? Pentru că jurnalul e scris la primă mȃnă, pe locul vizitat, cu idei scurte ca nişte blitz-uri, cu economie de cuvinte – în această lume în care vremea trece rapid. Memorialistică fără retuşări. Viaţă brută. Fraze scurte şi simple, fără multe verbe… Şi la ce concluzii am ajuns după ce-am vizitat 40 de ţări? Că nu-mi place să mă stabilesc în nicio parte. Ci să locuiesc câte puţin în fiecare loc, apoi să mă mut în altul. E prea monotonă viaţa sedentară. Voi fi un migrator permanent: un călător la infinit! Cât mai mare diversitate vrem în operă. Să ne deschidă orizontul la maxim! Why fotojurnal? Because pictures are surface stretches nearly half or more of the entire volume! Răsfoitorii this book will look even Centroamerica colorful illustrations and the images will read at least lȃngă rȃnduri clenched for a fe...

Este periculos de mers prin pădurea tropicală din cauza şerpilor şi-a insectelor care pot provoca boli tropicale. Trebuie echipament special: bocanci contra şerpilor, un toiag cu care să ţii şerpii la distanţă, repelent (o substanţă cu care să te ungi pentru a îndepărta insectele) şi... un localnic care cunoaşte terenul şi pădurea. Aşa procedează cercetătorii ştiinţifici care purced în expediţii. It is dangerous to walk through the rain forest because of snakes and insects that can cause tropical diseases. Need special equipment: boots against snakes, a rod with which to keep snakes away, repellent (a substance with which to anoint you to remove insects) and ... a local who knows the land and the forest. That's how scientists who proceed on expeditions....

Fotojurnal instantaneu (prefaţă) - 4 NICARAGUA - 7 COSTA RICA - 33 PANAMÁ - 64

Read More
 • Cover Image

Paradoxism Si Folcor

By: Florentin Smarandache

ACTUALITATEA PARADOXISMULUI Prefață Polemici privind paradoxismul și diverse interviuri vă prezentăm ȋn prima parte a acestei cărți. Ȋn cea de-a doua parte, veți constata actualitatea paradoxismului ȋn FOLCLORUL contemporan. Și anume: - Devieri derizorii de proverbe, făcȃnd astăzi hazul de necaz al omului de rȃnd: Fie pȃinea cât de rea, tot ți-o fură cineva. Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund. Lasă pe mâine ce poţi face azi, că poate mâine nu mai este nevoie. - Reinterpretări de aforisme. - Limbaj ȋn răspăr. - De asemenea, paradoxuri semantice: Totu-i infinit, chiar și finitul [de pildă, un segment de dreaptă este limitat ȋn ambele părți, ȋnsă conține o infinitate de puncte]. Nimic nu-i perfect, nici chiar perfectul! sau: Nimic nu-i absolut, nici chiar absolutul! - Calambururi bazate pe omonimii, dar și pe contrarieri ale clișeelor lingvistice… - Celebrele CULMI sau poante populare sunt ȋn esență paradoxiste… - Dar și paradoxismul ȋn imagini cotidiene preluate din folclorul Internetului, cu parabole și ironii politice, cu această modernizare… primitivă a țării! O lume reală care este… cu fundul ȋn sus! Iată cȃ...

Desigur, m-aștept acum la noi invective din partea clanului mafiot al său și al acoliților săi (călăii de serviciu). Cu cȃt ȋnjură mai tare, cu atȃt ȋi plȃtesc noii lor stăpȃni mai bine. Dar ȋmi va face o deosebită plăcere să le răspund! Provocȃndu-mă, ei ȋmi mențin verva creatoare. Doar că aceste publicații sunt plătite din bugetul poporului pentru acești șarlatani. Romȃnii ar trebui să se revolte ȋn toată țara contra acestei umilințe naționale la care sunt supuși. Of course, I now look at us invective of the mob clan and his acolytes (executioners service). With cȃt ȋnjură louder with their new stăpȃni pharma ȋi plȃtesc better. But ȋmi will be pleased to answer them! Provocȃndu me they ȋmi maintain creative verve. Only those publications that are paid from the budget of the people for these charlatans. Romȃnii should bet on around the country to rebel against this national humiliation they are subjected....

Prefață: Actualitatea paradoxismului: 3 Din nou despre paradoxism: 5 Alex Ștefănescu și Totalitarismul care se instalează ȋn Romȃnia: 31 Democrația celui mai puternic: 43 Neutrosofia și Paradoxismul (Dialog cu M. N. Rusu): 47 SCRIEREA PE DOS! (Interviu cu Maria Diana Popescu): 50 „Emigrant la infinit” (Interviu cu Mihaela Muscă): 54 PRO și CONTRA (Dialog cu Mircea Monu): 57 Chat paradoxist ȋn calambururi (Cu Janet Nică): 66 Chestionar despre paradoxism: 69 Preface: News paradoxism: 3 Again paradoxism 5 Alex Stefanescu and totalitarianism that installs ȋn Romȃnia: 31 Democracy fittest: 43 Neutrosophy and Paradoxism (Dialog with Rusu MN): 47 Writing on DOS! (Interview with Maria Diana Popescu): 50 "Emigrant to infinity" (Interview with Mihaela Musca): 54 Pros and Cons (Dialogue with Mircea Monu): 57 Chat paradoxist bet on puns (With Janet Nică): 66 Quiz paradox: 69...

Read More
 • Cover Image

Oglinzi Paralele şi Perpendiculare, Florentin Smarandache, Paradoxismul şi Viteza Supraluminală (Mirrors Parallel and Perpendicular : Florentin Smarandache Paradoxism and Light Speed)

By: Florentin Smarandache

...Volumul de faţă adună o mână de studii, articole şi consemnări din presa românească despre scriitorul şi omul de ştiinţă Florentin Smarandache, mişcarea lite-rar-artistică pe care a iniţiat-o (Paradoxismul) şi una dintre teoriile pe care le-a dezvoltat (Viteza Supra-luminală); câteva mesaje adresate acestuia şi o addenda ilustrată vin să contur...

...Florentin Smarandache este unul dintre cei mai cunoscuți scriitor români în afara ţării natale. Activităţile sale literare şi ştiinţifice sunt impresionante. Peste 3.000 de pagini de jurnal nepublicate (datorate călătoriei şi...

...NORMA SMARANDACHE ..................................... 7 Florentin Smarandache: Fişă de dicţionar ..................................... 9 Nominalizarea lui Florentin Smarandache pentru Premiul Nobel pentru literatură (Geo Stro...

Read More
 • Cover Image

Fugit : Jurnal de Lagar (9/09/1988-11/07/1989) : Volume 1

By: Florentin Smarandache

Florentin Smarandache records his account of his emigration from Romania to America in this journal.

...va din America. Poate vă interesaţi la vreun avocat. În orice caz, cu azil politic se poate uşor intra. Vă mulţumesc mult, mult de tot. Al d-voaStră, Florentin Smarandache. As you advised me, here I am in Istanbul. I managed to run away. Now I think it's easier to help me migrate. You may contact the U.S. Consulate in Istanbul by phone or by letter? I'm sorry for this i...

Read More
 • Cover Image

Aflorisme

By: Florentin Smarandache

Etimologic, aforism + flori = af(L)orism, deci un “aflorism” este o mică reflecție scrisă pe un dizain floral, ori un poem scurt pe un fond artistic.

Cost piperat Sau ţi-o pune aşa un preţ ..să pici în coadă!

Cuprins Cuprins..................................................5 Cât vreau eu..................................................25 Dezolare........................................................25 Lucrătură proastă....................................................25 Ridicol..................................................25 Dispreţuitor...................................................25 Încearcă pastile, că..................................................26 Dreptul de alegere..................................................26 Mister..................................................26 Unul sus pus..................................................26 Needucat.......................................................26 Ingâmfatul.....................................................27 Dublă condamnare..................................................27 Iritant sonor..................................................27 Iscoditor........................................................27 Sunt edificat..................................................27 Zăpacit de fericire...................................................

Read More
 • Cover Image

Desperado

By: Florentin Smarandache

One man's story of his reason for emigrating from his home country of Romania to come to America.

...Carte poştală (Istanbul, 22.12.1988)…………203 78. Prof. Francisco Bellot Rosado, Carte postale (Istanbul, le 22.12.1988)…………204 79. GABRIEL şi MIHAI Smarandache, Carte poştală (Istanbul, 22.12.1988)…………205 80. Prof. Dr. R. K. GUY, Departament of Mathematics and Statistics 2500 University Drive N.W., Postcard (Istanbul, 22.12.1988) 206 81. Prof. Dr. Bernd Wegner, Post...

Read More
 • Cover Image

Congruente Paradoxiste

By: Florentin Smarandache; Gheorge Niculescu

A sample of idioms in book form.

• Eşti liber să crezi că eşti liber. • Depinde de tine cât de independent vrei să fii. • A ieşit basma curată, deşi era cu musca pe căciulă. • Călăii au fost lăsaţi să judece după cum îi taie capul. • Ortopedului îi plăcea să pună osul la treabă. • Nituitorul avea cam multă bătaie de cap. • Era moartă după cel care tocmai decedase. • După ce moare încrederea şi optimismul, urmează speranţa. • Stăteau spate-n spate şi făceau feţe, feţe. • Lui Nazarie i s-a năzărit că zăreşte ceva în zare. • Eu cu fizica, el cu metafizica şi ea cu fizicul. • Pe unul îl înşelau speranţele, iar pe celălalt îl înşela soţia. • L-am amăgit că mă dezamăgeşte. • Dacă ai fi obligat să numeri până la un miliard, ai ezita să devii miliardar...

Creionări încondeiate .......................................... 5 Distihuri proverbiale .......................................... 49 Poezii paradoxiste .............................................. 69 Dialoguri hazlii .................................................. 77 Dicţionar paradoxist ........................................... 95...

Read More
 • Cover Image

Perorari Paradoxiste

By: Florentin Smarandache; Gheorge Niculescu

Folclorul românesc cât şi folclorul altor popoare, ambundă de paradoxisme, pe care le am mai amintit şi-n alte lucrări. Noi ne oprim aici cu exemplele de paradoxişti şi paradoxisme, pentru a vă lăsa timp să vă delectaţi cu paradoxismele create de noi şi oferite dumneavoastră, în prezenta carte. Romanian folklore and folklore of other peoples ambundă paradoxist that we mentioned and in other works. We stop here and Paradoxisme paradoxists examples for you to leave while you enjoy paradoxismele created by us and provided to you in this book....

• A făcut cel mai important pas, lipsit de importanţă. • Timpul probabil, este reprobabil. • A votat împotriva abţinerii. • S-a potrivit intr-un moment nepotrivit. • Au acelaşi stil, diferit. • Doctorul, era erudit în incultura sa. • A făcut tot ce era imposibil de făcut. • Era de o profunzime interioară extremă. • Au fost chemaţi toti nechemaţii. • Sunt în stare sa impoziteze si lipsurile de venituri impozabile. • Materia, este divină iar Divinitatea, este imaterială. • He made the most important step unimportant. • Most likely, it is reprehensible. • Voted against failure. • It was right in the wrong time. • Have the same style, different. • The doctor had learned in his ignorance. • He did what was impossible to do. • It was an extreme inner depth. • There have been called all nechemaţii. • Are able to tax and taxable income gaps. • Matter is Divine and the Divine, is immaterial....

Introducere …………………………………………. 5 Panseuri paradoxiste ……………………………….. 8 Posibilităţi imposibile …………………………….. 45 Distihuri paradoxiste ……………………………... 51 Zicători distihice ………………………………….. 61 Fabule, parodii şi alte poezii ……………………… 79 Poeme trăsnite ……………………………………. 93 Umor paradoxist ………………………………… 101...

Read More
 • Cover Image

Neutrosofia Ca Reflectare A Realitatii Neconventionale

By: Florentin Smarandache; Paroiu Tudor

... de antiteze, antinomii, contradicţii, oximorone, parabole, paradoxuri în creaţie. A fost înfiinţat de către scriitorul, artistul, şi omul de ştiinţă Florentin Smarandache în anii 1980 în România, care dorea “lărgirea sferei artistice prin elemente neartistice şi prin experimente contradictorii; în special creaţie în contratimp, contra-sens.” pArAdOxIsM - the last front...

L) Limitele filozofiei Întreaga filozofie este un tautologism: adevărat în virtutea de formă, pentru că orice idee lansată pentru prima oară este dovedită ca adevărată de către iniţiatorul(ii) său(i). Prin urmare, filozofia este goală sau dezinformativă, şi reprezintă a priori cunoaşterea. Se poate afirma: Totul este adevărat, chiar si falsul! Şi totuşi, întreaga filozofie este un nihilism: pentru ca orice idee, odată dovedită adevărată, este mai tîrziu dovedită ca falsă de către urmaşi. Este o contradicţie: fals în virtute de formă. Prin urmare, filozofia este supra-informativă şi o cunoaştere a posteriori. Astfel, se poate afirma: Totul este fals, chiar şi adevărul!...

Introducere ............................................................. 5 pARadOXisMul - ultima avangardă a mileniului doi ...................................................... 12 1. Definiţie ............................................................ 12 2. Etimologie ........................................................ 12 3. Istoric ................................................................. 13 4. Caracteristici ale Paradoxismului ................. 16 5. Direcţii pentru Paradoxism ........................... 17 „Dicţionar de informatică“, de Denis Howe .. 18 1. Neutrosofie ....................................................... 18 2. Logica neutrosofică ......................................... 19 3. Mulţime Neutrosofică .................................... 20 4. Probabilitate Neutrosofică ............................. 21 5. Statistici neutrosofice ...................................... 22 Neutrosofia, o Nouă Ramură a Filosofiei ....... 24 1. Abstract ............................................................ 24 1.1. Cuvînt înainte .......................................... 25 1.2. Neutrosofie, o no...

Read More
 • Cover Image

În Vestul Nesălbatic : Fotojurnal Instantaneu

By: Florentin Smarandache; Gheorge Niculescu, Editor

A journal on Florentin Smarandache's road trip to the western states in America.

În statul… colorat Pe autostrada I 511 spre localitatea Ignacio. Intrăm în Colorado, statul „plin de culori” (conform adjectivului spaniol colorado/colorada = colorat/colorată). Galben de toamnă, grena, verde şters – pomii. Pompe automate de extras ţiţei. În Ignacio, vizităm galeria de artă „Dancing Spirit”. Drumul de la Durango la Silverton urcă în creierul munţilor. Vârfuri roşii de piatră. Nişte stânci au marginile drepte, de zici că-s tăiate cu cuţitul. Sculpturi naturale. Curcubeie de culori sunt frunzele... parcă un pictor dumnezeiesc a aruncat acuarele. The colorful state ... On Interstate 511 to Ignacio town. Going to Colorado, the "colorful" (according to the Spanish adjective colorado / Colorada = color / color). Yellow autumn, burgundy, green deleted - trees. Automatic pumps extract oil. In Ignacio, visit the art gallery "Dancing Spirit". The road from Durango to Silverton climb the mountains. Red Peaks Stone. Some rocks have straight edges to say that I was cut with a knife. Natural sculptures. Rainbow colors are the leaves ... Like a watercolor painter threw divine. ...

Cuvânt înainte ............................................................ 7 O nouă recunoaştere internaţională .......................... 7 Fotojurnal În Vestul NeSălbatic ............................ 13 Lacul Navajo şi oraşul argintului ........................... 13 La Caltech, cu nemateria printre fizicieni .............. 23 Muzeul istoric Rex ................................................. 48 Valea Monumentelor din Statul Utah ..................... 52 Monumentul național El Morro .............................. 73 Casa cu păpuşi ........................................................ 80 New Mexico, sud .................................................... 83 Să vezi lupii .......................................................... 103 Deșert și canioane ................................................. 107 În loc de Postfaţă ................................................... 125 Perseverenţă ......................................................... 125 ...

Read More
       
1
|
2
Records: 1 - 20 of 27 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.