Search Results (109 titles)

Searched over 21.6 Million titles in 0.23 seconds

 
Moldovan (X)

       
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 109 - Pages: 
 • Cover Image

Perorari Paradoxiste

By: Florentin Smarandache; Gheorge Niculescu

Folclorul românesc cât şi folclorul altor popoare, ambundă de paradoxisme, pe care le am mai amintit şi-n alte lucrări. Noi ne oprim aici cu exemplele de paradoxişti şi paradoxisme, pentru a vă lăsa timp să vă delectaţi cu paradoxismele create de noi şi oferite dumneavoastră, în prezenta carte. Romanian folklore and folklore of other peoples ambundă paradoxist that we mentioned and in other works. We stop here and Paradoxisme paradoxists examples for you to leave while you enjoy paradoxismele created by us and provided to you in this book....

• A făcut cel mai important pas, lipsit de importanţă. • Timpul probabil, este reprobabil. • A votat împotriva abţinerii. • S-a potrivit intr-un moment nepotrivit. • Au acelaşi stil, diferit. • Doctorul, era erudit în incultura sa. • A făcut tot ce era imposibil de făcut. • Era de o profunzime interioară extremă. • Au fost chemaţi toti nechemaţii. • Sunt în stare sa impoziteze si lipsurile de venituri impozabile. • Materia, este divină iar Divinitatea, este imaterială. • He made the most important step unimportant. • Most likely, it is reprehensible. • Voted against failure. • It was right in the wrong time. • Have the same style, different. • The doctor had learned in his ignorance. • He did what was impossible to do. • It was an extreme inner depth. • There have been called all nechemaţii. • Are able to tax and taxable income gaps. • Matter is Divine and the Divine, is immaterial....

Introducere …………………………………………. 5 Panseuri paradoxiste ……………………………….. 8 Posibilităţi imposibile …………………………….. 45 Distihuri paradoxiste ……………………………... 51 Zicători distihice ………………………………….. 61 Fabule, parodii şi alte poezii ……………………… 79 Poeme trăsnite ……………………………………. 93 Umor paradoxist ………………………………… 101...

Read More
 • Cover Image

Neutrosofia Ca Reflectare A Realitatii Neconventionale

By: Florentin Smarandache; Paroiu Tudor

pARadOXisMul - ultima avangardă a mileniului doi 1. Definiţie Paradoxismul este o mişcare internaţională de avangardă în literatură, artă, filozofie, chiar şi ştiinţă, bazată pe folosirea excesivă de antiteze, antinomii, contradicţii, oximorone, parabole, paradoxuri în creaţie. A fost înfiinţat de către scriitorul, artistul, şi omul de ştiinţă Florentin Smarandache în anii 1980 în România, care dorea “lărgirea sferei artistice prin elemente neartistice şi prin experimente contradictorii; în special creaţie în contratimp, contra-sens.” pArAdOxIsM - the last frontier the second millennium January. definition Paradoxism is an international avant-garde movement in literature, art, philosophy, even science, based on excessive use of antitheses, antinomies, contradictions, oxymoron, parable, paradox in creation. It was founded by the writer, artist, and scientist Florentin Smarandache in 1980 in Romania, who wanted "artistic broadening the artistic elements and contradictory experiments, particularly in the creation of step, contrary sense."...

L) Limitele filozofiei Întreaga filozofie este un tautologism: adevărat în virtutea de formă, pentru că orice idee lansată pentru prima oară este dovedită ca adevărată de către iniţiatorul(ii) său(i). Prin urmare, filozofia este goală sau dezinformativă, şi reprezintă a priori cunoaşterea. Se poate afirma: Totul este adevărat, chiar si falsul! Şi totuşi, întreaga filozofie este un nihilism: pentru ca orice idee, odată dovedită adevărată, este mai tîrziu dovedită ca falsă de către urmaşi. Este o contradicţie: fals în virtute de formă. Prin urmare, filozofia este supra-informativă şi o cunoaştere a posteriori. Astfel, se poate afirma: Totul este fals, chiar şi adevărul!...

Introducere ............................................................. 5 pARadOXisMul - ultima avangardă a mileniului doi ...................................................... 12 1. Definiţie ............................................................ 12 2. Etimologie ........................................................ 12 3. Istoric ................................................................. 13 4. Caracteristici ale Paradoxismului ................. 16 5. Direcţii pentru Paradoxism ........................... 17 „Dicţionar de informatică“, de Denis Howe .. 18 1. Neutrosofie ....................................................... 18 2. Logica neutrosofică ......................................... 19 3. Mulţime Neutrosofică .................................... 20 4. Probabilitate Neutrosofică ............................. 21 5. Statistici neutrosofice ...................................... 22 Neutrosofia, o Nouă Ramură a Filosofiei ....... 24 1. Abstract ............................................................ 24 1.1. Cuvînt înainte .......................................... 25 1.2. Neutrosofie, o no...

Read More
 • Cover Image

În Exerciţiul Funcţiunii : Haz de Necaz (In the Discharge of One's Duties : Grin and bear)

By: Florentin Smarandache

A collection of poems organized over a period of thirteen days.

Fac jocul femeii „De - ţi vine ţie pe chelie Să mă trimiţi pe mine-n vie”, Să sap, să leg, să copilesc … Nu vezi cum fug ca să iubesc?! I play women "De - and comes to you on baldness Send me on my live-in " To dig to tie to child ... I do not see how they run to love!...

Cuvânt înainte........................... 3 Biografie (F.S.).......................... 4 Biografie (M.P.).......................... 7 Cobiliţa şi oltenii (Prefaţă).................9 Ziua zero Fac jocul femeii.......................... 12 Coborâtul e mai uşor...................... 12 Drama cuplurilor de azi.................... 12 Împrumutul prietenilor..................... 12 Droguri la înaintare....................... 13 Cina din carne de lebădă!................... 13 Cei şapte ani de acasă...................... 13 Ziua întâi şi ......................... 15 Coada ursului păcălit...................... 15 Unei cucoane cu perucă.................... 15 Unei cucoane cu fund...................... 15 (după) prăzi.................... 16 Cine se-aseamănă se-adună................. 16 Un petic de hârtie......................... 16 Cotidiană................................ 16 Pipa păcii la olteni......................... 17 Vânzătorul de ziare........................ 17 Îmbrăţişare solară.......................... 17 Unui absolvent de facultate.................. 19 Unui ins al Dracului!....................... 19 Une...

Read More
 • Cover Image

Congruente Paradoxiste

By: Florentin Smarandache; Gheorge Niculescu

A sample of idioms in book form.

• Eşti liber să crezi că eşti liber. • Depinde de tine cât de independent vrei să fii. • A ieşit basma curată, deşi era cu musca pe căciulă. • Călăii au fost lăsaţi să judece după cum îi taie capul. • Ortopedului îi plăcea să pună osul la treabă. • Nituitorul avea cam multă bătaie de cap. • Era moartă după cel care tocmai decedase. • După ce moare încrederea şi optimismul, urmează speranţa. • Stăteau spate-n spate şi făceau feţe, feţe. • Lui Nazarie i s-a năzărit că zăreşte ceva în zare. • Eu cu fizica, el cu metafizica şi ea cu fizicul. • Pe unul îl înşelau speranţele, iar pe celălalt îl înşela soţia. • L-am amăgit că mă dezamăgeşte. • Dacă ai fi obligat să numeri până la un miliard, ai ezita să devii miliardar...

Creionări încondeiate .......................................... 5 Distihuri proverbiale .......................................... 49 Poezii paradoxiste .............................................. 69 Dialoguri hazlii .................................................. 77 Dicţionar paradoxist ........................................... 95...

Read More
 • Cover Image

Cine Râde la Urmă e Mai încet la Minte : Folclor Umoristic Internetist (II), Cules, Selectat şi Prelucrat

By: Florentin Smarandache

Short stories and parables and matching images strewn together in a book.

-Nu fi de neînlocuit. Dacă nu poţi fi înlocuit, atunci nu o să fii niciodată promovat. -Cine crede în telekinezie, să îmi ridice mâna. -Nu sunt vegetarian pentru că iubesc animalele. Sunt vegetarian pentru că urăsc plantele. -Cum îţi dai seama când rămâi fără cerneală invizibilă? -Care este viteza întunericului? -De ce abreviere este un cuvânt atât de lung? -Intenţionez să trăiesc veşnic. Până acum sunt în grafic....

Ridere humanum, perseverare divinum ................................. 7 Greutăţile vieţii ..................................................................... 25 Basme repovestite adulţilor .................................................. 37 Vampiriada ............................................................................ 57 Homo tare sapiens ................................................................ 65 Pastile de râs ......................................................................... 79 Femeia, explicată ................................................................ 101 Homofilii .............................................................................. 116 Raporturi caznice ................................................................ 139 Neveste disperate ............................................................... 172 Bătrâni şi neliniştiţi ............................................................. 187 Munca şi consecinţele ei ..................................................... 215 Viaţa la ţară ......................................................................... 227 Român,...

Read More
 • Cover Image

Cântece de Mahala

By: Florentin Smarandache

A collection of poems.

IMNUL OLTEAt"lULUI AMERICAN M-a facut mama oltean Port blue jeans de-american. Cu pălărie sombrero Şi fumez ţigări Marlboro. Mănânc praz şi beau din ţoi. În Craiova-s cowboy. Măi,Leano! Cin' se ia cu mine bine Îi aduc "whiskey" de prune. Cin' se ia cu mine rău Îl înjur de Dumnezeu În română-amestecată Cu engleza mea de baltă Că-s gangster de vin la trap Şi îi bag un glonte-n cap. Măi,Leano!...

CUPRINS MAlAGAMBE Tambala(ba)giu'..................................................................................7 Bagaboanţa...........................................................................................8 Ciorovăiala...........................................................................................9 Marghioliţa....................................................................................10 Moaca dracu !....................................................................................11 Mocofane..........................................................................................12 Orăcăiala........................................................................................13 "Bleomangri cu picăţele"....................................................................14 Tovarăşe Popă...................................................................................15 La o bârfotecă....................................................................................16 Puşlamaua.......................................................................................17 Nea Mărin şi Taţa Ve...

Read More
 • Cover Image

Aventuri Chineze : Fotojurnal Instantaneu (China Adventures : Photo Journal Snapshot)

By: Florentin Smarandache

Un vizitator de-a pururea prefaţă Continui seria fotojurnalelor instantanee cu episoadele turneelor ştiinţifice din Taiwan şi China. „Aventuri chineze” este o carte despre o conferinţă de calcul granular din Taiwan (în oraşul sudic Kaohsiung), între 4-11 noiembrie 2011, plus un tur ştiinţific desfăşurat în perioada 11 decembrie 2011 – 6 ianuarie 2012 în patru oraşe din China: Beijing, Xi’an, Shanghai, şi Hangzhou. A visitor for ever foreword Continuing instant fotojurnalelor series episodes scientific tournaments in Taiwan and China. "Chinese Adventure" is a book about granular computing conference in Taiwan (in the southern city of Kaohsiung), 4-11 November 2011, plus a scientific tour ran from December 11, 2011 - January 6, 2012 in four cities in China: Beijing , Xi'an, Shanghai, and Hangzhou....

CHINA (fotojurnal instantaneu) 19.12.2011 Din nou la drum, la drum, la drum. În China. Nu mă mai satur de excursii. Simt că trece timpul. Nu știu cum să-l umplu mai bine. Pe freeway, până la aeroport, mă cicăle Lilia la cap. Ba merg prea repede, ba prea încet. E ceaţă, ploaie, lapoviţă. Vizibilitate redusă. Cică-i e frică. 18 zile „chineze”. O nouă lansare în necunoscut. Viaţă la viteză infinită... (scriu în aeroportul din LA unde avem de aşteptat şapte ore... pînă la miezul nopţii...) ABQ – LA – Tokyo – Beijing. CHINA (fotojurnal instantly) 19.12.2011 On the road again on the road, on the road. In China. Never get tired of sightseeing. I feel that time passes. I do not know how to fill it better. On the freeway, to the airport, I Lilia CICA head. You are going too fast, too slow ba. It's fog, rain, sleet. Visibility. They say I'm afraid. 18 days "Chinese". A new launch into the unknown. Life at infinite speed ... (write in the LA airport where we waited seven hours ago ... until midnight ...) ABQ - LA - Tokyo - Beijing....

Un vizitator de-a pururea (prefaţă) - 4 TAIWAN - 6 CHINA - 35 A visitor for ever (preface) - 4 TAIWAN - 6 CHINA - 35

Read More
 • Cover Image

Margele Risipite

By: Florentin Smarandache

În mai 1997 treceam prima data Nistrul, mergând în vizita la Odesa. Eram curios Õi atent la vorbirea basarabenilor, în trenul care ma purta de la ChiÕinau, iar în jurnal îmi notam expresii tipice, din partea locului. Lilia îmi traducea din rusa - când era cazul. Mai târziu, în vara anului 2000, aveam sa cunosc Tighina Õi câteva localitaÛi din jurul Corotnei. Domnul Pavel m-a plimbat cu maÕina prin Nezavertailovka, Krasnoe, oraÕelul Dnestrovsk, Õi centrul raional Slobozia. Am târguit în Tiraspol, unde Andreica - fratele Liliei - era student la Facultatea de Geografie, în grupa moldoveneasca. Corotna este un sat moldovenesc, înconjurat de aÕezari ucraineÕti Õi ruseÕti, iar Turunciucul, un braÛ al Nistrului, trece pe la marginea satului. Oamenii locului pastreaza dulcea limba româneasca Õi aici, în Transnistria. Am selectat Õi prelucrat o parte dintre aceste poezii melancolice, de jale, de parasire, bucolice de la Svetlana Garabaji, profesoara - Õi ea - de matematica (!) la Ôcoala Româneasca din Corotna. M-am gândit atunci sa public aceste giuvaieruri de versuri idilice, folclorice: fabule moralizatoare, imnuri, cântece, poezii pentru ...

Read More
 • Cover Image

Intamplari Cu Pacala

By: Florentin Smarandache

(Peisaj de iama un drum inzapezit intr-un sat; ninge Pe toata durata acestui tablou ca ~i in tabloul III se vor impra$tia de sus (dilllr-IIII loe lIevi=ihil pllhhclIllli) confetti albe sau vata (lIatlirald. artificiald) etc. pentru a da copiilor senzalia de fulgi de nea. care Ie plac alaI de mult')...

Read More
 • Cover Image

Hermeneutica Paradoxismului, Vol. 1

By: Florentin Smarandache

o ... el rfunane in istoria literaturii, cum am spus ehiar de la ineeput, prin aeeea di este, vrem - nu vrem, "parintele" ParadoxismuluiOParadoxismul este un fel de avangardism, sau mai bine am ziee un neoavangardismODineolo de feluritele teribilisme si joeuri de artifieii (mai bine zis: spre a fi in tonul pe care si-I vrea), Florentin Smarandaehe este un seriitor mai eurfuld gravOFlorentin Smarandaehe serie ea mai toata lumea, eand are intr-adevar eeva de spusOeand serie non-teatru, teatru "meta-istorie", Florentin Smarandaehe este un autor demn de luat in seama, in eateva punete ehiar extraordinarO Florentin Smarandaehe vede ... Paradoxism peste tot! Este foarte probabil ea pentru el Lumea aeeasta, Universul, Cosmosul, ExistenJa sunt un PARADOX, in frunte eu ehiar aeela care il gandeste. 0...

Read More
 • Cover Image

Fat Frumox Din Lacrima de Paradox”

By: Florentin Smarandache

Pâna în 1984, când publica a doua editie a volumului „Le sens du non-sens”, în limba franceza, la Fés, în Maroc (prima tot în Maroc, 1983), Florentin Smarandache îsi cioplise deja câteva pietre pentru templul sau: „L’heure de la planète”, 1980, Craiova, „Formules pour l’esprit”, 1981, Bucuresti, „Problèmes avec et sans …problèmes”, 1983, Fés, Maroc (în limba franceza). Eugen Ionescu, citind volumul „Le sens du non-sens” în manuscris, l-a gasit interesant: „J’ai bien reçu votre travail et je le trouve trcs interessant. Je vous remercie de me l’avoir envoyé”. (Paris, le 6 octobre, 1983). Mai toate volumele lui Florentin Smarandache sunt precedate de manifeste nonconformiste. Matematicianul ne pune în fata proiectul si cladirea. Constructorul este, în acelasi timp, ideologul faptei. Ideea da seama de act, actul da seama de idee. Chintesenta olteanului universal este sângele libertatii. Versurile paradoxiste îsi arata coltii înca din fasa. Daca matematica, ditamai stiinta, suporta paradoxurile pe pielea sa, de ce nu si literatura, care, oricum, este cu un picior în lumina iar cu celalalt în ceata?...

Read More
 • Cover Image

Paradoksisticki Dvostihovi

By: Florentin Smarandache

Paradoksisticki Dvostih je saCinjen od dva suprotstavljena stiha koji se sjedinjuju u celinu, definisuci (iii cineci vezu) sa naslovom Po pravilu, drugi stih negira prvi sadrzavajuci pojam sintagmu), suprotnu ideju (antinomsku, antagonisticku)...

iii recnik antonima i recnik sinonima, pa pravite egzibicije po pojmovima (sintagmama) protivrecnim izrazima, homogenizujuci heterogene elemente; birajte odgovarajuce naslove i udite u paradoksizam....

Read More
 • Cover Image

Colpotul Tacerii

By: Florentin Smarandache

Semhatarul acestor randuri se ana confruntat cu doua asertiuni. Prima. Cine este Florentin Smarandache? A doua Poetul nu are biografie; poezia este biografia sa Dar a doua asertiune vrea sa 0 elimine pe prima Nemaifiind doua nu se pune problema optiunii. Cand l-ar interesa t~i pe cititor viata unui poet? Un cititor impmimit de poezie ar putea raspunde, "niciodata". Mul, impresionat in mod deosebit de poezia sa ar simti nevoia sa posede unele date lJi despre viata lui. POOlii se impun mai greu lumii cititorilor. Un volum de poezie, in zile bune, are un tiraj de doua, trei mii de exemplare. pupa zece titluri scrise in 15-20 de ani, un poet nu este cunoscut decat in perimetru: celor treizeci de mii de cititori, posesori, uneori al numai unuia din ceIe zece titluri. Daca cei care l-au citit sunt de zece ori mai mu~i, poetul respectiv se poate considera bine situat in con~iinta natiunii. Aceste consideratii pot fi at~e poetilor care au trait in tara lJi lJi-au publicat carte cu carte la editurile roman~i. Nu de acee~i situatie"se bucura" Florentin Smarandache care, din cele cincisprezece titluri aparute, il1i vede doar doua car...

Time opens; the window of a moment; and watches me.

Read More
 • Cover Image

Cantece de Mahala

By: Florentin Smarandache

This book is a collection of poems compiled together by Florentin Smarandache. Book translates in Romanian---

Read More
 • Cover Image

Ghid UE Pentru Traduceri

By: Nicolae Sfetcu, Editor

Ghidul de faţă se bazează în general pe ghidul în limba engleză „How to write clearly”, aducând o serie de recomandări specifi ce redactării textelor în limba română. Ghidul este redactat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, Luxemburg, 2013. Majoritatea documentelor Comisiei Europene sunt, în momentul de faţă, publicate pe internet şi sunt disponibile publicului. Toate textele redactate, traduse şi publicate în activitatea Comisiei Europene influenţează în mod inevitabil imaginea publică a UE, şi de aceea se acordă o atenţie deosebită corectitudinii şi clarităţii traducerilor. Pentru oportunitățí de sponsorizare vă rog să mă contactați. Ediţia digitală (EPUB, Kindle, PDF): http://www.aluzii.ro/carti/ghid-ue-pentru-traduceri/...

Ghidul de faţă se bazează în general pe ghidul în limba engleză „How to write clearly”, aducând o serie de recomandări specifi ce redactării textelor în limba română....

Read More
 • Cover Image

Paradoxism Si Post-Modernism : În Creatia Lui

By: Ion Soare

'Parcă vrând să fie in ton cu paradotismul, să să l'confirm chiar modul de receptare a scriitorului matematician Florentin Smarandache este paradoxal : atat despre omul de stinta cat si despre smarandachism numele pe care i lai dat miscarii Ion Rotaru si Titu Popescu sau scris deja zeci de carti studii si articole insa paradoxistul numarul I al lumii este putin cunoscut in tara sa de origine. Pe de alta parte, unii cercetatori (Jacques Sarthou, Dan Tarchild, Doru Motoc si chiar...Ion Rotaru) L-au declarat genial (sau pe apoape!) in vreme ce cativa il ignora sau dovada nu ignorare, ci de ignoranta! n-au auzit inca despre el....

La începutul deceniului opt al acestui secol, un cunoscut dramaturg şi om de teatru - francezul JacquesSarthou, de la Theâtre de l'Île de France, primind de la Florentin Smarandache Manifeste non-conformiste pour un nouveau mouvement Iitteraire: le Paradoxisme, s-a simţit atât de entuziasmat la citirea. programului noii mişcări, încât l-a proclamat pe autor "le plusgrand lloete du XX -eme siecle". "Bravo pour votre genie et votre courage!" - îşi încheia francezul scrisoarea de răspuns către proaspătul întemeietor, cu un rair play şi o sinceritate care atenuaumăcar în parte nedreptăţile comise românilor în deceniiJe-anterioare, de compatrioţii săi şi de alţi străini; vis-a-vis de (ne)recunoaştereaunOl: priorităţi româneşti. At the beginning of the eighth decade of this century, a known playwright and theater man - Frenchman JacquesSarthou from Théâtre de l'Île de France, receiving the Smarandache non-conformist Manifeste pour un mouvement nouveau Iitteraire: Paradoxisme them, felt so excited about reading. program of the new movement that proclaimed author 'em plusgrand lloete eme du XX siecle ". "Bravo pour votre genie et votre c...

Florentin Smarandache sau / şi Întâiul izvor al Paradoxismului (În loc de Introducerl~)................................... 1-111 Paradoxologie şi paradoxism ................................... 5 Doi Matematicieni Poeţi: Ion Barbu şi Florentin Smarandache ................................... 17 Ofensiva paradoxismului ........................................... 29 Paradoxism şi postmodernism ..................................... 63 Note............................................................................ 81 Bibliografie Selectivă ............................................... 85 Indice de nume ....................................................... 89 ...

Read More
 • Cover Image

Inventario Del General Maid

By: Florentin Smarandache

This book contains a collection of poems compiled by Florentin Smarandache.

Read More
 • Cover Image

Leitmotive

By: Florentin Smarandache

Oocons nojrs du sommeil. Rivages. Balance de pensees. Une porte s'ouvre. Je m'elance au-dessus du vide, ancre de rien, parmi des rochers couverts de brouillard en !ignes confuses. Un sphinx sourit froidcment. De petites ondes.me font fremir, je vois mon etre se disperser. Dans la fumee de I'inconuu font I~ur apparition des lIes rosatres et Oottantes. Au-dessus s! agitent des papillons: les poete:; montent vers la lumiere. Des Oots alerles m'accrochent au sort des paroles; I' infini devient ma demeure. Des insectes de nuit, que I'aile brisee n'aide plus s'envoler, des ombres passageres, traversent les prairies. Espoirs. Paroles imml~bilisees, sous Ie filet d'une phrase, survenues a I'instant dans rna pensee. Aspiration vers I' inaccessible. Soif permanente el ardente. Force qui brule. Foi mystique. Vague qui engloutit, no ie, purifie. Lueurs jaunes dc lampe. Frontiere du feu. Limite du feu brule par In Oamme ardente. Sang jaillissant des blessures profondes. Dete sauvage avec une ilme hUllllcte. La force se retire dans urrgolf sec he. La criniere d'cculllc blanche se pique dans les rochers sombres. La lumiere des etoiles avec fremiss...

Read More
 • Cover Image

Helluo Librorum : Fise de Lecturi

By: Florentin Smarandache

Excerpts from newspapers, magazines, pamphlets, books - everything I fall in hand. This volume contains quotes from some 1,000 authors, in Romanian, with some exceptions in French or English, and covers approximately 1856 pages. Readings and choices of metaphors, expressions, ideas are of course subjective - after my taste of the time. And today used to read with pen in hand, noting that I like my metaphors in poetry and ideas, aphorisms and short sentences of prose, essays, drama. Collection and heard expressions of folklore. The books emphasize scientific and write it down on edge about possible generalization of concepts or theorems found that later I will guide you towards writing an article or a book....

GABRIELA ADAMEŞTEANU 􀂃 La urma urmei 􀂃 Inspectîndu-se în oglindă 􀂃 Privirea cu care se măsura în oglindă 􀂃 Tramvaiul despica lent oraşul 􀂃 Iubea Bucureştiul cu sufletul unui provincial 􀂃 Vizită plicticoasă 􀂃 Umflat ca nişte vine groase pe o mînă bătrînă 􀂃 O stradă, vie de oameni şi de maşini 􀂃 Înaintase firesc 􀂃 Peronul încremenit al gării 􀂃 Înghesuiţi în duhoarea sălii de aşteptare 􀂃 Crăuneau găini 􀂃 Răsuna de ecoul focurilor ei. 􀂃 Limbile ceasului încremeniseră 􀂃 Îi orbea întunericul 􀂃 Întunericul catifelat 􀂃 Copil sperios 􀂃 Palele fierbinţi de vînt cu iz de asphalt încins 􀂃 Cuprins de adevărata febră a întîrzierii 􀂃 Rîs ascuţit 􀂃 Vatra publică foarte multă proză scurtă 􀂃 Au privit speriaţi în toate părţile...

Contents Cuprins ................................................................ 5 𝓐 ....................................................................49 𝓑 ................................................................................. 207 𝓒 ................................................................................ 391 𝓓 ................................................................................. 566 𝓔 ................................................................................ 642 𝓕 ................................................................................. 669 𝓖 ................................................................................ 692 𝓗 ................................................................................ 806 𝓘 ................................................................................ 848 𝓙 ................................................................................ 908 𝓚 ................................................................................. 941 𝓛 ................................................................................ 957 𝓜 ......

Read More
 • Cover Image

Creionari Facute Cu Pixu

By: Florentin Smarandache

* Un somer a fost acuzat de abuz în serviciu. * Daca au vazut ca nu pot câstiga meciul nici în ruptul capului, au început cu ruptul picioarelor. * Au fost invitati la masa în acelasi timp: unul – la masa de prânz, si celalalt – la masa de operatie. * Pesimistul sta în eclipsa, optimistul – cu ochii în soare, iar realistul sta sub umbrela. * La capatul aceluiasi drum, pe unu-l astepta succesul, iar pe celalalt – esecul. Mersesera în sens diferit....

Read More
       
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 1 - 20 of 109 - Pages: 
 
 

Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.