Search Results (22 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.03 seconds

 
Turkish (X)

       
1
|
2
Records: 1 - 20 of 22 - Pages: 
 • Cover Image

Aysiz Karanlik ya da Ruyalarin Soyledikleri : Sozun Buyusu Olan Siirler, Volume 1: Sozun Buyusu Olan Siirler

By: Beyaz Arif Akbas

Beyaz Arif Akbas; Turkish Poem; Poet; Symbolism; Turkey; Manuscript

Poems

Read More
 • Cover Image

Hayalet Evler: Turk-Yahudi Mimarisinden Ornekler

By: Akbas Beyaz Arif

Ghost Houses: Turkish-Jewish Architecture Examples.

I Baslangic II Uc kucuk kitap II Bir Siir IV Fotograflar

Read More
 • Cover Image

RÜBÂİYYÂT : DÖRTLÜKLER

By: Mehmet Fatin Baki

A book of Poetry written using current Turkish but in the style of Ottoman Turkish and includes an English translation.

Read More
 • Cover Image

Uc Makale Melville Volkov ve Bahtin : The Three Articles: Melville, Volkov and Bakhtin, Volume 1: The Three Articles: Melville, Volkov and Bakhtin

By: Beyaz Arif Akbas

The Three Articles: Melville, Volkov and Bakhtin.

Uc Makale Melville Volkov ve Bahtin Melville; Volkov; Bakhtin; Book Review; American novelist; Idea of Russian

Bana Ismail Deyin Buyulu Bir Cagri Bahtin ve Dunyasi

Read More
 • Cover Image

Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Köprüler Yıkan Zihniyetin Yıkılışı / Demolishing Mentality Which Demolishes Bridges, Volume 5

By: Muhammet Savaş KAFKASYALI, Editor

Akademik nitelikli, her tür bakış açısı ile değerlendirme ve yorumların yer aldığı, “Balkanlarda İslâm: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope” adlı bu çalışma, alanında bu güne kadar yapılmış en kapsamlı eserdir. Eserde ABD, Almanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’dan akademisyenlerin inceleme ve değerlendirmeleri yer almaktadır....

Ahlak ile Realite Arasında Ak Parti’nin Dış Politikası Foreign Policy of AK Party Between Morality and Reality Bekir Berat Özipek 9 Islam and the New Balkans: Lessons from the Last Century and the Third Millenium’s Perspective İslam ve Yeni Balkanlar: Son Yüzyıldan Alınan Dersler ve Üçüncü Bin Yıllık Dönemin Bakış Açısı Ali Payaziti 27 Representations of contemporary Turkey, the Ottoman Empire, Islam, and gender through the phenomenon of modern pop culture the case of Turkish soap operas in the Western Balkans Çağdaş Pop Kültürü Aracılığı ile Çağdaş Türkiye, Osmanlı Devleti, İslam ve Toplumsal Cinsiyet ile İlgili Temsiller Batı Balkanlarda Türk Dizi Filmleri Ana Frank 43 Socio-cultural impact of Turkey on Bosnia and Herzegovina Türkiye’nin Bosna Hersek Üzerindeki Sosyokültürel Etkisi Anja Zalta 77 Makedonya’da İslam ve Müslümanlar Islam and Muslims in Macedonia H. Süleyman Ef. Recepi 99 Balkanlarda İslâm’ın Yaşanmasında Müftülüklerin Rolü ve Etkisi The Role and Impact of the Mufti’s Office in the Islam Experience in the Balkans İbrahim Şerif 117 Bulgaristan Müslümanlarının Manevi Durumu ve Sorunları Spiritual...

Read More
 • Cover Image

Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Vakti Azizden Vakti Zelalete / From Times of Glory to Times of Humility, Volume 4

By: Muhammet Savaş KAFKASYALI, Editor

Akademik nitelikli, her tür bakış açısı ile değerlendirme ve yorumların yer aldığı, “Balkanlarda İslâm: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope” adlı bu çalışma, alanında bu güne kadar yapılmış en kapsamlı eserdir. Eserde ABD, Almanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’dan akademisyenlerin inceleme ve değerlendirmeleri yer almaktadır....

The Post-Ottoman Balkans as a Foreign Country Yabancı Ülke Olarak Osmanlı Sonrası Balkanlar Božidar Jezernik 9 Bosnian Muslims and Their Educational Dillemas in the Austro-Hungarian Period (1878-1918) Bosnalı Müslümanlar ve Avusturya Macaristan Dönemindeki Eğitim İkilemleri (1878-1918) Enes Karic 31 Selanik’te Osmanlı Hâkimiyetinin Son Dönemi Eğitim ve Kültür Hareketleri (1878-1912) Educational and Cultural Movements in Thessaloniki in the Last Period of the Ottoman Reign (1878-1912) Aygün Attar 57 Batı Trakya Müslüman Türklerinin İnsan Hakları Mücadelesi Salih Akdemir 75 Üsküp’teki İslâmî Kimliğin Yok Edilmesi The Destruction of the Islamic Identity in Skopje Adnan İsmaili 81 Para, İktidar ve İncil: Amerika, Osmanlı ve Balkanlar Money, Power and the Bible: America, the Ottoman Empire and the Balkans Emrah Şahin 101 Islam as a Factor of Political Identities in Former Yugoslavia Eski Yugoslavya’da Siyasi Kimlik Unsuru Olarak İslam Miroljub Jevtic 119 Islam and Religious Liberties in Western Thrace, Greece Batı Trakya’da İslam ve Dini Özgürlükler Ali Huseyinoglu 141 Batı Trakya Müslüman Türklerinin İnsan Hak...

Read More
 • Cover Image

Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Gönül Fethinden Zihniyet Temsiline / From the Conquest of Hearts to the Representation of Mentality, Volume 3

By: Muhammet Savaş KAFKASYALI, Editor

Akademik nitelikli, her tür bakış açısı ile değerlendirme ve yorumların yer aldığı, “Balkanlarda İslâm: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope” adlı bu çalışma, alanında bu güne kadar yapılmış en kapsamlı eserdir. Eserde ABD, Almanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’dan akademisyenlerin inceleme ve değerlendirmeleri yer almaktadır....

Balkanlarda Altı Asırlık Kurumsal İslâm Six Centuries of Institutional Islâm in Balkans Feti Mehdiu 9 Balkanlarda Tasavvuf ve Tarikatlar Mysticism and Religious Orders in the Balkans Reşat Öngören 27 Balkanlarda İslâmî İlimler ve Orada Yetişen Ünlü Âlimler Islamic Sciences in the Balkans and Renown Scholars Who were Trained there Ahmet Yıldırım 81 Balkanlarda İslam Hukukunun Tarihi (Bosna-Hersek Örneği) History of Islamic Law in the Balkans (Bosnia-Herzegovina Example) Abdullah Kahraman 119 The Architecture of Mosques in Albania During the 15Th to 19Th Centuries Arnavutluk’taki Cami Mimarisi Aleksandër Meksi 157 Bosnian Cultural Communication with the Muslim East during the 20th Century: A Brief Survey 20. Yüzyılda Bosna’da Müslüman Doğu ile Kültürel İletişim: Kısa Bir İnceleme Fikret Karčić 195 Osmanlı Döneminde Tarihî Romanya’da İslam Islam in the Ottoman Era in Historical Romania Mihai Maxim 213 Applied Environmental Ethics in Ottoman Legal System in the Multi-Religious Balkans: The Case of Bitola (Macedonia) with Reference to the Sijillāt al-Shar῾iyyah Çok Dinli Balkanlarda Osmanlı Hukuk Sisteminde Uygula...

Read More
 • Cover Image

Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Muğlaklıktan Berraklığa - From Ambiguity to Clarity, Volume 1

By: Muhammet Savaş KAFKASYALI, Editor

Akademik nitelikli, her tür bakış açısı ile değerlendirme ve yorumların yer aldığı, “Balkanlarda İslâm: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope” adlı bu çalışma, alanında bu güne kadar yapılmış en kapsamlı eserdir. Eserde ABD, Almanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’dan akademisyenlerin inceleme ve değerlendirmeleri yer almaktadır....

Sunuş / Halil İnalcık Presentation / Halil İnalcık Sunuş / Kemal H. Karpat 13 Presentation / Kemal H. Karpat 17 Önsöz / Muhammet Savaş Kafkasyalı 21 Preface / Muhammet Savaş Kafkasyalı 25 Uluslararası İlişkilerin Haddini Belirlemek Muhammet Savaş Kafkasyalı 29 Determining the Limits of International Relations Muhammet Savaş Kafkasyalı 49 Ahlâk Morality Aliya İzzetbegoviç 69 Balkanlar’da İslâm Islam in the Balkans Kemal Karpat 93 Stefan Duşan’dan Osmanlı İmparatorluğu’na From Stefan Duşan to the Ottoman Empire Halil İnalcık .129 Birlikte Yaşama Ahlakı ve Hukuku Ethics and Law of Co-existence Mehmet Görmez 175 Uluslararasi İlişkilerde Ahlaki Boyut Ethical Dimension in IR Theory Muhammet Faruk Çakır 191 “They” – The Problem of the Contemporary Politics “Onlar” – Güncel Siyasetin Sorunu Lyutvi Mestan 219 Doğu Batı Ortaçağ ve Modernlik Arasında Çokkültürlülük Multiculturalism between East West Middle Ages and Modernity Mehmet Paçacı .237 The Age of Tolerance Hoşgörü Çağı Ferid Muhic 261 Türkiye ve Balkanlar: Varoluşun ve İnşanın Karşılıklı İzdüşümleri Turkey and the Balkans: Mutual Projection of Exist...

Read More
 • Cover Image

Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope : Türkistan’dan Balkanlara - From Turkestan to the Balkans, Volume 2

By: Muhammet Savaş KAFKASYALI, Editor

Akademik nitelikli, her tür bakış açısı ile değerlendirme ve yorumların yer aldığı, “Balkanlarda İslâm: Miadı Dolmayan Umut - Islam in the Balkans: Unexpired Hope” adlı bu çalışma, alanında bu güne kadar yapılmış en kapsamlı eserdir. Eserde ABD, Almanya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Yunanistan’dan akademisyenlerin inceleme ve değerlendirmeleri yer almaktadır....

Türkler ve Balkanlar The Turks and the Balkans Halil İnalcık 9 X - XIV. Yüzyıllarda Orta ve Doğu Avrupa’da İslâm Varlığı The Presence of Islam in Central and Eastern Europe in the X – XIVth Centuries Tasin Gemil 41 Balkanlarda İslam’ın ve Türklüğün Yayılmasında Bir Öncü: Sarı Saltuk A Precursour in the Extension of Islam and Turkishness into the Balkans: Sarı Saltuk Şükrü Halûk Akalın 51 Balkanlar’da İslamiyet’in Yayılmasında Sarı Saltuk’la İlgili Efsaneler ve Rivayetlerin Önemi The Importance of Legends and Myths for Sari Saltuk in the Spread of Islam in the Balkan Fadıl Hoca 73 Türkistan’dan Balkanlara Sema/h: Köken, Figür ve Ritüel Ortaklığı Sema/h from Turkestan to the Balkans: Origin, Figures and Ritual Partnership Ali Kafkasyalı 101 Balkanlarda Tasavvuf Edebiyatına Genel Bakış An Overview of Sufi Literature in the Balkans Mustafa Kara 135 Balkanlar’da İslamiyetin Yayılmasında Tekke, Zaviye ve Ziyaretgâhların Önemi Importance of Tekke, Lodges and Pilgrimage for the Spread of Islam in the Balkans Mensur Nuredin 155 Balkanlarda İslam’ın Yapıcı ve Evrensel Paradigması ve Osmanlı Döneminden Günümüze İrfan Oc...

Read More
 • Cover Image

Nutuk

By: Mustafa Kemal Ataturk

The Nutuk (Modern Turkish: Söylev; Speech) was a speech delivered by Mustafa Kemal Atatürk from 15 to 20 October 1927, at the second congress of Cumhuriyet Halk Partisi. The speech covered the events between the start of the Turkish War of Independence on May 19, 1919, and the foundation of the Republic of Turkey, in 1923...

Read More
 • Cover Image

Zitlik Ve Momentum Stratejileri - Teori Ve Uygulama

By: Selçuk Bali

IÇINDEKILER IKINCI BASKIYA ÖN SÖZ .................................................. vii ÖN SÖZ ............................................... ix IÇINDEKILER .......................................... xiii KISALTMALAR ........................................ xv ÇIZELGELER LISTESI ........................... xvii SEKILLER LISTESI ................................... xix GIRIS 1 BIRINCI BÖLÜM 5 1. ETKIN PIYASALAR HIPOTEZI …………………..…. 5 1.1. Etkin Piyasalar Hipotezi’nin Teorik ve Pratik Bulgulari ……………... 6 1.2. Sermaye Piyasalarinda Etkinlik Türleri ve Formlari ……………….… 8 1.2.1. Sermaye Piyasalarinda Etkinlik Türleri …………………………. 8 1.2.2. Sermaye Piyasalarinda Etkinlik Formlari ……………………….. 8 1.2.3. IMKB’nin Etkinligi Üzerine Yapilan Çesitli Çalismalar ………. 9 1.3. Rassal Yürüyüs Teorisi ……………………………………………… 11 1.3.1. Hisse Senedi Fiyatlarinda Rassal Bir Yürüyüs 12 1.3.2. Wall Street’te Rassal Olmayan Bir Yürüyüs 14 1.4. Etkin Piyasalar Hipotezi’ne Karsi Teorik ve Pratik Idd...

Read More
 • Cover Image

Sınıftan Kaçan Çocuk

By: ismet şahin

8-9 Kasım 2012’de, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü tarafından düzenlenen “Marx, Marksizmler ve Özgürlük” konferansı uzun zamandır üzerinde çalıştığım konular ile ilgili görüşlerimi sunma fırsatı verdi. Praksis dergisini ilk yayınladığım 1996 yılında aşağıda sunduğum düşüncelerimin temellerini atmıştım aslında. Ancak hala teoride ki sorunu bir bütün olarak, Marx ve Engels’te değil Marksizmin kavranılışında olduğunda ısrarcıydım. Çalışmalarım, Marx’ın tarih, diyalektik yöntem, sınıf savaşımı, kapitalizm eleştirisi ve bilim anlayışı gibi pek çok temel konuda tamamen farklı teorik perspektif ve anlayış geliştirmemle sonuçlandı. Bu görüşlerimi kamuoyu ile ilk paylaştığım zemin yukarıda adı geçen bilimsel konferans oldu. Kendi teorik geçmişimle de bir hesaplaşma olan bu metin kuşkusuz okuru tatmin etmekten uzaktır. Çünkü yeni bir bilim teorisi için bir başlangıç metnidir; 19. yüz yıl sosyal teorileri üzerinde yükselen geleneksel ideolojik ön yargılardan kurtulmuş aklın, çağdaş bilimsel verilere yaslanarak yeni maceralara cesaretle atılmayı özendirecek olan bir başlangıç metni....

8-9 Kasım 2012’de, Hacettepe Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü tarafından düzenlenen “Marx, Marksizmler ve Özgürlük” konferansı uzun zamandır üzerinde çalıştığım konular ile ilgili görüşlerimi sunma fırsatı verdi. Praksis dergisini ilk yayınladığım 1996 yılında aşağıda sunduğum düşüncelerimin temellerini atmıştım aslında. Ancak hala teoride ki sorunu bir bütün olarak, Marx ve Engels’te değil Marksizmin kavranılışında olduğunda ısrarcıydım. Çalışmalarım, Marx’ın tarih, diyalektik yöntem, sınıf savaşımı, kapitalizm eleştirisi ve bilim anlayışı gibi pek çok temel konuda tamamen farklı teorik perspektif ve anlayış geliştirmemle sonuçlandı. Bu görüşlerimi kamuoyu ile ilk paylaştığım zemin yukarıda adı geçen bilimsel konferans oldu. Kendi teorik geçmişimle de bir hesaplaşma olan bu metin kuşkusuz okuru tatmin etmekten uzaktır. Çünkü yeni bir bilim teorisi için bir başlangıç metnidir; 19. yüz yıl sosyal teorileri üzerinde yükselen geleneksel ideolojik ön yargılardan kurtulmuş aklın, çağdaş bilimsel verilere yaslanarak yeni maceralara cesaretle atılmayı özendirecek olan bir başlangıç metni....

İçindekiler Giriş 1 Bölüm 1 Sınıftan Kaçan Çocuk 1 Sınıftan Kaçan Çocuk 9 2 Devlet Bağımlı İlişkiler 55 3 Kognitif Kapitaliz 63 4 Diyalektik 67 5 Hegel’in Tarih Felsefesi Eleştirisi 77 8 İmbilim Ders Notları 101 9 Tristram Shandy 107 Bölüm 2 Bilim Felsefesi 10 Viyana Okulu 119 11 Bilim Felsefesine Kısa Bir Bakış 139 12 Bilim Felsefesi 163 13 Troçki’den Sonra Troçkizm 175...

Read More
 • Cover Image

Kilis’te Sığınmacı Algısı-Perceptions about Syrian asylum seekers in Kilis : Toplumsal Otizm ve Ötekileştirme Sürecinin İlk Görünümleri

By: Ph.D. Muhammed Ruhat Yasar

The book is about Syrian refugees living in Kilis and how the people of Kilis see them.

Kilislilerin “merhamet yorgunluğu” yasadıkları ve zamanla da sınırla ve savasla ilgili ümitlerinin sarsıldığı söylenebilir. Kilisliler meslek, sosyo-ekonomik düzey, cinsiyet, siyasi görüş, dindarlık, kırsal ya da kent kökenli olup olmamalarına göre sığınmacıları farklı farklı değerlendirmektedirler. ...

1. Giriş 2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 3. Araştırmanın Yöntemi 4. Kilis‟in Mülteci Halleri 5. Sürgün Hayatlar 6. Kilis‟in Sığınmacılarla İmtihanı 7. Kimlikler: Deli Gömlekleri ve Önyargılar 8. Toplumsal Otizm 9. Ötekileştirme Süreci ve Yansımaları 9.1. Sığınmacı Akınının Ekonomik Boyutları 9.2. Yardımlar Üzerine: Kimse Yok mu Bize Yok mu? 9.3. Sağlık şikâyetleri: Kuyruklar ve İhmal Duyguları 9.4. Kayıt Dışı Evlilikler: Med Cezir Senaryoları 9.5. İki Kültür Bir Yaşam 9.6. Daralma ve Sıkışma Duyguları 9.7. Göçün Güvenlikleştirilmesi 10. Sonuç 11. Öneriler 12. Kaynaklar 13. Sığınmacı Fotoğrafları 14. Kilis Haritası ve Sınır ...

Read More
 • Cover Image

Sosyolojik düşünme ve metodolojisi

By: Ph.D. Mehmet Cüneyt Birkök

Bu çalışmada sosyoloji, metodoloji ve felsefeden yararlanılarak sosyolojik olarak düşünmenin tekniği araştırılmaktadır. Amaç, düşünme veya araştırma yapma gibi entelektüel bir çalışma esnasında bilimsel dogmalar, düşünce kalıpları veya diğer metodolojik hatalara düşmeden ya da engellere takılmadan sosyal olayların anlaşılmasını sağlayacak pratik bir düşünme metodu oluşturmaktır. Böylece araştırmacının herhangi bir sosyal olgu hakkındaki bilgisi, sadece başkalarının o konuyla ilgili daha önceki anlayışlarıyla sınırlı kalmayarak olayın hakikatine başka yönleriyle de nüfuz edebilecektir. Çalışmada düşünme ve metodolojinin önemli noktaları birleştirilerek sosyolojik düşünmenin temel çerçevesi kurulmaya çalışılmaktadır. Araştırmadaki teori ve pratik bağını koparmamak için konular mümkün olduğu kadar birlikte ele alınmakta ve uygulama örnekleriyle açıklanmaktadır. Bu amaçla sık kullanılan bazı araştırma tekniklerine de yer verilmiştir. Vurgulanması gereken bir husus da metodolojinin araştırma tekniklerinden çok daha ötede ve en az araştırmanın kendisi kadar önemli olduğudur. Bilimsel bir çalışmada her adımın düşünülerek atılması gerekmekt...

Sosyoloji biliminin tahsili, sosyologlara zaman içinde sosyolojik bir düşünme tarzını sağlamakla birlikte, mevcut standartların ötesine geçecek bakış tarzlarını geliştirme mecburiyeti vardır. Öte yandan, sosyal bilimler sahasındaki diğer araştırmacıların kendi disiplinlerindeki çalışmalarına katkı sağlaması bakımından sosyolojik düşünmeyi dikkate almaları gerekmektedir. Sosyolojik düşünebilmenin yararlı olacağı bir başka kesim de sosyal politikalarla uğraşan veya karar verme görevindeki yöneticiler, yetkililer ve siyasilerdir. Doğru kararların alınması sadece mevcut teknik imkanların en uygun kombinasyonunu sağlamakla değil, mevcut olan tüm faktörler karar verme sürecine dahil edilmesiyle gerçekleşmektedir. Özellikle sosyal determinantlar esas faktör olarak değerlendirmeye katılmalıdır. Bir toplumun kendine has şartları ihmal edilerek yapılan faaliyetler hem eksik hem de bilimsellikten uzaktır. Bu nedenle günümüz insanı için mümkün olduğu kadar geniş bir yelpazeyi dikkate alan ve sürekli geliştirilen sosyolojik bir düşünce biçimi sağlanmalıdır....

Sunuş 1 I. Düşünme ve Sosyoloji 4 A. Bilimsel ve Eleştirel Düşünme 9 B. Realisttik ve İdealisttik Düşünme 10 C. Bilgi Kaynakları ve Objektivite Problemi 11 D. Sosyolojik Düşünmenin Bilgi Kaynakları 15 E. Sosyolojik Düşünme 18 F. Niçin Sosyolojik Düşünme? 20 G. Sosyolojik Alan 25 H. Sosyoloji ve Yakın Bilimler 29 II. Perspektif ve Metot 36 A. Sosyolojik Bakış 36 B. Mikro ve Makro Açılar 39 C. Sosyolojide Araştırma 44 D. Sayısal ve Niteliksel Araştırmalar 48 E. Sosyolojik Düşünmenin Metodolojik Özellikleri 50 F. Sosyolojik Düşünme ve Metot Problemleri 52 III. Düşünme ve Araştırma 55 A. Soru Sorma 55 B. Kavram Tanımlama 60 C. Araştırma Problemi 65 1. Tespiti 66 2. Çözümü 68 D. Beyin Fırtınası 74 E. Konsept Haritası 76 F. Konu Seçimi ve Gerekçelendirme 78 G. Teori Kurma 82 H. Problemden Tebliğe Bir Sosyolojik Düşünme Örneği 85 I. Okuma 94 J. Not Alma 98 K. Yazım 99 L. Sözlü İletişim 109 IV. Bilimsel Metnin Yapısı 113 A. Başlık 114 B. Önsöz 118 C. Giriş 118 D. Problem 119 E. Kaynakların Değerlendirilmesi 120 F. Metodoloji 120 1. Sörvey ve Anket Araştırması 121 2. Gözlem Araştırması 123 3. İçerik A...

Read More
 • Cover Image

Postkolonyalizm Denemeleri : Postkolonyalizm

By: Beyaz Arif Akbas

Postcolonialism or postcolonial studies.

Postcolonialism or postcolonial studies.

Kolonizasyon Psikolojisi Hayal kırıklığı olan bir Modernite Dünya Hayatının Süsü Edward Said Sözlüğü Devekuşu’na mektuplar Melez Bilinçte Ruhun Uyanışı Karanlığın Yüreği’nde bir Seyyah Hikâye Anlatan Adam Nekrasov: Düşler ve Sesler Gadamer’i Yeniden Düşünmek Ruhun Temsili Dünyası Serâb-ı Ömrüm: Feylesof Rıza Tevfik İslam ve Romantik Oryantalizm Gazali ve Tahayyül Poetikası Türkiye’de Yeni Eleştiri: Hüseyin Cöntürk ‘Komşularımız ve Bizler’e dair Janus’un iki ayrı yüzü: Tanpınar ve Doğu Bilgisi Seçili Maduniyet Çalışmaları Hamid Dabaşi ve Post-Oryantalizme dair Doğu Afrika Romanı’nda İslam Dünyanın En Güzel Arabistanı Kırık hayaller şehridir, güneşin kavurduğu Değişim Rüzgârları Agamben ve Kolonyalizm Delilik Ülkesinden Notlar Guantanamo’dan Şiirler Entelektüel bir Müslüman: İsmail Fenni Divan-ı Lugat-it Türk’ün izinde Ali Emiri Efendi Osmanlı Devri Son Âlimlerinden: İbnülemin Edebiyatımızda İlk Mutasavvıflar Ve Köprülü ‘Aşkın Okunmaz Kıyıları’ Raci’nin Hatıraları: Amak-ı Hayal Ayasofya’nın Hat Levhaları Tanpınar ve Cemil Meriç’te Balzac’a dair Düşünceler Genç Werther’in Acıları Dante ve İlahi Komedi...

Read More
 • Cover Image

Anti Kapitalist Manifesto

By: İsmet şahin

Bu kitapta, son on yılın toplumsal olaylarının ve günlük bayağılıklarının çalkantısı içinde yitip gitmekte olan insanımıza, Marksizm’in teorik postulatlarını hatırlatarak, sosyalizmin günümüzde de, insanlığın kurtuluşunun tek seçeneği olduğunu göstermeye çalıştık....

Bu kitapta, son on yılın toplumsal olaylarının ve günlük bayağılıklarının çalkantısı içinde yitip gitmekte olan insanımıza, Marksizm’in teorik postulatlarını hatırlatarak, sosyalizmin günümüzde de, insanlığın kurtuluşunun tek seçeneği olduğunu göstermeye çalıştık....

İÇİNDEKİLER • ÖNSÖZ 9 • GELENEK SÜRÜYOR 11 • FELSEFENİN GİZİ 17 • USSAL DEVRİM VE HEGEL 23 • BİR ‘FİLOZOFUN’ KURGUL CENNET ARAYIŞI 41 • MARKSİST TARİH KURAMI 53 • İHANETE UĞRAYAN DEVRİM 77 • UÇURUMUN EŞİĞİNDEKİ KAPİTALİZM 93 • KAÇINILMAZ OLANI GÖRMEK 97 • DEMOKRASİYİ VE SOSYALİZMİ KAZACANACAĞIZ 105 • DİNLE BENİ BÜYÜK APOLET 109 • BULGARİSTAN’DA TÜRKLER, TÜRKİYE’DE KÜRTLER 119 • KÜRT VE TÜRK EZİLENLERİ TERÖRE KARŞI 125 • 2007 GENEL SEÇİM ANALİZİ 129 • SOSYALİZM VE SAVAŞ 141...

Read More
 • Cover Image

Turkish Journal of Middle Eastern Studies : Turkiye ortadogu Calismalari Dergisi, Volume 4-2

By: Ph.D. Dr. Kemal Inat, Editor; Ismail Numan Telci, Editor

Turkish Journal of Middle Eastern Studies is a peer-reviewed journal, which is published twice in a year. The papers sent to the journal are reviewed by at least two referees (if necessary a third referee will also review the articles) and after their approval, they will be sent to the editorial board before being published. The editorial board has right to accept or reject submissions that are papers of symposium, congress, news or book introductions etc. without evaluation of an expert of the board. With its new issue, The Turkish Journal of Middle Eastern Studies continues to better make sense of the recent developments of the region and its people.One primary objective is to present thorough analyses about the Middle Eastern affairs in particular by shedding new insights on Turkey’s now a decade old activism in regional affairs. The Turkish Journal of Middle Eastern Studies publishes academic studies that analyze political, economic and social dynamics and developments of the region. It prefers research written from multi-disciplinary perspectives and from a number of fields: political science, international relations, history,...

In the first article of the eighth issue, Zehra Yılmaz explains the ISIS policy towards women. Yılmaz’s study focuses on the rationale behind the participation of women to ISIS sides despite the former applies a harsh ideological attitude towards women in general. In the second study of the issue, Tunahan Yıldız discusses the Turkomans of Iraq from the perspective of sectarian confrontation and conflict. Nurcan Baklacıoğlu’s study focuses on one of the most vital consequences of the Syrian civil war. Baklacıoğlu focuses on the Syrian women on a quest of reaching Europe while it presents a snapshot of the dramatic journeys of the migrants. In his article, dealing with the Regime Security and Tunisian Foreign Policy, Selim Dursun focuses on the dual relationship between the regime security and foreign policy making in Tunisia where Arab Uprisings had started. The fifth article written by İlhan Aras critically analyzes French politics towards the Middle East during the Arap Uprisings. In the article entitled “Gulf Security Policy based on the US-Saudi-Iranian Cooperation: Double Column Policy”, Hafız Mammadov examines an important pe...

Introduction......................................................vııı Critique of ISIS’ Women Policy,Zehra Yılmaz .....................13-40 Looking at Sectarian Conflict through an Ethnic Group and a Local Context: The Case of Iraqi Turkmens and Tal Afar, Tunahan Yıldız...........................................................41-73 Gendering Migration Across Euro-Mediterranean Borders:Syrian Refugee Women on the Way to Europe,Nurcan Özgür Baklacıoğlu .............75-101 Regime Security and Tunisian Foreign Policy,Selim Dursun .......103-134 French Policy Toward the Arab Spring,İlhan Aras ................135-167 The USA Security Policy in the Gulf Based on Saudi Arabia-Iran Cooperation: The “Twin Pillars” Policy,Hafiz Mamadov............169-196 Book Review ....................................................197-200...

Read More
 • Cover Image

Etnik ve Toplumsal Kimlikler Nasil Olusur? : translated from IDENTITIES: How Governed, Who Pays?

By: Ph.D. HB Paksoy; Osman Karatay, Translator

olaylarin ardindaki gerceklere dayali hicx bir ozel kural tanimadan

HER INSAN KENDI HAYATINI YASAR

onuc bolum ONSOZ GIRIS KIMLIGIN KULLANIMI RESMI KIMLIK KIMLIGIN MAYALANMASI

Read More
 • Cover Image

Gelecek ile Yuzlesmek

By: Ph.D. HB Paksoy; Yusuf Oktay Solak, Compiler

Dünya üzerindeki düşünce türleri genellikle üç'tür: 1) çevredeki insanları tartışmak; 2) uzak-yakındaki olayları incelemek; 3) düşünceleri eleştirmek. Dedi-kodu yapmak, duyduğuna bin katarak düşünmeden konuşmak, insanları tartışmak, eleştirmektir. Olaylar üzerine ileri sürülenler ise, insan topluluklarına, bir tek insan tarafından yapılan yorumlardır. Ancak, düşünceleri eleştirmek, o düşüncelerin ardındakini görmeyi gerektirir. Yalnız dedi-kodu ile yapılabilecek bir iş değildir. Düşüncelerin vuruşması, top ile savut arasındaki yarışmayı andırır. Barutun Çinden dünyaya yayılması ile toplar yapıldı ve taştan yapılmış korunaklı-savutlu duvarları yer ile bir etmek için kullanıldı. Karşılığında, savut yapıcılar, ördükleri taş duvarları çelik ile desteklediler. Topçular bu savutları yıkamadıklarında, daha etkin toplar yaptılar; namlu içine yiv yerleştirip hem güllenin gittiği uzaklığı arttırdılar hem de güllenin varacağı yeri daha yakından belirleyebildiler. Bu dönüşüm bu gün de sürüp gidiyor. Namlulu top yerine ıslıklı ok; savut da çelik yerine karmaşık bileşiklerden yapılıyor. Düşünceler ise kafa gücü ile işe başlar. Bir kaf...

Üniversite’nin görevi nedir? Şu tanımı yapabiliriz: düşünceleri birleştirip, ilerletmek. Düşünceleri birleştirmek ve ilerletmek neden gereklidir? Bir atılıma geçmek için, yer alacak olayların önceden ve kapsamlı olarak düşünülmesi gerekir. Düşünceler, bir atılımın başlangıcıdır ve yalnız üniversite içinde gelişmez. Düşünceler bir yönetime katılım birimi içinde gelişebileceği gibi, arkadaş toplulukları içinde de yer alabilir. Ayrıca, bir tek kişice de oluşturulup bir kitap içinde dünyaya sunulabilir. Örneklerini göstermek güç değildir. Her ileri sürülen düşünce, ardından gidilmesi gereken iyilik ve düzende midir? Bu değerlendirme yalnız üniversitelerde mi yapılabilir? Bir toplum içinde değişim gerekiyor ise, neden bu değişim bir kurumun tekelinde kalsın? Bir toplum, yaşamını diğer bir toplumun eline bırakamaz. Yoksa, o toplum yok olacaktır. Bir toplum içindeki alt kümeler için de bu durum geçerlidir. O zaman, düşünmeyi neden başkalarına bıraksın? Uzun süredir, ’düşünce önderliği’ adı altında yazı yazanların alışkanlıkları sürüp gidiyor. Ancak, bu 'düşünce önderlerinin' öne sürdükleri düşüncelere bireysel ya da kitlesel yanıt verme...

Icindekiler Gelecek ile Yüzleşmek "Düşüncenin Kökenleri" Üzerine Kısa Bir Mukaddime... "Büyük Oyun’da Osmanlı ve Arayışlar”... "Büyük Oyun’da Oyuna Gelmek"... "Bağımsız Yeni Türk Tuğunun Doğuşu..." KUTLUK VEREN BİLGİ ve 26 AĞUSTOS’A GİDEN YOL Türk Tarihi, Toplumların Mayası ve Uygarlık "Tarih mi, Yoksa Tarihçilik mi Sona Erdi? PAN ADLI İKİ KURGUSAL YARATIK: UYDURMA "BELGELERİN" TÜRKLER ZARARINA KULLANILMALARI1 Elma’nın İki Yarısı: Yöneten ve Yönetilen ilişkileri Evrim Düşüncesinin Devrimi Uzaysal Yönetim Dünya Değiştiren mi, Değer Yargısında bulunan mı? Üniversitenin Görevi Efes Bilmek, Anlamak, Yapmak ...

Read More
 • Cover Image

Uzun Gorus

By: Ph.D. HB Paksoy

Batılı soylular bu olasiliklarla güreşirken, bu süreçte, Tuğrul Bey (1016-1063) Selçuk imparatorluğunu kurdu. Kudüs de, süreç içinde Selçuk etkisi altında kaldı. Kaldı ki, M.S. Yedinci Yüzyılda İslamiyetin oluşması da, Yedi ile Onbirinci yüzyıllar arasında Doğu Akdenizdeki Hristiyan ve Musevi toplumların Arap yönetimine geçmesine neden olmuş idi. Bu koşullar altında, 1096-1099 yılları arasında papa'nı verdiği vaazların yardımı ile Birinci Haçlı Seferi Avrupa'dan Doğu Akdeniz'e yürüdü. Haçlı Ordusunun icindeki asker sayısi ancak bir kestirmeden öte'ye gidemiyor. Bir milyon kişilik olduğu da ileri sürülebiliyor. Bu Haçlı Ordusu, Kudüs'u ele geçirdi, ancak evlerini ve yurtlarını koruyanların elinde, çok büyük kayıplar verdi. Geri'ye, Avrupaya dönebilen Haçlıların sayılarının savaşa gidenlerden çok küçük olduğu söylenir. Böylece, Avrupada bir toplumsal patlamanın önüne geçilmiş oldu. Başka bir açıdan bakıldığında, toplumsal düzenin değişmemesi ve soyluların yaşamlarının sürdürülebilmesi için, toplumun bir bölümü ölüm'e gönderildi. Haçlı Seferleri de birkaç kez daha yenilendi. Amaç değişmedi; Avrupa yaşam düzeni, soylularin çıkarına k...

"Bir süngü ile dünya üzerinde canınızın istediği herşey yapılabilir; bir tek olay bu kural'in dışında kalır: süngü üzerine oturulamaz." Bu düşünceyi, Fransız Başbakan'i Talleyrand'in (1754-1838) ileri sürdüğü varsayılır. Olaylar, bu deyiş'in ne kadar gerçek olduğunu sayısız denebilecek kadar deneme'de göstermiştir. Ancak, bu süngü'nun saldırganlık mi yoksa savunma amaçlı olarak mi kullanıldığı üzerinde durmak gerekebilir. Saldırganlık, Türk atasözünde olduğu gibi "dediğim dedik, çaldığım düdük" türü ile, dünyaya her istediğini yaptırmak amaçlı ise, günün birinde güçsüz kalacak ve "süngü düşecektir." Savunma yapan süngü ise, tarih'in yazılmasına önderlik eder. Ancak, tarih kendini yazamaz. "Hak'in yerini bulabilmesi için" hak sahibinin olayları çok iyi belgelemesi kaçınılmaz bir gerektir....

ICINDEKILER Başkaldırma ve Yarışma Çanakkale 1915 Dogal Us, Yapma Us Düşünbilim Düşüncelerin Kökenine İnmek Hiçbirşey Bilmemek Yönetimi Kim Yönetiyor? Kimlik Paylaşımcılık Pazarlama Uzun Görüş Kitabın Yazarı ...

Read More
 • Cover Image

Turk Tarihi, Toplumlarin Mayasi, Uygarlik

By: Ph.D. HB Paksoy

Teslim olmakla, omuzlarimiza daha da agir yukleri gonullu olarak almaktan baska hic bir kazancimiz olmuyor. Eskiden, her bir boy'umuzun birer bas'i var idi. Simdi ise iki kral birden [biri Romali vali, digeri, Romalilarin tahta cikardigi yerli kral] uzerimize oturtuldu --biri canimizi cikariyor, digeri de malimiza el koyuyor. Bu iki agamiz'in birbirleri ile catismasi halinde, kullari olan bizler ise cok kotu duruma dusuyoruz. Onlarin ceteleri veya duzenli askerleri, bize karsi yaptiklari butun hakaretlere siddet de karistiriyorlar. Malimiz ve namusumuz onlarin ihtirasi onunde artik emniyette degil. Savasta, yigit olan ganimetten payina duseni alir. Bugunku durumumuzda ise, korkaklar ve kacaklar evlerimizi soyuyor, cocuklarimizi kaciriyor, erkeklerimizi emirleri altina aliyorlar. Bu serserilere bas egmekle, sanki biz onlara "yurdumuz ugruna olmaktan baska, bizim icin herhangi bir sebeple olmek kolay" diyoruz. Halbuki, bizim nufusumuz cogunluguna karsi, isgalciler yalnizca bir avuc adam. Almanlar bu gercegi gorup, baslarindaki bu zalimleri kovdular. Hem de onlari dusmanin ana vatanindan koruyan bizimki gibi bir deniz kalkani degil, ya...

Romali tarihci Tacitus, M. S. Birinci yuzyilda yasamisti. Tacitus, gorgu sahidi bulundugu donemde Roma imparatorlugu egemenligi altinda olan Britanya'lilarla[30] karsi kullanilan Roma imparatorlugu politikasini aciklayici sunlari yazmisti: [Britanyalilar] Bir zamanlar tek bir kral altinda [topluca] yasamakta idiler; simdi ise, kendi aralarinda ve rakip reisler altinda kendi aralarinda vurusmaktan bolunmus bulunuyorlar. Hakikaten, bizim [Romalilarin] isimize en cok yarayan da, kuvvetli uluslarin kendi aralarinda vurusmalari ve bize karsi isbirligi yapamamalari oluyordu.... [Britanyanin] belirli bolumleri Kral Cogidumnus'a yonetmesi icin verildi. Bu kral da sadakatle bize hizmete devam etti. Uzun sure once yerlesmis Romali geleneklerince, tabi bir kral eliyle [bu kral'a bagli] toplumlari da esir [ve tabi etmek] etmek yolu surduruldu....[31] Daginik, genis alanlarda yasayan (ve dolayisi ile [Romalilara karsi] baskaldirmaya her zaman yatkin) halk'i hareketsizlige alistirmak, sakin bir duzende zevk ve sefahat icinde toplu halde yasamaya yoneltmek amaci ile, Agricola[32] bu toplumlari tapinaklar, toplanma yerleri ve binalar yapmaya ozel...

TABLE OF CONTENTS • KITABIN YAZARI • 1. ONSOZ • 2. TURK TARIHI, TOPLUMLARIN MAYASI VE UYGARLIK • 3. VAKIFLI TURK TARIHI KURSUSU ONERISI • 4. TICARET, TARIH VE ULUSLARARASI YARISMA • 5. DUSUNCE AKIMLARI, "YENI DUNYA DUZENI" VE GORUNTULERI • 6. KIRIM TATARLARI • 7. TURK DESTANLARI VE DEDE KORKUT[1] • 8. BASVEKIL SUKRU SARACOGLU'NDAN ANILAR • 9. TURK ORDUSUNDA MIZAH • 10. TURKBILIMCI ABUBEKIR AHMEDCAN DIVAY • 11. ORTA ASYA COGULCU YONETIM GUNDEMLERI • 12. "BASMACI" ve 1916-1924 TURKISTAN BAGIMSIZLIK • 13. PAN ADLI IKI KURGUSAL YARATIK: UYDURMA "BELGELERIN” TURKLER ZARARINA KULLANILMALARI [1] • 14. INSAN INCIYI DENIZDEN CIKARMADIKCA, O ISTER INCI OLSUN -- ISTER CAKILTASI, FARKETMEZ • 15. DUSUNCE ISVERENI • 16. MAYA, T.A.S. ...

Read More
 • Cover Image

ALPAMIS : Rus Yonetimi altinda Orta Asya Kimligi

By: Ph.D. HB Paksoy

Alpamış bir Türk destanıdır - edebi-sözlü tarihtir - ve Orta Asya Türk söz- lü edebiyatının başlıca öneklerindendir. Sahiplerinin ve yaratıcılarının etnik kimlik, tarih, gelenekler ve değer düzenlerinin en önemli kaynağıdır. Çoğun- lukla şiir şeklinde olan Alpamış destanı Doğu Altaylar’dan Batı Urallar’a ve güneyde Türkistan’a kadarki alanda bilinir ve anlatılır. Türk toplumlarinin öz- gürlük uğraşlarının anısını kutlar. Destanın derlenmesine neden olan olaylarin çok eski bir döneme ait olduğunu düşünmek güç degildir; bazı basılı şekille- ri bu mücadelelerin zalim Kalmaklar’a karşı sürdürüldüğünü anlatır—bunun daha sonraki üst yazımlardan kaynaklanması olasıdır. Destanın Boz Atlı Bam- sı Beyrek’in Hikâyesi adını taşıyan belli başlı değişkenlerinden biri Dede Kor- kut Kitabı’nın bir kısmını oluşturur ve Azerbaycan ile Anadolu’da bilinir. Al- pamış Orta Asya’nın her yerinde paylaşılan bir destandır ve onu bilmek kimli- ğin ve millî gururun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu destanı bilmemek ayıp sayılır....

Orta Asya’da “ataların serüven ve kimliklerini kutlama” geleneği Türk lehçe- lerine daha sonra ödünç alınarak girmiş olan destan kelimesinin kullanımın- dan daha eskidir. Örneğin Kül Tegin yazıtlarında (M.S. 732) Bilge Kağan “Bu sabımın adgutı asıd, qatıgdı tınla!” (“Sözlerimi iyi ve katı işit!”) der.1 Bir üç yüz sene kadar sonra (1070’te) Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lûgat-it Türk’te âkil adamlarca korunup o güne taşınmış atasözleri, tembih ve iletiler için saw (sab, sav) sözünü kullanır.2 Kaşgarlı Mahmut’tan takriben bir yüzyıl sonra Ah- met Yesevî (ö.1167) şöyle yazar: “Bilginler benim ferasetime kulak versinler/ Sözüme destan muamelesi yaparak muratlarına ersinler.”3 Önemli hadiseleri hatırlamak için onları şiire ya da şarkıya dökme âdeti yeni değildir. Aslında Orta Asyalıların hayatında her mühim olayın kendine has bir “kutlayıcı” şarkısı vardı. Suyuncu bir alpin doğumunu4 ya da bir kişi veya oy- mağın zorluklardan kurtuluşu gibi iyi haberleri müjdelerdi. Yar-yar düğünler- de terennüm edilirdi. Bu sadece gelinle damadın birleşmesini kutlamakla kal- maz, düğün töreninde başlayan yeni anlaşmalara da işaret ederdi. Bir alp sava- ...

ALPAMIŞ Rus Yönetimi Altında Orta Asya Kimliği H.B. Paksoy AACAR (Orta Asya Araştırmalarını Geliştirme Derneği) Kitap Dizisi HARTFORD; Connecticut Birinci AACAR basımı, 1989 Fihrist Tam Başlık Sayfası Yazar Hakkında İçindekiler, İthaf, Teşekkürler Önsöz I:Alpamış ve Türk Destan Türü II:Alpamış’ı Yoketme ve Kurtarma Girişimleri, Aşama I III. Alpamış Destanı IV. Alpamış’ı Yoketme ve Kurtarma Girişimleri, Aşama II Bibliyografya Fihrist Eser hakkında ilmî yorumlar Büyük Orta Asya Haritası TELİF HAKKI 1979, 1989 H.B.PAKSOY’A AİTTİR ...

Read More
       
1
|
2
Records: 1 - 20 of 22 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.