World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

List of ethnic groups in Russia

Article Id: WHEBN0010214584
Reproduction Date:

Title: List of ethnic groups in Russia  
Author: World Heritage Encyclopedia
Language: English
Subject: Ethnic groups in Russia, Lists of ethnic groups, List of contemporary ethnic groups
Collection:
Publisher: World Heritage Encyclopedia
Publication
Date:
 

List of ethnic groups in Russia

Russian Federation is a dual-national state with over 185 ethnic groups designated as nationalities, population of these groups varying enormously, from millions in case of e.g. Russians and Tatars to under ten thousand in the case of Samis and Kets.[1] Among 85 subjects which constitute the Russian Federation, there are 21 national republics (meant to be home to a specific ethnic minority), 5 autonomous okrugs (usually with substantial or predominant ethnic minority) and an autonomous oblast.

The table below gives the population of various ethnic groups of Russia according to the 2002 Russian Census.[2]

A

Group Pop
Abadzekhi 148
Abaza 21
Abaziny 37,908
Abzhuijtsy 7
Abkhaz 11,357
Avaral 31
Avartsy 756,839
Avstriijtsy 261
Agintsy 10
Agul shuij 20
Agulars 28
Agultsy 13,274
Aguls 14,975
Adaij 17
Adzhareli 10
Adzhartsy 242
Adygeijtsy 128,262
Adyge 152
Azerbaijdzhanly 505
Azerbaijdzhanlylar 2
Azerbaijdzhantsy 621,270
Aijsory 44
Akkintsy 94
Alabugatskie Tatar 6
Alai 40
Albantsy 266
Aleuty 526
Alzhirtsy 393
Altaij-kizhi 10
Altaijtsy 67220
Alutalu 3
Alyutortsy 3
Amgun beijenin 3
Amerikantsy 1275
Angaginas 6
Anglichane 529
Andal 4
Andii 10
Andiijtsy 21,770
Ankalyn 1
Apokvayamyl`o 1
Apsua 1
Apukintsy 3
Arabi 14
Araby 5,813
Araby ob'edinennykh arabskikh emiratov 61
Araby sredneaziatskie 167
Araviijtsy 19
Assyrian 4
Argyns 3
Armyane 1130304
Arnauty 5
Archis 77
Archib 1
Archintsy 11
Asori 17
Assiriijtsy 13545
Assuraijya 11
Astrakhanskie Tatar 1,991
Atali 4
Aturaya 6
Aukshtaijty 2
Aukhovtsy 10
Afgantsy 7,945
Akhvalal 3
Akhvakhtsy 6,368
Akhtintsy 12
Ashval' 2
Ashvatl 3
Ashkenaz 5
Ashkharua 4
Ashkhartsy 7

B

Group Pop
Bagvalaly 1
Bagvalintsy 10
Bagulav 6
Bagulaly 14
Badzhavidzh 13
Badzhuvedzh 1
Badzhuvtsy 1
Badzhuijtsy 6
Balkartsy 108412
Baluch 5
Bnei isroil 1
Baraba 5
Barabintsy 7
Baryaat 5
Bakhreijntsy 2
Bashkirs 1,672,356
Bezhtintsy 6,192
Belarusy 23,043
Belorusy 784,896
Beludzhi 81
Bengali 68
Bengaltsy 421
Bepsya 3
Bersh 8
Besermyane (armene) 3,117
Besleneevtsy 3
Beslenei 1
Beshermyane (armene) 5
Bzhedugi 15
Bzybtsy 1
Boijki 2
Bolgary 31,965
Bolshie derbety 3
Botlikhtsy 16
Bokharly 9
Breschuki 3
Bukovintsy 3
Buryaad 3
Buryaty 444,509
Bukharskie evrei (Jewish) 14
Bukhartsy 6

V

Group Pop
Vadu 17
Vadyakko 2
Vengry 3645
Vepsians 8,192
Vepsya 13
Verkhovintsy 1
Vetluzhskie mariijtsy (Cheremiss) 13
Viryal 2
Voguly 29
Vod 71
Voijkypal`o 1
Volokh 12
Vostochnye(uralskie) mariijtsy (Cheremiss) 255
Votyaki 28
Voyampoltsy 1
Vuluguni 3
Vutla mari 1
Vet ngoij 1
Vetnamtsy 26,205

G

Group Pop
Gagauzy 12,210
Gaij 4
Galga 7
Gantlyalo 1
Gvanal 3
Gibdidi 2
Gilyaki 22
Ginukhtsy 531
Godoberintsy 31
Golendry 3
Gollandtsy 334
Goldy 62
Gornye mariijtsy (Cheremiss) 18,510
Greki 97,740
Greki-romei 6
Greki-urumy 14
Greki-elliny 7
Grekos 1
Gruziny 196,923
Gunzal 9
Gunzibtsy 981
Gurbat 7
Gutsuly 108

D

Group Pop
Dagestanskie evrei (Jewish) 1,853
Dag-chufut 5
Dargan 106
Darganti 21
Dargintsy 509,934
Deijch 3
Deng 1
Derbety 7
Detkil 1
Dzhivut bukhari 2
Dzhugi 2
Dzhugut 3
Dzhufut 1
Dzhukhut 2
Digor 1
Digoron 8
Digortsy 562
Didoijtsy 14,750
Doijch 2
Dolgan 155
Dolgany 7,051
Dom 5
Donskie armyane (armene) 109
Dudki 3
Dulgan 12
Dungane 794
Derbety 9
Dyurbety 6

E

Group Pop
Evrei (Jewish) 229,931
Evrei (Jewish) gorskie 1,384
Evrei (Jewish) gruzinskie 49
Evrei (Jewish) krymskie 27
Evrei (Jewish) sredneaziatskie 11
Egiptyane 173

Y

Group Pop
Yezdy 976
Yeizidy 29,300

Z

Group Pop
Zhagaijbaijly 4
Zhappas 1
Zhemaijty 1
Zabolotnye Tatar 1
Zatundrennye krestyane 8
Zyryane 1866

I

Group Pop
Ibdidi 6
Ivri 6
Idari 1
Ideri 3
Idn 2
Iezidy 767
Izhemtsy 34
Izhora 48
Izhortsy 257
Izuri 11
Izvatas 1,867
Iliijtsy 6
Ilkan 2
Ile 1
Ingermanlandtsy 269
Ingiloij 37
Ingiloijtsy 26
Ingry 8
Ingushi 413,009
Indigirschiki 7
Indians 4,590
Inkerilaijnen 4
Inkhokvarintsy 9
Iordantsy 250
Iraktsy 33
Irantsy 2,989
Iron 9
Irontsy 34
Ispantsy 1,547
Israel 14
Italyantsy 862
Itelmeny 3,141
Itelmen 20

Y

Group Pop
Yezidy 160
Yementsy 110
Yykhby 1

K

Group Pop
Kabardeij 3
Kabardintsy 519,932
Kabgan 7
Kazaki 140,292
Kazanly 6
Kazanskie Tatar 499
Kazakhi 653,599
Kaijtagtsy 5
Kalmaki 72
Kalmyki 173,872
Kalpak 6
Kamentsy 16
Kamenschiki 2
Kamchadaly 2,312
Kaninskie pomory 7
Kantaga yakh 3
Kapuchiny 4
Karagasy 21
Karagasy tomskie 32
Karagashi 18
Karagintsy 22
Karaimy 354
Karaij 12
Karakalpaki 1,587
Karanogaijtsy 5
Karan`ynylo 1
Qaratay 16
Karatintsy 6042
Karachayevtsy 192025
Karachaij 154
Karachaijlyla(karachaijly) 3
Karely 93,299
Karinskie(nukratskie) Tatar 26
Karolpak 16
Karpatorossy 2
Kartveli 1
Karymy 2
Karyala 13
Karyalaijzet 5
Karyalani 1
Karyalyaijn 3
Kasimov Tatar 29
Katartsy 7
Kachintsy 16
Kashgartsy 17
Kvanadlettsy 1
Kvannal 13
Kereij 12
Kereki 8
Kerzhaki 18
Keto 1,228
Kety 82
Kirgizy 31,064
Kirdi 10
Kitaijtsy 33,697
Kozhla mariij 74
Koijbaly 2
Kolymskie 15
Kolymchane 46
Komis 273,558
Komi voijtyr 32
Komi ijoz 146
Komi mort 280
Komi otir 12
Komi-zyryane 4,976
Komi-izhemtsy 13,706
Komi-permyaki 121,286
Koreijtsy 148,534
Koree saram 5
Koryaki 8,466
Kreschentsy 545
Kreschenye 763
Kreschenye Tatar 7,067
Krymskie armyane (armene) 54
Krymchaki 130
Kryasheny 16,293
Kuannal 8
Kubandy 3
Kubachintsy 85
Kubintsy 707
Kuveijttsy 8
Kudaijrag 4
Kudartsy 32
Kumandintsy 3,097
Kumuk 150
Kumyki 422,259
Kurdaksko-sargatskie Tatar 2
Kurdy 19,606
Kurmandzh 1
Kuryk mariij 5
K'rym tatarlar 3
Kyzyl 2
Kyzyltsy 1
Kypchak 6
Kyrgyz 744
Kyuregu 4
Kyurintsy 1

L

Group Pop
Lazy 221
Lak 524
Laki 1,411
Lakkuchu 2
Laktsy 154,597
Lamut 448
Lamut-namatkan 3
Lao khuijkhuij 6
Lappi 6
Latvietis 10
Latvieshi 3
Latgalietis 12
Latgaltsy 1,610
Latyshi 26,885
Lezgi 149
Lezgins 411,365
Lezgiyar 4
Lemki 6
Lenskie starozhily 3
Lesnye mariijtsy (Cheremiss) 33
Letuvnik 5
Letuvyaij 3
Livantsy 607
Livvikeeij 11
Livviki 2
Livgilyaijne 2
Liviijtsy 50
Litvin 85
Litvyak 23
Litovtsy 45,478
Lopari 21
Lugovo-vostochnye mariij(Cheremiss) 3,333
Lugovye mariij(Cheremiss) 52,399
Luoravetlan 26
Lyg'oravetlyat 2
Lyudiki 1
Lyudinikat 6
Lyuli 152
Lyuyudikeij 1
Lyuyudilaijne 4

M

Group Pop
Maarulal 16
Mavritantsy 71
Mavry 22
Madyar 123
Maijmintsy 6
Malkartsy 8
Malk'arlyla(malk'arly) 2
Mamkhegi 1
Manguny 5
Manegry 27
Mansi 11,330
Mar 54
Margali 33
Maris 280834
Mariij 7,736
Mariijtsy 241,022
Markovtsy 2
Marokkantsy 935
Makhmegi 1
Makhmegovtsy 3
Megrely 193
Megebor 1
Mezentsy 19
Mennoniten 11
Mennonity 23
Mendsi 43
Mescheryaki 39
Mizher 4
Mingrely 207
Mishari 486
Misher 32
Moans 12
Mogadi 1
Moksha 1,902
Moldavane 172,196
Moldoven 122
Mongoly 2,501
Moravane 56
Mordva 490,398
Mordva-moksha 47,722
Mordva-erzya 77,523
Mordviny 115,051
Mordovtsy 103,854
Mugat 45
Multoni 1
Murchen 13
Mykh abdyr 4
Mene 1
Myukhadar 1

N

Group Pop
Na beijenin 4
Nagaijbaki 9,600
Naijman 2
Nanaij 26
Nanaijtsy 12,072
Nani 4
Nakhada 1
Nganasany 830
Ne 1
Negdy 4
Negidaltsy 553
Nemtsy (Germans in Russia) 597,165
Nemtsy-mennonity 5
Nenach 1
Nentsy 41289
Neneij nenets 2
Neneijne 1
Neschang 1
Nibakh 9
Nivkhs 24
Nivkhgu 1
Nivkhs 5,105
Nikhondzin 1
Nogai krymskie 10
Nogaij 1,094
Nogaij-karagash 3
Nogaijtsy 89,575
Nokhchiij 6
Nugaij tatar 30
Nymylany 216
Nigvngun 1
Nya 3
Nyasikhagil 2

O

Group Pop
obskie starozhily 4
oven 6
ovon 4
odmort 9
odmurt 12
odul 21
ozbak 1
oijraty 80
olyk mariij 11
olyutortsy 6
omantsy 12
omoki 51
ore kumandy 6
oroch 293
orochell 3
orochel 3
orochen 190
orochs 433
orochisel 2
orum 16
osetiny 514166
osetiny-digortsy 36
osetiny-irontsy 18
osmany 4
khantys 346

P

Group Pop
Palestintsy 337
Paraba 2
Pars 3
Patany 4
Pakhtuny 12
Permyaki 878
Persy 603
Poluvertsy 2
Polyaki 72,980
Polyatsi 21
Pomory 6,564
Pontios 2
Portugaltsy 87
Pokhodchane 5
Pushtuny 1839
Pe-baij 3
Pyan khasova 6

R

Group Pop
Rom 12
Roma 4
Romei 3
Romeos 2
Romeyus 1
Romyn 3
Rum 4
Rumeij 3
Rumyny 5305
Rusiny 87
Russkie 115,882,264
Russko-ustintsy 8
Rutuls 357
Rutuls 29560
Rukhni 17
Rushantsy 7
Rushoni 3

S

Group Pop
Sami 1,863
Saamy 107
Sagaij 3
Sagaijtsy 6
Sartuly 8
Sasignan 5
Saudovtsy 6
Yakuts 168,082
Svany 41
Selkups 4,080
Semeijskie 80
Serby 4156
Seto 130
Setu 54
S?lkup 7
Sibir tatarlar 4
Sirenigmit 1
Siriijtsy 1,385
Slovaki 568
Soijoty 2,769
Stepskie kazakhi 17
Sudantsy 164
Suomalaijset 3
Suomi 5
Suraijya 5
Susse kum 18
Servy 1

T

Group Pop
Tabasarans 1,091
Tabasarans 52,190
Tabasarans 78,497
Tabyn 3
Tavgiijtsy 1
Tavoktarosh 1
Tadar 6
Tadar-kizhi 6
Tadzhiki 120099
Tazy 271
Talyshs 2,545
Talyshon 3
Tama 24
Tapanta 2
Taranchi 1
Tarlik 1
Tarskie Tatar 91
Tat 2,557
Tatar 11,044
Tatary 5,505,997
Tatary krymskie 3,807
Tatary sibirskie 9,368
Tatskie evrei (Jewish) 142
Taty-azerbaijdzhantsy 27
Taty-iudaisty 7
Taulu 4
Tevrizskie Tatar 2
Telengity 2,398
Telesy 1
Teleuty 2,650
Teptyari 162
Teptyari-bashkiry 21
Teptyari-Tatar 25
Teryukhane 15
Tindaly 14
Tindii 2
Tindintsy 24
Tlibishintsy 5
Tlissintsy 2
Tobolik 1
Tobolskie Tatar 7
Todzhik 37
Todzhintsy 4
Tongus 6
Torgouty 1
Torguty 4
Torkara 2
Tofa 742
Tofalary 74
Trukhmeny 13
Tualag 3
Tualtsy 2
Tuba 105
Tubalary 1,460
Tuva 103
Tuvintsy 207103
Tuvintsy-todzhintsy 4429
Tuga 3
Tumal 7
Tungusy 238
Tunistsy 194
Turamintsy 5
Kazakhs 229
Turgekhal 1
Turki 92,147
Turki-batumtsy 10
Turki-meskhetintsy 3,257
Turki-osmany 12
Turki-sukhumtsy 4
Turkmeny 33,014
Tukha 6
Tyva 31,782
Tyva-kizhi 12
Tyubere kumandy 3
Tyumensko-tyurinskie Tatar 16
Tyurk 382

U

Group Pop
Uak 9
Ugbugan 3
Udi 29
Udiny 3,685
Udmort 44
Udmurts 636,795
Ude 34
Udegeijtsy 1,618
Udekhe 2
Udekheijtsy 8
Uzbeki 122,860
Uijgury 2,843
Uijlta 72
Ukmort 10
Ukraintsy 2,942,849
Ulta 42
Ulta(oroki) 37
Ulcha 222
Ulchi 2696
Unazigmit 13
Unan`akh 1
Unangan 2
Urbugan 2
Urmeij 11
Urmort 3
Urtmort 5
Urum 13
Uti 7

F

Group Pop
Fars ,204
Finny 33,728
Finny-ingermanlandtsy 41
Frank 2
Frantsuzy 819

Kh

Group Pop
Khaas 5
Khaash 5
Khaij 12
Khakasy 75,568
Khaldei 17
Khalkha 88
Khalkha-mongoly 47
Khalkhastsy 20
Khalmg 3
Khamnigany 636
Khamsheny 11
Khamshetsy 1
Khangaijtsy 6
Khanguk saram 16
Khandeyary 1
Khande 5
Khanti 9
Khanty 28,613
Khantykh 5
Khante 13
Khan 874
Khanzhen 2
Khvanal 2
Khvarshal 5
Khvarshintsy 51
Khvarshiny 61
Khemshily 1,520
Khemshiny 10
Khinatby 1
Khindi 354
Khindustantsy 36
Khnovtsy 5
Khoijbal 5
Khoijty 8
Khongodory 1
Khorvaty 412
Khorintsy 2
Khuani 2
Khugni 4
Khuijtszu 1
Khunzalis 3
Khunzaly 4
Khununi 1
Khyzyl 2

Ts

Group Pop
Tsakhurs 10365
Tsezy 440
Tsongoly 1
Tsuntintsy 66
Tsygane 182,744
Tsygane sredneaziatskie 278

C

Group Pop
Chaan 2
Chavash 454
Chavchuveny 1
Chavchyv 3
Chalkantsy 259
Chamalaly 8
Chamalintsy 4
Chaty 5
Chauchu 3
Chelkantsy 596
Cheremisy 18
Cherkesogai 6
Cherkesy 60,482
Chernogortsy 131
Chekhi 2,848
Chechentsy 1,360,027
Chechentsy-akkintsy 114
Chzhungo zhen 4
Choson saram 1
Chuvantsy 1,073
Chuvashi 1,636,634
Chud 21
Chukchi 15,735
Chulymskie Tatar 2
Chulymskie tyurki 7
Chulymtsy 615
Chumyl-kup 4
Chukhari 4
Chukhontsy 15

Sh

Group Pop
Shapsugi 3,231
Shvedy 295
Shelkup 3
Sheshkum 3
Shkipetary 1
Shor-kizhi 2
Shors 13,973
Shugnantsy 7
Shugni 2

E

Group Pop
Evyn 2
Ebraeli 4
Eben 1
Evenks 35,278
Eveny 18,469
Evon 4
Evyn 2
Even 34
Eves 1
Ezdy 70
Elety 3
Ellinos 4
Elkan deijnin 1
Entsy 232
Encho 1
Erzyans 6,869
Eskimosy 1724
Estontsy 27,899
Estontsy-setu 11
Esty 2
Eteli 8
Eushtintsy 4

Y

Group Pop
Yugen 1
Yugi 18
Yukagiry 1370
Yupagyt 1
Yupik 11
Yurtovskie Tatar 6
Yakuty 275,813
Yakutyane 46
Yamskie 9
Yapontsy 834
Yaskolbinskie Tatar 3
Yakholshu 1
Yakhudi 2
Yakhudoi makhali 1

Miscellaneous

Group Pop
others 40,551
Not Reported 1,460,751

Merged table

Since the number of ethnic groups recorded was too high the table was modified merging similar ethnic groups. The below table was prepared after merging similar groups.

GROUP TOTAL MALE FEMALE URBAN U.MALE U.FEMALE RURAL R.MALE R.FEMALE
Total 145,166,731 67,605,133 77,561,598 106,429,049 49,149,510 57,279,539 38,737,682 18,455,623 2,028,2059
Abaziny (abaza, ashkharua, ashkhartsy, tapanta) 37,942 18,468 19,474 16,283 7,777 8,506 21,659 10,691 10,968
Abkhazy (abzhuijtsy, apsua, bzybtsy) 11,366 6,242 5,124 9,883 5,411 4,472 1,483 831 652
Avartsy (avaral, maarulal) 814,473 403,610 410,863 298,315 153,220 145,095 516,158 250,390 265,768
Andiijtsy (andii, andal, gvanal, kvannal, kuannal) 21,808 10,559 11,249 2,426 1,196 1,230 19,382 9,363 10,019
Archintsy (archi, archib) 89 67 22 82 64 18 7 3 4
Akhvakhtsy (akhvalal, ashvatl, ashval') 6,376 3,050 3,326 71 38 33 6,305 3,012 3,293
Bagulaly (bagvalaly, bagvalintsy, bagulav, gantlyalo, kvanadlettsy, tlibishintsy, tlissintsy) 40 23 17 33 19 14 7 4 3
Bezhtintsy (kapuchiny, khvanal) 6,198 2,992 3,206 62 39 23 6,136 2,953 3,183
Botlikhs 16 9 7 11 6 5 5 3 2
Hinukhs 531 244 287 15 4 11 516 240 276
Godoberintsy (gibdidi, ibdidi) 39 25 14 34 21 13 5 4 1
Gunzibtsy (gunzal, nakhada, khunzalis, khunzaly) 998 495 503 25 16 9 973 479 494
Didoijtsy (tsezy, tsuntintsy) 15,256 7,490 7,766 1,640 850 790 13,616 6,640 6,976
Karatintsy (kirdi) 6,052 2,952 3,100 463 253 210 5,589 2,699 2,890
Tindaly (idari, ideri, tindii, tindintsy) 44 24 20 21 12 9 23 12 11
Khvarshiny (inkhokvarintsy, khvarshal, khvarshintsy, khuani) 128 70 58 11 7 4 117 63 54
Chamalaly (chamalintsy) 12 6 6 6 3 3 6 3 3
Aguly (agul shuij, agular, agultsy) 28,297 14,262 14,035 11,065 5,579 5,486 17,232 8,683 8,549
Adygeijtsy (abadzekhi, adyge with language adygeij, besleneevtsy with language adygeij, bzhedugi, mamkhegi, makhmegi, makhmegovtsy) 128,528 62,791 65,737 60,053 28,893 31,160 68,475 33,898 34,577
Azerbaijdzhantsy (azerbaijdzhanly, azerbaijdzhanlylar, Turk with language azerbaijdzhan) 621,840 386,776 235,064 479,517 307,346 172,171 142,323 79,430 62,893
Aleuty (angaginas, sasignan, unan`akh, unangan) 540 262 278 172 79 93 368 183 185
Altaijtsy (altaij-kizhi, kypchak with language altaij, maijmintsy, naijman with language altaij) 67,239 31,650 35,589 13,897 6,252 7,645 53,342 25,398 27,944
Americans 1,275 812 463 1,230 780 450 45 32 13
Anglichane 529 342 187 505 324 181 24 18 6
Araby (alzhirtsy, araby Ob'edinennykh Arabskikh Emiratov, araviijtsy, bakhreijntsy, egiptyane, iordantsy, iraktsy, ijementsy, katartsy, kuveijttsy, livantsy, liviijtsy, mavritantsy, marokkantsy, omantsy, palestintsy, saudovtsy, siriijtsy, sudantsy, tunistsy) 10,630 9,036 1,594 10,231 8,729 1,502 399 307 92
Araby sredneaziatskie (arabi) 181 103 78 137 87 50 44 16 28
Armyane (gaij, donskie armyane, krymskie armyane, frank, khaij, cherkesogai) 1,130,491 620,178 510,313 805,621 446,424 359,197 324,870 173,754 151,116
Assiriijtsy (aijsory, aramei, asori, assuraijya, aturaya, suraijya, khaldei) 13,649 6,868 6,781 10,573 5,249 5,324 3,076 1,619 1,457
Balkartsy (malkartsy, malk'arlyla, malk'arly, taulu) 108,426 52,199 56,227 51,565 24,470 27,095 56,861 27,729 29,132
Bashkirs (bashkort, bashkurt, kazaki with language bashkir, teptyari-bashkiry, teptyari with language bashkir) 1,673,389 793,184 880,205 794,411 371,028 423,383 878,978 422,156 456,822
Belorusy (belarusy, breschuki, litviny, litvyaki) 807,970 376,093 431,877 623,098 291,781 331,317 184,872 84,312 100,560
Besermyane (beshermyane) 3,122 1,545 1,577 766 366 400 2,356 1,179 1,177
Bolgary 31,965 17,281 14,684 25,362 13,935 11,427 6,603 3,346 3,257
Buryats (agintsy, baryaat, buryaad, kazaki with language buryat, sartuly, khamnigany, khongodory, khorintsy, tsongoly) 445,175 212,150 233,025 194,562 90,240 104,322 250,613 121,910 128,703
Vengry (madyar) 3,768 2,021 1,747 2,553 1,382 1,171 1,215 639 576
Vepsians (bepsya, vepsya, lyudinikat, lyuyudilaijne with language veps, chud, chukhari) 8,240 3,339 4,901 4,624 1,789 2,835 3,616 1,550 2,066
Vod (vadyakko) 73 34 39 56 26 30 17 8 9
Vetnamtsy (vet ngoij) 26,206 18,297 7,909 25,623 17,904 7719 ,583 393 190
Gagauz 12,210 6,972 5,238 9,042 5,101 3,941 3,168 1,871 1,297
Greki (greki-romei, greki-elliny, grekos, pontios, romei, romeos, romeyus, rum, rumeij, ellinos) 97,827 49,615 48,212 61,550 31,071 30,479 36,277 18,544 17,733
Greki-urumy (orum, urmeij, urum) 54 34 20 40 25 15 14 9 5
Gruziny (kartveli) 197,934 123,062 74,872 166,877 103,665 63,212 31,057 19,397 11,660
Adzhartsy (adzhareli) 252 154 98 153 102 51 99 52 47
Ingiloijtsy (ingiloij) 63 35 28 57 33 24 6 2 4
Lazy 221 127 94 101 59 42 120 68 52
Megrely (margali, mingrely) 433 290 143 ,364 243 121 69 47 22
Svans 41 33 8 35 28 7 6 5 1
Dargwins (dargan, darganti, urbugan) 510,156 253,936 256,220 172,421 87,841 84,580 337,735 166,095 171,640
Kaijtagtsy 5 2 3 5 2 3 0 0 0
Kubachintsy (ugbugan) 88 50 38 87 50 37 1 0 1
Dolgany (dolgan, dulgan, sakha with language dolgan) 7,261 3,262 3,999 1,334 471 863 5,927 2,791 3,136
Dungane (lao khuijkhuij, khuijtszu) 801 448 353 415 242 173 386 206 180
Evrei (ashkenaz, idn) 229938 118365 111573 224672 115427 109245 5266 2938 2328
Evrei gorskie (dagestanskie evrei, dag-chufut, dzhufut, dzhukhut, tatskie evrei, taty-iudaisty) 3,394 2,109 1,285 3,191 1,966 1,225 203 143 60
Evrei gruzinskie (ebraeli) 53 35 18 51 34 17 2 1 1
Evrei sredneaziatskie (bani isroil, bukharskie evrei, dzhivut bukhari, dzhugut, ivri, isroel, yakhudi, yakhudoi makhali) 54 32 22 49 28 21 5 4 1
Ezidy (ezdy, iezidy, ijezidy, ezdy) 31,273 16,646 14,627 19,120 10,227 8,893 12,153 6,419 5,734
Izhortsy (izhora, izuri, ingry, karyalyaijn) 327 109 218 177 76 101 150 33 117
Ingushs (galga) 413,016 198,115 214,901 186,478 91,497 94,981 226,538 106,618 119,920
Indiijtsy khindiyazychnye (khindi, khindustantsy) 4,980 4,264 716 4,939 4,233 706 41 31 10
Ispantsy 1,547 832 715 1,476 788 688 71 44 27
Italyantsy 862 526 336 819 503 316 43 23 20
Itelmeny (itelmen, kamchadaly with language itelmen) 3,180 1,465 1,715 1,194 505 689 1,986 960 1,026
Kabardintsy (adyge with language kabardin, kabardeij) 519,958 250,455 269,503 241,062 114,449 126,613 278,896 136,006 142,890
Kazakhi (adaij, argyn, bersh, zhagaijbaijly, zhappas, kereij, kypchak with language Kazakh, naijman with language Kazakh, nogaij with language Kazakh, stepskie kazakhi, tabyn, tama, torkara, turatinskie kazakhi, uak) 653,962 326,397 327,565 212,741 106,389 106,352 441,221 220,008 221,213
Kalmyki (bolshie derbety, derbety, derbety, dyurbety, kazaki with language kalmyt, oijraty, torgouty, torguty, khalmg, khoijty, elety) 173,996 84,413 89,583 85,600 40,100 45,500 88,396 44,313 44,083
Kamchadaly 2,293 1,114 1,179 1,297 601 696 996 513 483
Karaimy (karaij) 366 200 166 349 190 159 17 10 7
Karakalpaki (kalpak, karolpak) 1,609 900 709 1,081 592 489 528 308 220
Karachaevtsy (karachaij, karachaijlyla, karachaijly) 192,182 93,454 98,728 73,370 35,507 37,863 ,118,812 57947 60865
Karely (karyala, karyalaijzet, karyalani, lappi, livvikeeij, livviki, livgilyaijne, lyudiki, lyuyudikeeij, lyuyudilaijne with language karel) 93,344 39,871 53,473 52,205 21,350 30,855 41,139 18,521 22,618
Kereki 8 2 6 4 0 4 4 2 2
Kety (deng, keto, ostyaki with language ket) 1,494 712 782 406 155 251 1,088 557 531
Yugi (yugen) 19 10 9 14 7 7 5 3 2
Kirgizy (kyrgyz) 31,808 18,132 13,676 28,575 16,242 12,333 3,233 1,890 13,43
Chinese (khan, khanzhen, chzhungo zhen) 34,577 23,894 10,683 33,279 23,032 10,247 1,298 862 436
Komi (zyryane, komi voijtyr, komi-zyryane, komi ijoz, komi mort) 293,406 129,428 163,978 139,416 57,291 82,125 153,990 721,37 81,853
Komi-izhemtsy (izhemtsy, izvatas) 15,607 7,353 8,254 1,516 540 976 14,091 6,813 7278
Komi-permyaki (komi with language komi-permyat, komi mort with language komi-permyat, komi otir, permyaki) 125,235 55,977 69,258 48,658 20,269 28,389 76,577 35,708 40,869
Koreijtsy (koree saram, khanguk saram, choson saram) 148,556 75,835 72,721 119,260 59,916 59,344 29,296 15,919 13,377
Koryaks (alyutortsy, alutalu, apokvayamyl`o, apukintsy, voijkypal`o, voyampoltsy, kamentsy, karagintsy, karan`ynylo, nymylany, olyutortsy, chavchuveny, chavchyv) 8,743 4,191 4,552 2,765 1,225 1,540 5,978 2,966 3,012
Krymchaki (evrei krymskie) 157 96 61 145 90 55 12 6 6
Kubintsy 707 557 150 655 518 137 52 39 13
Kumandintsy (kubandy, kumandy, oree kumandy, tadar-kizhi with language kumandin, tyubere kumandy) 3,114 1,413 1,701 1,704 756 948 1,410 657 753
Kumyki (kumuk) 422,409 205,632 216,777 198,807 96,486 102,321 223,602 109,146 114,456
Kurdy (kurmandzh) 19,607 10,520 9,087 4,505 2,742 1,763 15,102 7778 7,324
Laktsy (vuluguni, vulegi, vulekko, lak, laki, lakkuchu, tumal, yakholshu) 156,545 75,397 81148 109750 52831 56919 46795 22566 24229
Latyshi (latvietis, latvieshi) 28520 13518 15002 20660 9810 10850 7860 3708 4152
Latgaltsy (latgalietis) 1622 657 965 872 349 523 750 308 442
Lezgins (akhtintsy, kyuregu, kyurintsy, lezgi, lezgiyar) 411535 208546 202989 192577 99144 93433 218958 109402 109556
Litovtsy (aukshtaijty, zhemaijty, letuvnik, letuvyaij, litviny with language litov, litvyaki with language litov) 45569 24392 21177 31279 16801 14478 14290 7591 6699
Mansi (voguly, mendsi, moans, ostyaki with language mansiij) 11432 5167 6265 5919 2562 3357 5513 2605 2908
Mari (mari, mari, mariij, cheremisy) 604298 278912 325386 256094 113570 142524 348204 165342 182862
Gornye mariijtsy (kuryk mariij) 18515 8517 9998 2445 1066 1379 16070 7451 8619
Lugovo-vostochnye mariijtsy (vetluzhskie mariijtsy, vostochnye (uralskie) mariijtsy, vutla mari, kozhla mariij, lesnye mariijtsy, lugovye mariijtsy, olyk mariij) 56119 25610 30509 20643 8971 11672 35476 16639 18837
Moldavane (volokh, moldoven) 172330 98097 74233 128777 74388 54389 43553 23709 19844
Mongoly (khalkha, khalkha-mongoly, khalkhastsy) 2656 1364 1292 2367 1222 1145 289 142 147
Mordva (Qaratay, mordviny, mordovtsy) 843350 384458 458892 439063 198645 240418 404287 185813 218474
Mordva-moksha (moksha) 49624 23017 26607 21554 9800 11754 28070 13217 14853
Mordva-erzya (teryukhane, erzya) 84407 38060 46347 22481 10106 12375 61926 27954 33972
Nagaijbaki 9600 4391 5209 1889 830 1059 7711 3561 4150
Nanaijtsy (goldy, nanaij, nani with language nanaij) 12160 5636 6524 3702 1619 2083 8458 4017 4441
Nganasany (nya, tavgiijtsy) 834 362 472 165 60 105 669 302 367
Negidaltsy (amgun beijenin, na beijenin, negdy, nyasikhagil, elkan deijnin) 567 249 318 164 69 95 403 180 223
Nemtsy (golendry, deijch, doijch, mennoniten, mennonity, nemtsy-mennonity) 597212 290115 307097 339288 164015 175273 257924 126100 131824
Nentsy (ne, nenach, neneij nenets, neneijne, neschang, pyan khasova, khandeyary) 41302 19267 22035 7844 3180 4664 33458 16087 17371
Nivkhs (gilyaki, nibakh, nivakh, nivukh, nivkhgu, nigvngun) 5162 2379 2783 2483 1107 1376 2679 1272 1407
Nogais (karanogaijtsy, karagashi, nogaij-karagash, nogaij) 90666 43917 46749 19327 9393 9934 71339 34524 36815
Orochs (nani with language oroch, oroch with language oroch, oroqen with language oroch, orochisel) 686 322 364 338 151 187 348 171 177
Osetiny (tualag, tualtsy) 514875 249874 265001 332629 160107 172522 182246 89767 92479
Osetiny-digortsy (digor, digoron, digortsy) 607 297 310 321 154 167 286 143 143
Osetiny-irontsy (iron, irontsy, kudaijrag, kudartsy) 97 56 41 73 41 32 24 15 9
Persy (irantsy, mavry, pars, fars) 3821 2304 1517 2982 1814 1168 839 490 349
Polyaki (polyatsi) 73001 31761 41240 56050 24022 32028 16951 7739 9212
Pushtuny (afgantsy, patany, pakhtuny) 9800 8245 1555 9544 8042 1502 256 203 53
Rumyny (romyn) 5308 2755 2553 3344 1832 1512 1964 923 1041
Rusyns (boijki, karpatorossy, lemki) 97 55 42 84 47 37 13 8 5
Russkie (zatundrennye krestyane, indigirschiki, kamenschiki, karymy, kerzhaki, kolymskie, kolymchane, lenskie starozhily, mezentsy, obskie starozhily, pokhodchane, russko-ustintsy, semeijskie, yakutyane, yamskie) 115889107 53337496 62551611 88931060 40589298 48341762 26958047 12748198 14209849
Kazakhs 140028 76720 63308 63987 35619 28368 76041 41101 34940
Pomory (kaninskie pomory) 6571 3406 3165 4779 2412 2367 1792 994 798
Rutultsy (megebor, mykh abdyr, myukhadar, rutul, khinatby, khnovtsy) 29929 15301 14628 10350 5390 4960 19579 9911 9668
Saamy (lopari, saami) 1991 882 1109 853 332 521 1138 550 588
Selkups (ostyaki with language selkup, seelkup, susse kum, chumyl-kup, shelkup, sheshkum) 4249 2028 2221 786 353 433 3463 1675 1788
Serby 4156 3163 993 3777 2939 838 379 224 155
Slovaki 568 332 236 481 284 197 87 48 39
Soijoty 2769 1392 1377 252 112 140 2517 1280 1237
Tabasarans (kabgan, tabasaran, tabasarantsy) 131785 66555 65230 53610 27730 25880 78175 38825 39350
Tajiks (todzhik) 120136 93824 26312 102937 81929 21008 17199 11895 5304
Tazy (ude with language kitaij ili rus) 276 131 145 110 53 57 166 78 88
Talyshs (talyshon) 2548 1766 782 2397 1661 736 151 105 46
Tatary (kazanly, kazanskie tatary, karinskie (nukratskie) tatary, kasimovskie tatary, mescheryaki, mishari, misher, tatar, teptyari with language tatar, teptyari-tatary) 5554601 2605039 2949562 3795319 1759613 2035706 1759282 845426 913856
Astrakhanskie tatary (alabugatskie tatary, yurtovskie tatary) 2003 974 1029 776 384 392 1227 590 637
Kryasheny (kreschenye, kreschentsy, kreschenye tatary) 24668 11520 13148 12624 5857 6767 12044 5663 6381
Tatary sibirskie (baraba, barabintsy, bokharly, bukhartsy, zabolotnye tatary, kalmaki, kurdaksko-sargatskie tatary, paraba, sibir tatarlar, tarlik, tarskie tatary, tevrizskie tatary, tobolik, tobolskie tatary, turamintsy, tyumensko-tyurinskie tatary, chaty, eushtintsy, yaskolbinskie tatary) 9611 4573 5038 4271 1988 2283 5340 2585 2755
Tatary krymskie (k'rym tatarlar, nogai krymskie, nugaij tatar, tat with language krymskotatar) 4131 2112 2019 2217 1136 1081 1914 976 938
Taty (tat, taty-azerbaijdzhantsy) 2303 1191 1112 2171 1118 1053 132 73 59
Telengity (telesy) 2399 1151 1248 115 46 69 2284 1105 1179
Teleuty (tadar-kizhi with language teleut) 2650 1210 1440 1142 529 613 1508 681 827
Tofalary (karagasy, tofa) 837 421 416 138 73 65 699 348 351
Tubulary (tuba) 1565 786 779 150 65 85 1415 721 694
Tuvintsy ( tuva, tyva, tyva-kizhi) 243442 116523 126919 107850 50898 56952 135592 65625 69967
Tuvintsy-todzhintsy (todzhintsy, tuga, tukha) 4442 2154 2288 7 4 3 4435 2150 2285
Turki (osmany, turki-batumtsy, turki-osmany, turki-sukhumtsy, Turk with language turet) 92415 49680 42735 18217 12062 6155 74198 37618 36580
Turki-meskhetintsy 3257 1772 1485 1529 835 694 1728 937 791
Turkmeny (trukhmeny, Turk with language Turkmen) 33053 18944 14109 14695 9350 5345 18358 9594 8764
Udiny (udi, uti) 3721 1943 1778 2078 1114 964 1643 829 814
Udmurts (votyaki, odmort, odmurt, udmort, ukmort, urmort, urtmort) 636906 286517 350389 296976 129227 167749 339930 157290 182640
Udegeijtsy (ude, udekhe, udekheijtsy) 1657 791 866 425 160 265 1232 631 601
Uzbeki (ozbak, Turk with language uzbek) 122916 80745 42171 98548 65182 33366 24368 15563 8805
Uijgury (iliijtsy or Ili Turki, kashgartsy, taranchi) 2867 1700 1167 2173 1284 889 694 416 278
Ukraintsy (bukovintsy, verkhovintsy, gutsuly, kazaki with language ukrain) 2942961 1410164 1532797 2251198 1088279 1162919 691763 321885 369878
Ulta (oroki) (oroch with language ulta, oroqen with language ulta, uijlta, ulta, ulcha with language ulta) 346 168 178 201 95 106 145 73 72
Ulchi (manguny, nani, ulcha with language ulch) 2913 1366 1547 564 239 325 2349 1127 1222
Finny (suomalaijset, suomi) 34050 14755 19295 23484 10031 13453 10566 4724 5842
Finny-ingermanlandtsy (ingermanlandtsy, inkerilaijnen) 314 150 164 274 131 143 40 19 21
Frantsuzy 819 509 310 780 486 294 39 23 16
Khakasy (kachintsy, koijbaly, kyzyl, kyzyltsy, sagaij, sagaijtsy, tadar, tadar-kizhi with language khakas, khaas, khaash, khoijbal, khyzyl) 75622 35569 40053 32743 15037 17706 42879 20532 22347
Khanty (kantaga yakh, ostyaki with language khantyij, khande, khanti, khantykh, khante) 28678 13033 15645 9924 4152 5772 18754 8881 9873
Khemshily (khamsheny, khamshetsy, khemshiny) 1542 802 740 115 68 47 1427 734 693
Tsakhurs (ijykhby) 10366 5426 4940 3678 2077 1601 6688 3349 3339
Tsygane (dom, rom, roma, servy) 182766 89366 93400 113852 55368 58484 68914 33998 34916
Tsygane sredneaziatskie (gurbat, dzhugi, lyuli, mugat, multoni, tavoktarosh) 486 259 227 246 130 116 240 129 111
Chelkantsy (chalkantsy) 855 376 479 135 65 70 720 311 409
Cherkesy (adyge with language cherkes, besleneevtsy with language kabardino-cherkes, beslenei) 60517 29488 31029 22585 10828 11757 37932 18660 19272
Chekhi (moravane) 2904 1390 1514 2060 977 1083 844 413 431
Chechentsy (nokhchiij, chaan) 1360253 649801 710452 502362 239881 262481 857891 409920 447971
Chechentsy-akkintsy (akkintsy, aukhovtsy) 218 125 93 80 54 26 138 71 67
Chuvantsy (atali, markovtsy, eteli) 1087 483 604 366 146 220 721 337 384
Chuvashi (viryal, mizher, chavash) 1637094 761472 875622 839848 384208 455640 797246 377264 419982
Chukchi (ankalyn, ankalyn, luoravetlan, lyg'oravetlyat, chauchu) 15767 7443 8324 3402 1508 1894 12365 5935 6430
Chulymtsy (karagasy tomskie, chulymskie tatary, chulymskie turki) 656 318 338 54 29 25 602 289 313
Shapsugi 3231 1626 1605 810 417 393 2421 1209 1212
Shortsy (tadar-kizhi with language shor, shor-kizhi) 13975 6455 7520 9939 4524 5415 4036 1931 2105
Evenks (ile, manegry, murchen, oroqen with language evenkiij, tongus, tungusy with language evenkiij) 35527 17005 18522 8576 3862 4714 26951 13143 13808
Evens (ilkan, lamut, lamut-namatkan, mene, oven, ovon, oroch with language even, orocheel, orochel, oroqen with language even, tungusy with language even, turgekhal, yvyn, eben, evon, evyn, even, eves) 19071 8059 11012 6116 2224 3892 12955 5835 7120
Entsy (mogadi, pe-baij, encho) 237 122 115 51 23 28 186 99 87
Eosy or Yupik(sirenigmit, unazigmit, yupagyt, yupit) 1750 835 915 557 237 320 1193 598 595
Estontsy (chukhontsy, esty) 28113 12481 15632 18082 7869 10213 10031 4612 5419
Estontsy-setu (poluvertsy, seto, setu) 197 106 91 55 26 29 142 80 62
Yukagiry (alai, vadu, detkil, dudki, odul, omoki, khangaijtsy) 1509 722 787 685 328 357 824 394 430
Yakuts (sakha) 443852 212911 230941 157825 72107 85718 286027 140804 145223
Yapontsy (nikhondzin) 835 399 436 768 363 405 67 36 31
Others 42980 27185 15795 36169 23293 12876 6811 3892 2919
NA 1460751 709738 751013 1425408 691979 733429 35343 17759 17584

See also

References

  1. ^ "Report by Mr. Alvaro Gil-Robles on his Visits to the Russian Federation".  
  2. ^ Perepis.ru (in Russian)
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 


Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.