World Library  Science


Works of Science are a systematic enterprise that builds and organizes knowledge in the form of testable explanations and predictions about the universe.

 
 • Cover Image

Българският мироглед : Символите, Volume Трета част - 63 страници....

By: Борис Балкх

Всеки различен мироглед – учение, религия, митология, идеология си създава свой език – символика, в която заключва, закодира истината, не за да я скрие, а за да може някой някога да я разкрие, след като мирогледът – учението, религията, митологията се изгубят в превратностите на времето и събитията.

Думата Езотеризъм днес звучи тежко, мистично, демонично и отблъскващо, защото не се познава и се бърка с Окултизма, но аз ще се опитам да дам ясни примери и да отговоря на въпроса: Що е то Езотеризъм и има ли той почва у нас? Другото име на Езотеризма е Символизъм, а символите са два вида, знаци и звуци – зрителни и слухови.

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Истината, Volume Първа част - 79 страници.:...

By: Борис Балкх

В представата на учените за Вселената и нейните тайни съществуват бели петна, грешни заключения и неразрешими противоречия, главно заради трайно установеното разделение на Вселената на микро и макро и като следствие от това несъвместимост между класическите и съвременни научни теории в космологията, астрофизиката и физиката. Време е това безпътие да приключи.

Днес, религията и науката са като близнаци – религията вече не помни, а науката още не знае. Религията има своята Света троица – Отца и Сина и Светаго Духа. Когато попиташ „Какво е Бог?” ти се отговаря, че Бог е всичко видимо и невидимо, защото освен него не съществува нищо друго. Че той е в теб, извън теб и навсякъде. Съществувал е винаги и ще съществува вечно. И ако се замислиш ще стигнеш до извода, че има нещо което е Действителността и това нещо може да се нарече...

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Предговор: Предговор

By: Борис Балкх

Древният мироглед, към който са принадлежали нашите прадеди, е в основата на всички значими древни и съвременни религии, на всички древни философски школи, явни и тайни учения. Името му е БАЛКХАРА. В него е вложено познанието на нашите деди за същността, изграждането, съществуването, преобразуването и разграждането на всичко във Вселената. Но до тайните му може да се достигне единствено чрез свещения език на древните българи – БХАДЖА. Той е строго фонетичен език от дваде...

БАЛКХАРА, е най-мощният мисловен тласък в човешката история, но с времето избледнява, а БХАДЖА се забравя, препокрити от множеството породени религии, митологии, езици и символи. Днес тях ги няма в обхвата на съвременното човешко познание, но в Индия, в този океан от религии, философски течения, митове, писмености и езици е останала голяма част от идеите на БАЛКХАРА и БХАДЖА, като ехо от онези славни времена, когато Идеализмът беше над всичко.

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Бъдещето, Volume Пета част част - 127 стран...

By: Борис Балкх

Тук са описани човекът, съвременното и бъдещото обществено устройство, с техните предимства и недостатъци. В бъдещата Общинария няма да има: • Конституция и закони в днешния им вид. • Религии, идеологии, политики, партии и избори. • Банки и други финансови институции в днешния им вид. • Хазартни игри. • Синдикати и работодателски сдружения. • Съдебна система – адвокати, прокурори, съдии и нотариуси. • Администрация в днешния вид – чиновници, бюрократи. •...

В Общинарията, на човека трябва ясно и категорично да му се обясни, че той е просто само един биоробот, от когото обстоятелствата или нечия чужда воля, чрез "дресировка" могат да произведат светец или мерзавец, в зависимост от проекта. Оставен "свободен", извън някакъв проект, ненасочван, ненаправляван, той започва да преобразява света по свой образ и подобие, в своя угода. Ако всички са свободни в обществото, то се превръща в джунгла, където както знаем властва законът ...

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Миналото, Volume Четвърта част - 124 страни...

By: Борис Балкх

Ако днес бъде описано някакво събитие, неговата истинност ще е 99 %. За събития преди сто години, истинността намалява примерно на 90%. За преди петстотин, хиляда, две хиляди години и т.н. процентите намаляват. Примерно 70, 40, 20, докато стигнат до два-три, които вече не се приемат за достоверни и събитието бива пренасочвано към митологията или религията и изчезва от историята. Затова, за достигане до истината за миналото трябва да се използват и други способи и све...

Забравата е закономерна причина за липсата на сведения за нашата древност, но има и други, не толкова естествени и не толкова чистоплътни причини за това. За съжаление, една от тях е съвременната историческа наука, която е постановила своите методологични правила, най-безумното от които е: "Има факт – има история!". Ужас! Та това е най-голямата цензурна стена, по-голяма и от китайската, скриваща, спираща, забраняваща не поход, а дори само бегъл поглед към собственото ни ...

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Символите, Volume Трета част - 63 страници....

By: Борис Балкх

Всеки различен мироглед – учение, религия, митология, идеология си създава свой език – символика, в която заключва, закодира истината, не за да я скрие, а за да може някой някога да я разкрие, след като мирогледът – учението, религията, митологията се изгубят в превратностите на времето и събитията.

Думата Езотеризъм днес звучи тежко, мистично, демонично и отблъскващо, защото не се познава и се бърка с Окултизма, но аз ще се опитам да дам ясни примери и да отговоря на въпроса: Що е то Езотеризъм и има ли той почва у нас? Другото име на Езотеризма е Символизъм, а символите са два вида, знаци и звуци – зрителни и слухови. Но аз не искам да вярвам, искам да знам! Учудваща е лекотата, с която световната научна общност приема на доверие някои х...

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Словото, Volume Втора част - 149 страници.:...

By: Борис Балкх

Единичните звуци, които могат да се произнесат ясно и отчетливо от нашия говорен апарат, са двадесет и два. На тази основа нашите деди са създали езика БХАДЖА, в чиито двадесет и два звука са закодирали двадесет и две висши понятия от мирогледа БАЛКХАРА, за същността и процесите във Вселената.

Езикът БХАДЖА, е в основата на санскрит, на латинския, на семитските, на туранските, както и на много от древните езици в Азия. Той е известен от древността в Индия, като Балхика Бхаша. Поради своята значимост, по-късно личното му име – БХАДЖА, става нарицателно, за говорим език въобще, а днес е известен и като: бхача, бхаша, бача, баша, сандхйя бхаша или санкхйя баша. Но аз не искам да вярвам, искам да знам! Учудваща е лекотата, с която световната на...

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Истината, Volume Първа част - 79 страници.:...

By: Борис Балкх

В представата на учените за Вселената и нейните тайни съществуват бели петна, грешни заключения и неразрешими противоречия, главно заради трайно установеното разделение на Вселената на микро и макро и като следствие от това несъвместимост между класическите и съвременни научни теории в космологията, астрофизиката и физиката. Време е това безпътие да приключи.

Днес, религията и науката са като близнаци – религията вече не помни, а науката още не знае. Религията има своята Света троица – Отца и Сина и Светаго Духа. Когато попиташ „Какво е Бог?” ти се отговаря, че Бог е всичко видимо и невидимо, защото освен него не съществува нищо друго. Че той е в теб, извън теб и навсякъде. Съществувал е винаги и ще съществува вечно. И ако се замислиш ще стигнеш до извода, че има нещо което е Действителността и това нещо може да се нарече...

Read More
 • Cover Image

Българският мироглед : Предговор: Предговор

By: Борис Балкх

Древният мироглед, към който са принадлежали нашите прадеди, е в основата на всички значими древни и съвременни религии, на всички древни философски школи, явни и тайни учения. Името му е БАЛКХАРА. В него е вложено познанието на нашите деди за същността, изграждането, съществуването, преобразуването и разграждането на всичко във Вселената. Но до тайните му може да се достигне единствено чрез свещения език на древните българи – БХАДЖА. Той е строго фонетичен език от дваде...

Познанието е с пирамидална структура. Следвайки принципа „Око да види, ръка да пипне”, съвременната материалистична наука опознава природата и извлича познание отдолу нагоре по редовете на пирамидата. Вече е достигнала до самия и връх, но не може и няма да помръдне от там докато не „види”, че на върха е Идеализмът. Докато не разбере и не приеме, че всички нейни усилия и достижения са за да докаже и постанови върховенството на Идеализма. Съвременните учени, вдъхновени ...

Read More
 • Cover Image

Cosmology in Vedanta - The Physics Correlation

By: Chakkupurayil Radhakrishnan

Exploring the secrets of the Universe as far as physics can go, and even beyond.. Along with its Vedantic integration. This book is has two sections. The first section is a work in physics which presents an in-depth exploration of Avyakta - the hidden metaphysical reality behind the apparent universe - through scientific study. A condensed version of this part has been published in the Prespacetime Journal Vol 7 Issue 16 on 08/01/2017, titled "Avyakta" The Fabric of S...

Read More
 • Cover Image

A Philosophical Reproach To Climate Change : A Tool To Teach Heat ...

By: Luisiana Xavier Cundin

A former mathematical physicist, who is both experienced in theory and experimental science--working for both the U.S. Navy and U.S. Air Force--provides a scathing investigation into the fundamental premise supporting belief in Climate Change. Analysis proves a frequent blunder made in thermodynamics, common to both children and history, where heat is wrongly perceived a "thing" and imbued with associative properties. This common misconception about heat and how it works...

It is indeed a rare occurrence to encounter so grave a philosophy as occasioned by Climate Change, especially, within our Science; but, to be afforded an opportunity, so fortuitous, to enable overturning accepted theory is even rarer still. If one should allay, if only momentarily, hysteria conjured up by those more dire prognostications of this rather dreary eschatology, one should find their intellect free to reckon with a rather foolish error. There, at the heart of t...

Read More
 • Cover Image

Anatomy of Radiation And Propagation

By: Cres Huang

We hear the word radiation often. We see waves revealed by water, and air wave above hot surface. We feel the air (wind) and hear it's motion (sound), even see the supersonic shack wave of air. How particle, wave, radiant energy, or EMR is different from perceivable world in our day to day life? Shouldn't there be fundamental principles that governing the action of matter and it's interaction with it's environment?

Oscillating piano string with hummer, it makes sound and heat. Dust or water droplets on th string will be shook off. Oscillating it with electricity, it produces heat and light. Particles are radiated when oscillated in high energy. Certainly, the structure of the string will not survive long in such intense. Comparing to what the Sun is doing, do you see the similarity? Isn't the Sun is oscillating at the intense of destruction?

Read More
 • Cover Image

How Translational Medicine Is Progressively Redefining Healthcare ...

By: Fritz Dufour

The preliminary idea behind translational medicine, conducting biological research to treat diseases, is not a new concept. But, scientists have been serious about placing the patient at all levels of the research process – right at the basic science level phase and all the way to the bedside – since only the 1990s. Today, translational research is a scientific field, although multidisciplinary. That innovation stemmed from the discoveries of new diseases and new technol...

Translational medicine or translation research is an umbrella term that covers specific research in biological sciences whose main goal is to increase human life expectancy by keeping us healthy (from better ideas to better health). It’s synonymous with translational medical science, disease-targeted research, or evidence-based research. Translation research is particular because of its bidirectional nature. It’s commonly called the B2B approach or bench to bedside appro...

Read More
 • Cover Image

Comment la médecine translationnelle redéfinit progressivement les...

By: Fritz Dufour

L'idée préliminaire de la médecine translationnelle, qui consiste à mener des recherches biologiques pour traiter des maladies, n'est pas un concept nouveau. Mais les scientifiques ont pris au sérieux le fait de placer le patient à tous les niveaux du processus de recherche – directement à la phase de la science fondamentale et jusqu'au chevet de celui-là – depuis les années 1990 seulement. Aujourd'hui, la recherche translationnelle est un domaine scientifique, bien que ...

La médecine translationnelle ou la recherche translationnelle est un terme générique qui couvre la recherche spécifique en sciences biologiques dont le but principal est d'augmenter l'espérance de vie humaine en nous gardant en bonne santé (de meilleures idées à une meilleure santé). Elle est synonyme de science médicale translationnelle, de recherche axée sur la maladie ou de recherche fondée sur des données probantes. La recherche translationnelle est particulière en r...

Read More
 • Cover Image

A Brief Experiment of Space

By: Cres Huang

We have learned to manipulating matter and energy since our first existence on Earth, however, never space. Luckily, there is vacuum sharing some properties of space. We can create and shape vacuum to some extent. This experiment will observe the actions of vacuum, mass and energy to derive a logical understanding of space.

Here, the properties of space is summarized as: • Playing-field for mass, energy, and action. • Massless, shapeless, and weightless. • Actionless or absolute zero. • Contains no energy. • Frictionless or zero viscosity. • Incapable of any interaction. • Coexists with all objects. • Beyond measure. • Absolute independent. • Absolute integrity. It’s properties and location never alter.

Read More
 • Cover Image

Stochastic Functions of Blueshift vs. Redshift

By: Cres Huang

Viewing the random motion, an observer might think it is 50-50 chances that an object would move toward or away. It might be intuitive, however, it is far from the truth. This study derives the probability function of blueshift vs. redshift effect of signal detection. The probability function of blueshift is the risk of collision. It is also the chance to interact in dynamics. I believe it can be use to study risk vs. survival, navigation, dynamic interaction, and other applications.

Doppler blueshift detection is terminal event. It will terminate and switch to redshift at zero meridian. On the other hand, redshift could continue beyond the limit of observation. This natural of Doppler effect makes redshift highly dominating in all observations. It is more than 92% probability of detecting redshift in space.

Read More
 • Cover Image

Stochastic Functions of Blueshift vs. Redshift (Brief)

By: Cres Huang

Viewing the random motion, an observer might think it is 50-50 chances that an object would move toward or away. It might be intuitive, however, it is far from the truth. This study derives the probability function of blueshift vs. redshift effect of signal detection. The probability function of blueshift is the risk of collision. It is also the chance to interact in dynamics. I believe it can be use to study risk vs. survival, navigation, dynamic interaction, and other applications.

Doppler blueshift detection is terminal event. It will terminate and switch to redshift at zero meridian. On the other hand, redshift could continue beyond the limit of observation. This natural of Doppler effect makes redshift highly dominating in all observations. It is more than 92% probability of detecting redshift in space.

Read More
 • Cover Image

Big Bang Inflation Paradox Essay

By: Cres Huang

Big-bang and universe expansion are illusions of cosmic redshift. Space has no surface, boundary, and friction. Even if space could expand, it will no carry anything along. The size of the universe is defined by it's boundary, not the separation of objects. Unless the boundary of the universe can be measured, it's size can not be defined. Neither, can we linearly revert the universe had started from a very high density and high temperature state based on the receding obj...

The dominating and exponential natures of radiation redshift do not suggest acceleratingly physical departure of all astronomical objects, neither inflation nor a common origin. Universe will continue as is, no extra matter and energy needed. Otherwise, besides the demand for run-away energy/matter; the interactions among ordinary energy/matter and run-away energy/matter; and acceleratingly expansion demands accelerating energy/matter; and on. It can only lead to run-awa...

Read More
 • Cover Image

Proposed Fundamental Principles

By: Cres Huang

The infinite dynamic of the universe is maintained by the fundamental principle; infinite, independent, identity, perfect recycle, coherent, complement, and interaction principle.

Infinite, independent, identity, perfect recycle, coherent, complement, and interaction principle of fundamentals.

Read More
 • Cover Image

Proposed Civilization Scale

By: Cres Huang

Instead of measuring a civilization's level of technological advancement based on energy consumption point of view, I believe it is more appropriate on it's capability of commanding the cycle and recycle of energy and matter; or the mastery of fundamental elements. Type 0 Parasitic Type I: Energy Mastery Type II: Energy and Matter Mastery Don't think our progress is due to cheap energy. The truth is, our lack of progress is due to costly harness of energy and m...

I would not be too proud of our achievement. Don't think our progress is due to cheap energy. The truth is, our lack of progress is due to costly harness of energy and matter. It takes collected global effort to achieve higher civilization. Flopping butterfly wings causing a storm is as specious as earthquake by an elephant stumping his feet. One person can not make significant difference unless mass reactions took place.

Read More
 
1
|
2
|
3
|
4
|
5
Records: 21 - 40 of 162 - Pages: Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from Project Gutenberg are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.