Search Results (25 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.33 seconds

 
Florentin Smarandache (X) Moldovan (X) Language (X)

       
1
|
2
Records: 1 - 20 of 25 - Pages: 
 • Cover Image

Legi de Compozitie Interna

By: Florentin Smarandache

...t ă de: MIRCEA MONU Tehnoredactare computerizat ă: MIRELA BOLDEANU 3 FLORENTIN SMARANDACHE LEGI DE COMPOZI ŢIE INTERN Ă ... ...RCEA MONU Tehnoredactare computerizat ă: MIRELA BOLDEANU 3 FLORENTIN SMARANDACHE LEGI DE COMPOZI ŢIE INTERN Ă ... ...Coperta: „Silly computer design III” (Desen prostesc de computer), de Florentin Smarandache, din cartea „Outer-Art”, vol. II, Editura „Co... ...Silly computer design III” (Desen prostesc de computer), de Florentin Smarandache, din cartea „Outer-Art”, vol. II, Editura „Conphys”, Râ... ...re importan ţă, am s ă tac despre mine, vorbindu-v ă despre el. Ovidiu Florentin a v ăzut pentru prima dat ă lumina zilei/ noaptea (de 2 spre 3 ... ...et. Nu are mam ă. Taic ă-su f ăcându-l din flori... De profesie, Ovidiu Florentin este vis ător, şi- şi practic ă meseria cu ochii deschi şi. Iub... ...u) i-a devenit tulbur ătoare (pardon, hot ărâtoare). 7 Astfel, Ovidiu Florentin şi-a luat de nevast ă poezia – de şi aceasta îl în şela cu to ţ... ... odat ă/ ca nici o alt ă dat ă - şi poate va mai fi. 19 Florentin Smarandache În continuare, urm ări ţi din crea ţ... ... 4 Ceva = matematician italian. 37 Legea lui Smarandache 5 : Da ţi-mi un punct în spa ţiu şi voi scrie înapoia lui ...

...vorbindu-va despre el. Ovidiu Florentin a vazut pentru prima data lumina zilei/ noaptea (de 2 spre 3 octombrie 1980) în Craiova, din creierul meu. Dar el a fost conceput mult timp, dupa lungi cautari în suflet. Nu are mama. Taica-su facându-l din flori......

Read More
 • Cover Image

Fanatico

By: Florentin Smarandache

Da-me licen~a para morrer! Porque cheguei aver que nao se pode ver. Tenho vinte e quatro anos ou oitenta? Ja fiz 0 ultimo inverno, o outono de minha vida. Da-me licen~a para morrer! Porque tenho vergonha de declarar que sou poeta. N Eu formo a deforma~ao da lingua!...

Read More
 • Cover Image

Inventario Del General Maid

By: Florentin Smarandache

This book contains a collection of poems compiled by Florentin Smarandache.

Read More
 • Cover Image

Leitmotive

By: Florentin Smarandache

Oocons nojrs du sommeil. Rivages. Balance de pensees. Une porte s'ouvre. Je m'elance au-dessus du vide, ancre de rien, parmi des rochers couverts de brouillard en !ignes confuses. Un sphinx sourit froidcment. De petites ondes.me font fremir, je vois mon etre se disperser. Dans la fumee de I'inconuu font I~ur apparition des lIes rosatres et Oottantes. Au-dessus s! agitent des papillons: les poete:; montent vers la lumiere. Des Oots alerles m'accrochent au sort des paroles; I' infini devient ma demeure. Des insectes de nuit, que I'aile brisee n'aide plus s'envoler, des ombres passageres, traversent les prairies. Espoirs. Paroles imml~bilisees, sous Ie filet d'une phrase, survenues a I'instant dans rna pensee. Aspiration vers I' inaccessible. Soif permanente el ardente. Force qui brule. Foi mystique. Vague qui engloutit, no ie, purifie. Lueurs jaunes dc lampe. Frontiere du feu. Limite du feu brule par In Oamme ardente. Sang jaillissant des blessures profondes. Dete sauvage avec une ilme hUllllcte. La force se retire dans urrgolf sec he. La criniere d'cculllc blanche se pique dans les rochers sombres. La lumiere des etoiles avec fremiss...

Read More
 • Cover Image

Afinitati

By: Florentin Smarandache

... Aarborg, Danemarca 1998 FLORENTIN SMARANDACHE AF... ...rg, Danemarca 1998 FLORENTIN SMARANDACHE AFINIT{ÚI ... ...betic | pe Û|ri, iar in cadrul aceleia Õi Û|ri în ordine alfabetic | pe autori. Iulie 1998 Florentin Smarandache University of New Mexico ... ... Û|ri, iar in cadrul aceleia Õi Û|ri în ordine alfabetic | pe autori. Iulie 1998 Florentin Smarandache University of New Mexico Gallup Ca... ...ragil", de Alcides Buss, Florianopolis, 1992. 4 Traducere din portughez | de Teresinka Pereira Õi Florentin Smarandache, iunie - iulie, 1993, din v... ...Alcides Buss, Florianopolis, 1992. 4 Traducere din portughez | de Teresinka Pereira Õi Florentin Smarandache, iunie - iulie, 1993, din volumul "Kal... ...cope", de Maria do Carmo Gaspar de Oliveira. 5 Traducere din portughez | de Teresinka Pereira Õi Florentin Smarandache, iunie - iulie, 1993, din a... ...Maria do Carmo Gaspar de Oliveira. 5 Traducere din portughez | de Teresinka Pereira Õi Florentin Smarandache, iunie - iulie, 1993, din antologia "A...

Din nevoie deoarece m aflam într'un lagr de refugiaÛi politici in Turcia Õi mi se lungiser ochii dup viza americana de emigrare, viz care se tot lsa aÕteptat pân la disperare! Aproape doi ani de nerbdri Õi descumpniri am înscris în memoria mea... Destui colegi, nerezistând, îÕi luau lumea'n cap Õi fugeau din lagr haihui prin Europa, trecând clandestin frontierele în Grecia Õi-apoi tind-o spre inima continentului în Germania, Belgia, care pe unde nimerea, ba ascunÕi prin tiruri cu marf -- rupând prelata Õi cusând-o la loc --, ba sufocaÛi prin containere de vapoare. În lagrul din Italia au fost cazuri de sinucideri, omul cât era de om nu mai putea îndura tortura psihic la care fusesem supuÕi. Nu Õtiam când vom pleca, nici unde, Õi nici mcar dac vom putea vreodat!! Doi inÕi înebuniser, Õi nu-i mai accepta nici o Ûar... [Acum, când scriu aceste rânduri, simt c m descarc...] PuÛin le psa funcÛionarilor/birocraÛilor ONU de situaÛia noastr!...

Structura roman; a celui mai frumos pod; care a rezistat unui cutremur -; în timp ce cldirile înalte cdeau precum copacii; - destul de tare s Ûin greutatea; atâtor armate Õi caravane spre vechiul oraÕ; care st la intersecÛia Europei.......

Read More
 • Cover Image

Formule Pentru Spirit

By: Florentin Smarandache

Pe strunele Limbii de foc ne topim ca 0 ghitara. Sonore litere-n ceasloave infloresc, ~i alunecam de vii printre inalte pagini ... Himerele ne vin, o~tire, ca 0 domestica rana in fluidul suflet. Somnul se sfarma in tandari dulci de vise, cum lemnele pe jar. In simboluri dilatam poema (~i 0 stringem), iar metafora deschide 0 fereastra navalind de soare. Slova-~i culca viata pe hirtie: idei care 0 sug ea pe 0 muma, imagini verticale -la capat aprinse ca firmele electrice, versuri albastre ca ora ~i moi ca timiditatea, de lini~te atacate ~i de strigat biruite, eu murmuri albe de izvoare sau funingine de noapte....

Read More
 • Cover Image

Le Sens du Non-Sens

By: Florentin Smarandache

This book contains a collection of poems compiled by the author, Florentin Smarandache.

Read More
 • Cover Image

Sans Moi, Que Deviendrait la Poesie!

By: Florentin Smarandache

This book contains a collection of poems compiled by the author Florentin Smarandache

Read More
 • Cover Image

Le Paradoxisme : Un Nouveau Advement Litteraire

By: Florentin Smarandache

This book contains a collection of poems compiled by the author, Florentin Smarandache.

Read More
 • Cover Image

Fat Frumox Din Lacrima de Paradox”

By: Florentin Smarandache

...JANET NIC Ă „F ĂT – FRUMOX DIN LACRIM Ă DE PARADOX” - FLORENTIN SMARANDACHE DEGUSTAT, ÎN UNSPREZECE ESEURI, DE JANET NIC Ă - ... ...IC Ă „F ĂT – FRUMOX DIN LACRIM Ă DE PARADOX” - FLORENTIN SMARANDACHE DEGUSTAT, ÎN UNSPREZECE ESEURI, DE JANET NIC Ă - ... ...INTELIGENT T ăioas ă, ca o r ăzbunare de critic literar, poezia lui Florentin Smarandache te ţine încordat la maxim gorki. Pe tavanul mahalale... ... T ăioas ă, ca o r ăzbunare de critic literar, poezia lui Florentin Smarandache te ţine încordat la maxim gorki. Pe tavanul mahalalei – închip... ... ă, untul pe felia doxei de la orice col ţ de strad ă – cine altul decât Florentin, ăl mai Smarandache dintre Smarandachi. Meseria ş ilustru pân ... ... doxei de la orice col ţ de strad ă – cine altul decât Florentin, ăl mai Smarandache dintre Smarandachi. Meseria ş ilustru pân ă la lustru, corig... ...z ă un paradis responsabil, r ăspunz ător de parascoveniile paradoxului. Florentin Smarandache, nagâ ţ de trotuar, grade-n budoar şi-n vocabular, ... ...adis responsabil, r ăspunz ător de parascoveniile paradoxului. Florentin Smarandache, nagâ ţ de trotuar, grade-n budoar şi-n vocabular, ţambalagiu ... ...leomangri cu pic ăţele care curge ca o piftie din naiul-buhaiul-raiul lui Florentin Smarandache, dând la iveal ă me şcheria poetului. Buliba şă de...

...Pâna în 1984, când publica a doua editie a volumului „Le sens du non-sens”, în limba franceza, la Fés, în Maroc (prima tot în Maroc, 1983), Florentin Smarandache îsi cioplise deja câteva pietre pentru templul sau: „L’heure de la planète”, 1980, Craiova, „Formules pour l’esprit”, 1981, Bucuresti, „Problèmes avec et sans …problèmes”, 1983, Fés, Maroc (în limba fran...

Read More
 • Cover Image

Paradoksisticki Dvostihovi

By: Florentin Smarandache

Paradoksisticki Dvostih je saCinjen od dva suprotstavljena stiha koji se sjedinjuju u celinu, definisuci (iii cineci vezu) sa naslovom Po pravilu, drugi stih negira prvi sadrzavajuci pojam sintagmu), suprotnu ideju (antinomsku, antagonisticku)...

iii recnik antonima i recnik sinonima, pa pravite egzibicije po pojmovima (sintagmama) protivrecnim izrazima, homogenizujuci heterogene elemente; birajte odgovarajuce naslove i udite u paradoksizam....

Read More
 • Cover Image

Distihuri Paradoxiste

By: Florentin Smarandache

...i, prin care uneste organic elemente heterogene din domeniile cunoa Õterii, Florentin Smarandache ne propune acum o specie nou | de poezie: disti... ...re uneste organic elemente heterogene din domeniile cunoa Õterii, Florentin Smarandache ne propune acum o specie nou | de poezie: distihul parado... ... 8 500 lei FLORENTIN SMARANDACHE DISTIHURI PARADOXISTE Celui... ... 8 500 lei FLORENTIN SMARANDACHE DISTIHURI PARADOXISTE Celui mai bun p... ...i-s-t-e clasice, colectate Õi prelucrate în perioada 1993-1998. Prof. Florentin Smarandache University of New Mexico 200 College Road Gallu... ...lasice, colectate Õi prelucrate în perioada 1993-1998. Prof. Florentin Smarandache University of New Mexico 200 College Road Gallup, NM 8730... ...iliu) (505) 863-7647 (oficiu) Fax: (505) 863-7532 (Attn. Dr. Smarandache) E-mail: smarand@unm.edu _________________________... ...1995. [5] Le, Charles T., "The Most Paradoxist Mathematician of the World: Florentin Smarandache", <Bulletin of Pure and Applied Sciences>, Delhi,... ...ura Tempus, Bucure Õti, 26, 27-28, 1995. [12] Rotaru, Ion, "Din nou despre Florentin Smarandache", <Vatra>, Tg. Mure Õ, Romania, Nr. 2 (299), 93-94...

Distihul Paradoxist este format din dou versuri, antitetice unul altuia, dar care împreun se contopesc într'un întreg definind (sau fcând legtur cu) titlul. De regul, al doilea vers neag pe primul, conÛinând aÕadar o noÛiune/sintagm/idee opus (antinomic, antagonic)....

Read More
 • Cover Image

In Seven Languages

By: Florentin Smarandache

In the course of the last decade of second millenium I began an intensive correspondence with poets, writers, and translators from around the world. ]\0 restrictions by any political system were imposed to me and no fear. It was like a lyrical fiesta that I enjoyed, .. This poetry volume, in seven languages, is a result of my "aggressive" cooperation and thousands of letters I sent (and received) between 1990-2000 since I exiled to and lived in America. In February 1991 I was invited to give a speech and read some of my literary creation at the Moorhead State University in Minnesota. With that occasion. the students in French and Spanish classes translated several of my poems: Chris Raymond, Marcia Melrose, Shannon Dyrud, and Carmen Kinnischtcke. Even more, Teresinka Pereira, President of International Writers and Artists Association, published my first Spanish booklet, . .Inventario del general malo", 1991, and my first Portuguese booklet. ,.Fanatico", 1989. I have randomly contributed to various international journals and anthologies of v•erse. Whatever address fell in my hands. I sent it poems. Thus, Virginia Rhodas from Buenos A...

Read More
 • Cover Image

În Exerciţiul Funcţiunii : Haz de Necaz (In the Discharge of One's Duties : Grin and bear)

By: Florentin Smarandache

A collection of poems organized over a period of thirteen days.

Fac jocul femeii „De - ţi vine ţie pe chelie Să mă trimiţi pe mine-n vie”, Să sap, să leg, să copilesc … Nu vezi cum fug ca să iubesc?! I play women "De - and comes to you on baldness Send me on my live-in " To dig to tie to child ... I do not see how they run to love!...

Cuvânt înainte........................... 3 Biografie (F.S.).......................... 4 Biografie (M.P.).......................... 7 Cobiliţa şi oltenii (Prefaţă).................9 Ziua zero Fac jocul femeii.......................... 12 Coborâtul e mai uşor...................... 12 Drama cuplurilor de azi.................... 12 Împrumutul prietenilor..................... 12 Droguri la înaintare....................... 13 Cina din carne de lebădă!................... 13 Cei şapte ani de acasă...................... 13 Ziua întâi şi ......................... 15 Coada ursului păcălit...................... 15 Unei cucoane cu perucă.................... 15 Unei cucoane cu fund...................... 15 (după) prăzi.................... 16 Cine se-aseamănă se-adună................. 16 Un petic de hârtie......................... 16 Cotidiană................................ 16 Pipa păcii la olteni......................... 17 Vânzătorul de ziare........................ 17 Îmbrăţişare solară.......................... 17 Unui absolvent de facultate.................. 19 Unui ins al Dracului!....................... 19 Une...

Read More
 • Cover Image

Helluo Librorum : Fise de Lecturi

By: Florentin Smarandache

Excerpts from newspapers, magazines, pamphlets, books - everything I fall in hand. This volume contains quotes from some 1,000 authors, in Romanian, with some exceptions in French or English, and covers approximately 1856 pages. Readings and choices of metaphors, expressions, ideas are of course subjective - after my taste of the time. And today used to read with pen in hand, noting that I like my metaphors in poetry and ideas, aphorisms and short sentences of prose, essays, drama. Collection and heard expressions of folklore. The books emphasize scientific and write it down on edge about possible generalization of concepts or theorems found that later I will guide you towards writing an article or a book....

GABRIELA ADAMEŞTEANU 􀂃 La urma urmei 􀂃 Inspectîndu-se în oglindă 􀂃 Privirea cu care se măsura în oglindă 􀂃 Tramvaiul despica lent oraşul 􀂃 Iubea Bucureştiul cu sufletul unui provincial 􀂃 Vizită plicticoasă 􀂃 Umflat ca nişte vine groase pe o mînă bătrînă 􀂃 O stradă, vie de oameni şi de maşini 􀂃 Înaintase firesc 􀂃 Peronul încremenit al gării 􀂃 Înghesuiţi în duhoarea sălii de aşteptare 􀂃 Crăuneau găini 􀂃 Răsuna de ecoul focurilor ei. 􀂃 Limbile ceasului încremeniseră 􀂃 Îi orbea întunericul 􀂃 Întunericul catifelat 􀂃 Copil sperios 􀂃 Palele fierbinţi de vînt cu iz de asphalt încins 􀂃 Cuprins de adevărata febră a întîrzierii 􀂃 Rîs ascuţit 􀂃 Vatra publică foarte multă proză scurtă 􀂃 Au privit speriaţi în toate părţile...

Contents Cuprins ................................................................ 5 𝓐 ....................................................................49 𝓑 ................................................................................. 207 𝓒 ................................................................................ 391 𝓓 ................................................................................. 566 𝓔 ................................................................................ 642 𝓕 ................................................................................. 669 𝓖 ................................................................................ 692 𝓗 ................................................................................ 806 𝓘 ................................................................................ 848 𝓙 ................................................................................ 908 𝓚 ................................................................................. 941 𝓛 ................................................................................ 957 𝓜 ......

Read More
 • Cover Image

Eight International Anthology on Paradoxism

By: Florentin Smarandache

This is a book made up of short stories and poetry surrounding the topic of paradoxes from many authors all over the world who are looking to contribute to this meaningful compilation....

Infinite Regress If a self-causing cause Must continuously precede itself, Then there can be no origin To an infinite time line. Which suggests that Time dies not yet exist. The Origin of Infinite Time is.... Not Yet. In an infinite series- Without first and last- Each point- One is all....

Read More
 • Cover Image

Paradossi Distici

By: Florentin Smarandache

A collection of paradoxist poetry.

DIAGNOSI Un sano ha afferrato Pazienza ASSISTENZA MEDICA Un ferito e morto. . . Dio lo perdona MORTE AVVISI Il vecchio Traska è morto ieri Buon compleanno ,e viva PULITAZIONE Depurazione Con la sporcizia DIAGNOSIS A healthy grabbed forbearance MEDICAL ASSISTANCE A wounded and dead. . . God forgives him DEATH NOTICES The old man died yesterday Traska Happy birthday, and alive PULITAZIONE Treatment With the dirt...

...uardia della letteratura, arte e filosofia del secondo millennio....................................................PAGINE: 87 - 92 LA BIOGRAFIA DI FLORENTIN SMARANDACHE.........................................................PAGINE: 93 - 99...

Read More
 • Cover Image

Paradoxism Si Folcor

By: Florentin Smarandache

ACTUALITATEA PARADOXISMULUI Prefață Polemici privind paradoxismul și diverse interviuri vă prezentăm ȋn prima parte a acestei cărți. Ȋn cea de-a doua parte, veți constata actualitatea paradoxismului ȋn FOLCLORUL contemporan. Și anume: - Devieri derizorii de proverbe, făcȃnd astăzi hazul de necaz al omului de rȃnd: Fie pȃinea cât de rea, tot ți-o fură cineva. Ai carte, ai cu ce să te ştergi la fund. Lasă pe mâine ce poţi face azi, că poate mâine nu mai este nevoie. - Reinterpretări de aforisme. - Limbaj ȋn răspăr. - De asemenea, paradoxuri semantice: Totu-i infinit, chiar și finitul [de pildă, un segment de dreaptă este limitat ȋn ambele părți, ȋnsă conține o infinitate de puncte]. Nimic nu-i perfect, nici chiar perfectul! sau: Nimic nu-i absolut, nici chiar absolutul! - Calambururi bazate pe omonimii, dar și pe contrarieri ale clișeelor lingvistice… - Celebrele CULMI sau poante populare sunt ȋn esență paradoxiste… - Dar și paradoxismul ȋn imagini cotidiene preluate din folclorul Internetului, cu parabole și ironii politice, cu această modernizare… primitivă a țării! O lume reală care este… cu fundul ȋn sus! Iată cȃ...

Desigur, m-aștept acum la noi invective din partea clanului mafiot al său și al acoliților săi (călăii de serviciu). Cu cȃt ȋnjură mai tare, cu atȃt ȋi plȃtesc noii lor stăpȃni mai bine. Dar ȋmi va face o deosebită plăcere să le răspund! Provocȃndu-mă, ei ȋmi mențin verva creatoare. Doar că aceste publicații sunt plătite din bugetul poporului pentru acești șarlatani. Romȃnii ar trebui să se revolte ȋn toată țara contra acestei umilințe naționale la care sunt supuși. Of course, I now look at us invective of the mob clan and his acolytes (executioners service). With cȃt ȋnjură louder with their new stăpȃni pharma ȋi plȃtesc better. But ȋmi will be pleased to answer them! Provocȃndu me they ȋmi maintain creative verve. Only those publications that are paid from the budget of the people for these charlatans. Romȃnii should bet on around the country to rebel against this national humiliation they are subjected....

Prefață: Actualitatea paradoxismului: 3 Din nou despre paradoxism: 5 Alex Ștefănescu și Totalitarismul care se instalează ȋn Romȃnia: 31 Democrația celui mai puternic: 43 Neutrosofia și Paradoxismul (Dialog cu M. N. Rusu): 47 SCRIEREA PE DOS! (Interviu cu Maria Diana Popescu): 50 „Emigrant la infinit” (Interviu cu Mihaela Muscă): 54 PRO și CONTRA (Dialog cu Mircea Monu): 57 Chat paradoxist ȋn calambururi (Cu Janet Nică): 66 Chestionar despre paradoxism: 69 Preface: News paradoxism: 3 Again paradoxism 5 Alex Stefanescu and totalitarianism that installs ȋn Romȃnia: 31 Democracy fittest: 43 Neutrosophy and Paradoxism (Dialog with Rusu MN): 47 Writing on DOS! (Interview with Maria Diana Popescu): 50 "Emigrant to infinity" (Interview with Mihaela Musca): 54 Pros and Cons (Dialogue with Mircea Monu): 57 Chat paradoxist bet on puns (With Janet Nică): 66 Quiz paradox: 69...

Read More
 • Cover Image

În Doi Timpi Si Trei Miscari : Afurisisme

By: Florentin Smarandache

Spontaneous notations, old books reprinted from 20 years ago, we started to shy love poem to a woman inaccessible. Phrases, quips, annotations, locuþiuni (nouns, verbs, adjective, etc..) Clichés idiomatic, construction, regional, archaic ideas / thoughts rãzleþe, Thoughts short templates language, zicãturi, afurisenii - mostly taken from folklore, others extracted from various readings. Order: no order!...

Profund profundã. Legalizarea mãsurilor nelegale. Medile eu le fac ochiometric. Ai împãtrat-o cubic! Nu se potrivesc ele cinci degete la o mânã. Legislaþie antilegislatorialã. Bãtrâneþea e o boalã. Sãptãmâna oarbã. Deeply profound. Legalizing illegal measures. I do ochiometric Media. Do you have a cubic fourfold! Do they fit five fingers on a hand. Legislation antilegislatorialã. Old age is a disease. Week blind....

Read More
 • Cover Image

America Paradisul Diavolului

By: Florentin Smarandache

... poet contest literature from Bergerac, initiator of Curenlului Paradoxist now that the Corporate, holder of Honeywell computers (Phoenix · Arizona), Florentin Smarandache, in the 38 years old, consciousness is the magic word, and the fragility ~ and Flint. Putting their lives in the text, it gives us an exciting diary emigrant radiography in an area ecruţătoa unusual in t...

Read More
 • Cover Image

Mnemografii

By: Florentin Smarandache

Vă mulţumesc că m-aţi dispreţuit, umilit, că m-aţi împins spre emigrare unde nu mai sunt dispreţuit, nu mai sunt umilit, mi se respectă creaţiile şi persoana. Şi pentru toate acestea, mă simt mai patriot ca niciodată....

Bere cu cântec În restaurant, bând bere cu prietenii de clasă, și fredonând toți cântece pentru… copii de grădiniță: Înfloresc grădinile, Ceru-i ca oglinda, Fluturii cu miile Au pornit colinda!... Și consumatorii de la mesele din jur — uitându-se surprinși la noi, neștiind ce să creadă! Beer song The restaurant, drinking beer with friends and class humming all songs ... kindergarten children: Blooming gardens, He asked her the mirror, Butterflies by the thousands They started wandering! ... And consumers from surrounding tables - looking surprised us, not knowing what to believe!...

...ancolii ............................................................... 16 Îmi strălucea scăfârlia ............................................. 16 Smarandache, Smărăndoiu .................................... 16 Şah pe ascunselea .................................................. 17 Fireştenia matematicii ............................................ 17 Se închide cant...

Read More
 • Cover Image

Prin Bătrâna Europă : The Old Europe

By: Florentin Smarandache

...Florentin Smarandache a lansat un nou gen literar-artistic, adaptat cerinţelor cititorului şi scriitorului contemporan grăbit, numit FOTOJURNAL INSTANTANEU bazat pe abundenţa de imagini corespunzătoare textului, plus scrierea...

08.07.2010 Viaţa în Franţa e mai lejeră. În America e mai stresantă. Am scris pe foaia de lichidare că mi ar plăcea să revin în Fran-ţa ca lucrător (cercetător sau profesor la vreo Universitate). Cei de la HAL (prescurtare de la Hyper Articles en Ligne – Articole în exces online; este o arhivă deschisă gesti-onată de către Centrul pentru Comunicarea Ştiinţifică Directă, din Franţa) pretind că au o arhivă deschisă tuturor savanţilor, dar nu este deloc liberă, cum ar trebui. Articolele mele de matematică tradiţiona-lă (nu de avangardă, cum mi-e stilul) aşteaptă cu săptămânile pentru a fi validate. Cele de fizică sunt respinse (de exemplu, unul despre nematerie – unmatter, în engleză): imediat. 08.07.2010     Life in France is lighter. In America's most stressful. I wrote the winding sheet that I would like to return to Fran-ce as a worker (researcher or professor at a university).     Most of the HAL (short for Hyper Articles en Ligne - Online Articles excess, is an open archive pol-Onate by the Centre for Direct Scientific Communication, France) claim to have an archive open to all scientists, but it is not free , as it ...

Prefaţă, de Mircea Monu ………………………………… 4 Călătorul călătorului, eseu de George Anca …………… 9 FRANŢA (la Brest) ……………………………………… 12 UNGARIA (la Pécs) …………………………………… 41 FRANŢA (la Brest, Carnac şi la Paris) ………………… 51 ANGLIA (la Londra) …………………………………… 96 SCOŢIA (la Edinburg) ………………………………… 137 În loc de postfaţă ………………………………………… 165...

Read More
 • Cover Image

Sixth International Anthology on Paradoxism

By: Florentin Smarandache, Editor

...ted States, in a French translation of a compilation of essays from the original Romanian made jointly by Paul Georgelin and the man it is all about: Smarandache....

POEMATIO LUDENS A1. En bas d’en haut Rien n’est plus beau En haut d’en bas… Quel bla bla bla : Règnent Ne et Pas !

...C.M.Popa – Le mouvement littéraire paradoxiste -------- 7 F.Smarandache – Neutrosophic degree of a paradoxicity 9 L.Kuciuk, M.Antholy – Paradoxism in geometry -------- 13 Un paradox aritmetic ----------------------------------------- 18 Lediana Paja – Paradoksizmi – rryma më e fund...

Read More
 • Cover Image

În Vestul Nesălbatic : Fotojurnal Instantaneu

By: Florentin Smarandache; Gheorge Niculescu, Editor

A journal on Florentin Smarandache's road trip to the western states in America.

În statul… colorat Pe autostrada I 511 spre localitatea Ignacio. Intrăm în Colorado, statul „plin de culori” (conform adjectivului spaniol colorado/colorada = colorat/colorată). Galben de toamnă, grena, verde şters – pomii. Pompe automate de extras ţiţei. În Ignacio, vizităm galeria de artă „Dancing Spirit”. Drumul de la Durango la Silverton urcă în creierul munţilor. Vârfuri roşii de piatră. Nişte stânci au marginile drepte, de zici că-s tăiate cu cuţitul. Sculpturi naturale. Curcubeie de culori sunt frunzele... parcă un pictor dumnezeiesc a aruncat acuarele. The colorful state ... On Interstate 511 to Ignacio town. Going to Colorado, the "colorful" (according to the Spanish adjective colorado / Colorada = color / color). Yellow autumn, burgundy, green deleted - trees. Automatic pumps extract oil. In Ignacio, visit the art gallery "Dancing Spirit". The road from Durango to Silverton climb the mountains. Red Peaks Stone. Some rocks have straight edges to say that I was cut with a knife. Natural sculptures. Rainbow colors are the leaves ... Like a watercolor painter threw divine. ...

Cuvânt înainte ............................................................ 7 O nouă recunoaştere internaţională .......................... 7 Fotojurnal În Vestul NeSălbatic ............................ 13 Lacul Navajo şi oraşul argintului ........................... 13 La Caltech, cu nemateria printre fizicieni .............. 23 Muzeul istoric Rex ................................................. 48 Valea Monumentelor din Statul Utah ..................... 52 Monumentul național El Morro .............................. 73 Casa cu păpuşi ........................................................ 80 New Mexico, sud .................................................... 83 Să vezi lupii .......................................................... 103 Deșert și canioane ................................................. 107 În loc de Postfaţă ................................................... 125 Perseverenţă ......................................................... 125 ...

Read More
 • Cover Image

Amprente Paradoxiste

By: Gheorge Niculescu; Florentin Smarandache

The authors use linguistic paradoxes, play against the grain on linguistic clichés, and employ mathematical combinations of words involving contradictions, antitheses, oxymoron, which fully characterize the paradoxism movement in literature and science....

A descris ceva de nedescris. ● Unul venea după bani, iar celălalt după amiază. ● Memoria, fiind de genul feminin, mă cam înşeală. ● A avut o tentativă de omor prin imprudenţă. ● El a rămas repetent, iar ea a rămas gravidă. ● A legat un cal putere de un arbore cotit, într-un câmp electromagnetic. ● Unul avea ochi albaştri, iar celălalt avea darul beţiei. ● L-a scos din minţi şi l-a băgat în spital. ● Nevasta generalului în retragere era mereu în atac. ● Este fondatorul unui partid extremist de centru. ● Elevii de la şcoala de marină învăţau lecţiile ca pe apă. ● I-a venit pe chelie să-şi lase plete. ● Era în stare de staţionare interzisă. ● Îi merge vorba că ar fi mut. ● A avut o cădere înălţătoare: din lac în puţ. ● Culmea fericirii: să pleci bou şi să te întorci taur. ● De ce le zice pui de găină, dacă mama lor este o cloşcă? ● A împărţit un măr în trei jumătăţi inegale, în mod echitabil. He described the indescribable. ● One coming after money, and the other in the afternoon. ● Memory, being feminine, I kind of cheating. ● He had attempted manslaughter. ● He retained student, and she got pregnant. ● A tied...

Read More
       
1
|
2
Records: 1 - 20 of 25 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.