Bio:
Experience in the domains of engineering, Quality Assurance, electronics and Internet services (translation, web design, Internet marketing, web business solutions).
 
 Owner and manager with MultiMedia
 
 Developer of MultiMedia Network
 
 Partner with MultiMedia in several European and national research and development projects
 
 Project Coordinator for European Teleworking Development Romania (ETD)
 
 Member of Rotary Club Drobeta Turnu Severin Continental
 
 Cofounder of the regional association and president of the Mehedinti Branch of Romanian Association for Electronic Industry and Software
 
 Initiator, cofounder and president of Romanian Association for Telework and Teleactivities
 
 Member of Internet Society
 
 Initiator, cofounder and president of Romanian Teleworking Society
 
 Cofounder and vice-president of the Mehedinti Branch of the General Association of Engineers in Romania
 
 Physicist engineer - Bachelor of Physics, Major Nuclear Physics
 
 Training for a doctor degree in telecommunications
 
 Internal auditor for the Quality Management Systems
 
 Specialist in industrial Nondestructive Testing
 
 Attested for Quality Assurance
 
 Hundreds of publications (books, e-books, articles), mainly from the IT domain.
 
 Languages: Romanian, French, English. Elementary level: Italian, Spanish, Russian
General Information:

As online businesses are in constant development by interacting with customers, companies are forced to adapt to an increasingly interactive marketplace, through increased focus on websites and internet marketing, to increase revenues and promote their products and brands. To count online, it is important to seek the services of a professional.

I provide personalized and effective online solutions since 2001. My services increase profitability and global availability.

Services provided:

Web design, e-commerce, other web applications

 • Web sites for public institutions, NGOs, funded projects, industry, commerce, finance, automotive, tourism, etc.
 • e-Commerce for selling products on the internet, online and offline payments
 • Dynamic and elegant, responsive, tailored websites for tablets and mobile phones
 • Automation, integration with social networks
 • Repair, modification, upgrade, maintenance and web hosting on best servers

Internet marketing, SEO, online advertising, branding

 • Internet marketing for search engines and social networks, and mobile marketing
 • Search engine indexing in Google, Yahoo and Bing
 • Search Engine Optimization (SEO)
 • Local marketing, including through Google Maps
 • Online advertising through websites and blogs, search engines, and PPC (AdWords)
 • Viral marketing, branding, protecting the reputation
 • Development of a specific strategy to maximize conversion, including through the management of links and other recommendations

Software localization, Romanian and French translation

 • Accurately translation, keeping the spirit of the original document and cultural meaning, in and from English, Romanian and French
 • Technical domains, multimedia, websites, advertising and business, software localization
 • Including translations in the same format as the original, or another format upon request
 • Complete process of editing, proofreading, printing and processing translated documents
 • Using specific programs CAT tools

Articles, desktop publishing, secretarial services

 • Creating optimized content (articles, etc..)
 • Development and distribution of corporate news and press releases, viral posts on social networks
 • Desktop publishing for books, leaflets and printed publications in specific formats
 • Secretarial services, word processing, management of e-mail messages
 • Printing and scanning, data entry
 • Online publications, radio and television

Powerpoint, Word, PDF, image, audio and video editing

 • Edit and modify images
 • Edit and modify audio, including special effects and soundtracks for presentations
 • Create, edit and modify videos, including special effects
 • Presentation of companies, projects, etc., in Powerpoint, Word, Excel an PDF formats, slide shows, video clips, animations, etc.
 • Developing a special YouTube channel for presentation, audio and video streaming

e-Book conversion, formatting, publishing, ISBN

 • Scanning, editing, formatting, publishing and promoting e-books
 • Converting written books or manuscripts in e-books in all major specific formats and support in their sale
 • Distribution of electronic books in the biggest online stores: Amazon, Apple, Sony, Barnes & Noble, etc.
 • Promoting electronic books through online marketing, reviews, releases, news
 
 • Cover Image

Les singularités comme limites ontologiques de la relativité générale

By: Nicolae Sfetcu

Les singularités de la relativité générale résultant de la résolution des équations d'Einstein ont été et font encore l'objet de nombreux débats scientifiques : existe-t-il des singularités dans l'espace-temps ou pas ? Big Bang a été une singularité initiale ? Si les singularités existent, quelle est leur ontologie ? La théorie générale de la relativité est-elle une théorie qui a montré ses limites dans ce cas ? Dans cet essai, je soutiens qu'il existe des singularités ...

Les singularités de la relativité générale résultant de la résolution des équations d'Einstein ont été et font encore l'objet de nombreux débats scientifiques : existe-t-il des singularités dans l'espace-temps ou pas ? Big Bang a été une singularité initiale ? Si les singularités existent, quelle est leur ontologie ? La théorie générale de la relativité est-elle une théorie qui a montré ses limites dans ce cas ? Dans cet essai, je soutiens qu'il existe des singularités ...

Read More
 • Cover Image

Etica Big Data în Cercetare

By: Nicolae Sfetcu

Principalele probleme cu care se confruntă oamenii de știință în lucrul cu seturile mari de date (Big Data), evidențiind principale aspecte etice, luând în considerare inclusiv legislația din Uniunea Europeană. După o scurtă Introducere despre Big Data, secțiunea Tehnologia prezintă aplicațiile specifice în cercetare. Urmează o abordare a principalelor probleme filosofice specifice în Aspecte filosofice, și Aspecte legale cu evidențierea problemelor etice specifice din R...

Termenul Big Data se referă la extragerea, manipularea și analiza unor seturi de date care sunt prea mari pentru a fi tratate în mod obișnuit. Din această cauză se utilizează software special și, în multe cazuri, și calculatoare și echipamente hardware special dedicate. În general la aceste date analiza se face statistic. Pe baza analizei datelor respective se fac de obicei predicții ale unor grupuri de persoane sau alte entități, pe baza comportamentului acestora în div...

Read More
 • Cover Image

La distinction entre falsification et rejet dans le problème de la...

By: Nicolae Sfetcu

Malgré les critiques de la théorie de Karl Popper sur la falsifiabilité pour la démarcation entre la science et la non-science, principalement la pseudo-science, ce critère est toujours très utile et parfaitement valide après avoir été perfectionné par Popper et ses disciples. De plus, même dans sa version originale, qualifiée de « dogmatique » par Lakatos, Popper n’a pas affirmé que cette méthode constituait un critère absolu de démarcation : un seul contre-exemple ne s...

Dans cet article, je soutiens que, malgré les critiques de la théorie de Karl Popper sur la falsifiabilité pour la démarcation entre la science et la non-science, principalement la pseudo-science, ce critère est toujours très utile et parfaitement valide après avoir été perfectionné par Popper et ses disciples. De plus, même dans sa version originale, qualifiée de « dogmatique » par Lakatos, Popper n’a pas affirmé que cette méthode constituait un critère absolu de démarc...

Read More
 • Cover Image

Teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii

By: Nicolae Sfetcu; Nicolae Sfetcu

Evidențierea și compararea principalelor teorii cauzale ale referinței pentru nume proprii, și propunerea unei noi abordări pe baza analogiei lanțului cauzal al referinței cu lanțul de blocuri din tehnologia blockchain și teoria narativă a lui Paul Ricœur. După o scurtă Introducere în care trec în revistă tipurile de propoziții din conceptul de lumi posibile, și o prezentare generală a teoriei în Teoria cauzală a referinței, prezint teoria cauzală inițială a referinței p...

John Stuart Mill a susținut că numele pot fi împărțite în două tipuri: conotative și non-conotative. Numele proprii sunt singurele nume de obiecte care nu sunt conotative și nu au, în mod strict, nicio semnificație. (Mill 1882) John Searle susține că fiecare nume propriu este asociat cu un set de descrieri care determină referința. Astfel, numele denotează indirect. (John R. Searle 1958) Saul Kripke critică viziunea fregeană susținută de Searle, argumentând că numele ...

Read More
 • Cover Image

Epistemologia gravitației experimentale – Raționalitatea științifică

By: Nicolae Sfetcu

Evoluția testelor gravitaționale dintr-o perspectivă epistemologică încadrată în conceputul de reconstrucție rațională al lui Imre Lakatos, pe baza metodologiei acestuia a programelor de cercetare. Perioada evaluată este foarte vastă, începând cu filosofia naturală a lui Newton și până la teoriile gravitației cuantice din zilele noastre. Pentru a explica mai rațional evoluția complexă a conceptului de gravitație din ultimul secol, propun o extindere naturală a metodologi...

În prezenta lucrare abordez evoluția testelor gravitaționale dintr-o perspectivă epistemologică încadrată în conceputul de reconstrucție rațională al lui Imre Lakatos, pe baza metodologiei acestuia a programelor de cercetare. Spre deosebire de alte lucrări pe aceeași temă, perioada evaluată este foarte vastă, începând cu filosofia naturală a lui Newton și până la teoriile gravitației cuantice din zilele noastre. Pentru a explica mai rațional evoluția complexă a conceptul...

Read More
 • Cover Image

Évolution et éthique de l'eugénisme

By: Nicolae Sfetcu; Nicolae Sfetcu

Étant donné la définition de l'eugénisme, il est très difficile d'établir une distinction claire entre la science (médecine, ingénierie génétique) et l'eugénisme en tant que domaine inclus. Et pour définir une ligne sur laquelle l'ingénierie génétique ne devrait pas aller plus loin, conformément aux normes morales, juridiques et religieuses. Si nous acceptons l'aide de la génétique pour trouver des moyens de lutter contre le cancer, le diabète ou le VIH, nous acceptons é...

Dans cet article, j'essaie de faire valoir que, étant donné la définition de l'eugénisme, il est très difficile d'établir une distinction claire entre la science (médecine, ingénierie génétique) et l'eugénisme en tant que domaine inclus. Et pour définir une ligne sur laquelle l'ingénierie génétique ne devrait pas aller plus loin, conformément aux normes morales, juridiques et religieuses. Si nous acceptons l'aide de la génétique pour trouver des moyens de lutter contre l...

Read More
 • Cover Image

Big Data Ethics in Research

By: Nicolae Sfetcu; Nicolae Sfetcu

The main problems faced by scientists in working with Big Data sets, highlighting the main ethical issues, taking into account the legislation of the European Union. After a brief Introduction to Big Data, the Technology section presents specific research applications. There is an approach to the main philosophical issues in Philosophical Aspects, and Legal Aspects with specific ethical issues in the EU Regulation on the protection of natural persons with regard to the p...

The main problems faced by scientists in working with Big Data sets, highlighting the main ethical issues, taking into account the legislation of the European Union. After a brief Introduction to Big Data, the Technology section presents specific research applications. There is an approach to the main philosophical issues in Philosophical Aspects, and Legal Aspects with specific ethical issues in the EU Regulation on the protection of natural persons with regard to the p...

Read More
 • Cover Image

Epistemology of Experimental Gravity - Scientific Rationality

By: Nicolae Sfetcu

The evolution of gravitational tests from an epistemological perspective framed in the concept of rational reconstruction of Imre Lakatos, based on his methodology of research programmes. Unlike other works on the same subject, the evaluated period is very extensive, starting with Newton's natural philosophy and up to the quantum gravity theories of today. In order to explain in a more rational way the complex evolution of the gravity concept of the last century, I propo...

Allan Franklin and Slobodan Perovic, in Experiment in Physics[7], state that theories in science in general, and in physics in particular, are confirmed (temporarily) by experiments that verify the assertions and predictions of theories, thus laying the groundwork for scientific knowledge. Francis Bacon was the first to support the concept of a crucial experiment, which can decide the validity of a hypothesis or theory. Later, Newton argued that scientific theories are d...

Read More
 • Cover Image

Causal Theories of Reference for Proper Names

By: Nicolae Sfetcu

Presentation and comparison of the main causal theories of reference for proper names, and a proposal of a new approach based on the analogy of the causal chain of reference with the block chain from blockchain technology and Paul Ricœur's narrative theory. After a brief Introduction in which the types of sentences from the concept of possible worlds are reviewed, and an overview of the theory in the Causal Theory of Reference, I present the causal theory of the referenc...

In this article I highlight and compare the main causal theories of reference for proper names, and propose a new approach based on the analogy of the causal chain of reference with the block chain from blockchain technology and Paul Ricœur's narrative theory. After a brief Introduction in which the types of sentences from the concept of possible worlds are reviewed, and an overview of the theory in the Causal Theory of Reference, I present the causal theory of the refer...

Read More
 • Cover Image

Epistémologie de la gravité expérimentale - Rationalité scientifique

By: Nicolae Sfetcu

L'évolution des tests gravitationnels dans une perspective épistémologique encadré dans le concept de reconstruction rationnelle d'Imre Lakatos, fondée sur sa méthodologie de programmes de recherche. Contrairement à d'autres travaux sur le même sujet, la période évaluée est très longue, allant de la philosophie naturelle de Newton aux théories de la gravité quantique d'aujourd'hui. Afin d'expliquer de manière plus rationnelle l'évolution complexe du concept de gravité du...

Dans cet essai, j'aborde l'évolution des tests gravitationnels dans une perspective épistémologique encadré dans le concept de reconstruction rationnelle d'Imre Lakatos, fondée sur sa méthodologie de programmes de recherche. Contrairement à d'autres travaux sur le même sujet, la période évaluée est très longue, allant de la philosophie naturelle de Newton aux théories de la gravité quantique d'aujourd'hui. Afin d'expliquer de manière plus rationnelle l'évolution complexe...

Read More
 • Cover Image

Théories causales de la référence pour les noms propres

By: Nicolae Sfetcu

Les principales théories causales de la référence pour les noms propres, et la proposition d'une nouvelle approche basée sur l'analogie de la chaîne des blocs de la technologie de blockchain et la théorie narrative de Paul Ricœur. Après une brève Introduction dans laquelle sont passés en revue les types de propositions du concept de mondes possibles et une vue d'ensemble de la théorie dans La théorie causale de la référence, je présente la théorie causale initiale de la ...

John Stuart Mill a soutenu que les noms peuvent être divisés en deux types : connotatifs et non-connotatifs. Les noms propres sont les seuls noms d'objets qui n'ont pas de connotation et n'ont pas de sens strict. (Mill 1882) John Searle soutient que chaque nom propre est associé à un ensemble de descriptions qui déterminent la référence. Ainsi, le nom dénote indirectement. (John R. Searle 1958) Saul Kripke critique la vision frégéenne de Searle, arguant que les noms so...

Read More
 • Cover Image

L’éthique des mégadonnées (Big Data) en recherche

By: Nicolae Sfetcu

Les principaux problèmes rencontrés par les scientifiques qui travaillent avec des ensembles de données massives (mégadonnées, Big Data), en soulignant les principaux problèmes éthiques, tout en tenant compte de la législation de l'Union européenne. Après une brève Introduction au Big Data, la section Technologie présente les applications spécifiques de la recherche. Il suit une approche des principales questions philosophiques spécifiques dans Aspects philosophiques, et...

Le terme big data désigne l'extraction, la manipulation et l'analyse des ensembles de données trop volumineux pour être traités de manière routinière. Pour cette raison, des logiciels spéciaux sont utilisés et, dans de nombreux cas, des ordinateurs et du matériel informatiques dédiés. Généralement, ces données sont analysées de manière statistique. Sur la base de l'analyse des données respectives, des prédictions de certains groupes de personnes ou d'autres entités sont ...

Read More
 • Cover Image

Emoțiile și inteligența emoțională în organizații

By: Nicolae Sfetcu

O argumentare a importanței dualiste a emoțiilor în societate, individual și la nivel de comunitate. Tendința actuală de conștientizare și control al emoțiilor prin inteligența emoțională are un efect benefic în afaceri și pentru succesul activităților sociale dar, dacă nu suntem atenți, poate duce la o alienare ireversibilă la nivel individual și social. Lucrarea se compune din trei părți principale: Emoții (Modele ale emoțiilor, Procesarea emoțiilor, Fericirea, Filosof...

1. Emoții Emoția este o stare mentală indusă de unul sau mai mulți stimuli interni sau externi, (Panksepp 2004) (A. R. Damasio 1998) (Ekman și Davidson 1994) care determină modificări corporale chimice, răspunsuri comportamentale și o anumită stare. (Cabanac 2002) (D. L. Schacter, Gilbert, și Wegner 2011) Emoția este într-o interdependență permanentă cu starea de spirit, temperamentul, personalitatea, dispoziția și motivația persoanei respective. (.about.com 2019) Sensu...

Read More
 • Cover Image

Emotions and Emotional Intelligence in Organizations

By: Nicolae Sfetcu

An argumentation for the dualistic importance of emotions in society, individually and at community level. The current tendency of awareness and control of emotions through emotional intelligence has a beneficial effect in business and for the success of social activities but, if we are not careful, it can lead to irreversible alienation at individual and social level. The paper consists of three main parts: Emotions (Emotional models, Emotional processing, Happiness, Ph...

Emotion is a mental state induced by one or more internal or external stimuli, (Panksepp 2004) (A. R. Damasio 1998) (Ekman and Davidson 1994) which determines chemical bodily changes, behavioral responses and a certain state. (Cabanac 2002) (D. L. Schacter, Gilbert, and Wegner 2011) Emotion is in a permanent interdependence with the mood, temperament, personality, disposition and motivation of the person. (.about.com 2019) The meaning of the word emotion in everyday lang...

Read More
 
1
|
2
|
3
Records: 41 - 54 of 54 - Pages: 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.